Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECȚIE ONLINE

LINK de conectare

De trimis acest link către doamna/domnul Director, Director adjunct, profesorul metodist

1. Planificarea calendaristică și planificarea unității de învățare din care face parte activitatea

2. Raport de activitate din care să reiasă activitatea de formare continuă (cu specificarea instituției de formare inițială absolvite)

EXEMPLU

Pregătire prealabilă: Citiți cu atenție proiectul didactic și reflectați:

 Ce elemente de conectare voi utiliza?

 Am pregătit (am analizat, am selectat, am concentrat) toate informațiile potrivite temei și aspectelor ei integrate, astfel încât să nu existe sincope în
desfășurarea activității?
 Cum voi formula onorarea efectuării temelor, motivând atitudinea față de sarcină?
 Cunosc nivelurile minimale ale sarcinilor pe care le voi propune, astfel încât să pot regla volumul acestora în funcție de nivelul de realizare practică?
 Va fi nevoie să reiau noțiuni referitoare la …………….?
 Pot formula și transmite mesaje respectând cerințe clare?
 Sunt elevii mei capabili să își gestioneze emoțiile  (să asculte părerile celorlalți, să fie empatici, să aprecieze activitatea fiecărui coleg), astfel încât să
lucreze eficient în echipă?
 Au elevii mei  gândire critică, spirit antreprenorial și creativitate pentru a putea realiza ……………………….. (cu referire la obținerea performanței)?
 Știu toți elevii să folosească instrumentul…………………….. AWWAPP ……………….. exemple?
 Ce modalități de evaluare voi utiliza?
 Vor avea acces (vizibilitate) la informații toți elevii, indiferent de device?

Preambul: cu referire la metoda principală ce va fi utilizată în transmiterea noilor cunoștințe


PROGRAMUL ZILEI

Lecția I Lecția a II-a Lecția a III-a Lecția a IV-a

PROIECTAREA LECȚIILOR

Data:

Nume propunător:

Școala:

Clasa:

Disciplina:

Tema lecției:

Tipul lecției:

Competențe specifice vizate:

Obiectivele lecției:

Timp:

Etapele lecției CS/O Conținutul instructiv - educativ Strategia didactică Evaluare


Metode și Resurse materiale Forme de
procedee organizare
1 2 3
1. Moment Vorbesc cu colega mea / colegul Conversația laptop Activitate frontală
organizatoric meu Jocul didactic
Salutul – Elevii se salută după modelul:
conexiunea
Anunțarea - Bună dimineața, colega mea cu
obiectivelor bluza albastră! Bună dimineața,
2 min colegul meu cu bluza în dungi!
2. Verificare temă
1 min
3. Moment de
captare a atenției
2 min
4. Anunțarea temei
lecției noi
5. Dirijarea
învățării
8 min
6. Obținerea
performanței.
3 min
7. Asigurarea
retenției și
transferului
2 min
8. Anunțarea temei
de casă
1 min
9. Încheierea
activității
1 min

Bibliografie:

 Programa școlară pentru disciplina ………………………………………………………………….; https://educatiacontinua.edu.ro/articol--educa-iacontinu-13-nv-m-_1606374000.html
 https://educatiacontinua.edu.ro/upload/1603208163_Repere-Metodologice-PRIMAR_06.10-ok.pdf

Anexe: fișe, grafice…….

Exemplu

Jurnalul reflexiv al profesorului


ANALIZA PROIECTĂRII ÎNVĂȚĂRII ȘI A DERULĂRII ACTIVITĂȚII
Construirea Folosirea TIC pentru Colaborarea Abilități de Rezolvarea de Autoreglarea învățării
cunoștințelor învățare comunicare probleme din lumea
reală și învățarea
Învățarea prin Instrumente utilizate: Situațiile de învățare au „O mare parte din „Toate cunoștințele Situația de învățare
descoperire a fost Jamboard, fost proiectate pentru învățarea școlară cere derivă din acțiune.” deductivă vizează
utilizată prin proiectarea prezentare ppt, facilitarea strategiei de o comunicare verbală (Jean Piaget) dezvoltarea structurilor
unor „situații de documente word, învățare prin orientată spre elevi.” Prin strategia învățării cognitive, a structurilor
descoperire”, în sens awwapp.co, investigare. Elevii au (Robert Gagné inversate elevii au operaționale, dar și a
restrâns al unei whiteboard.fi, fost dirijați în , 1975, p. 105) descoperit conținuturile celor atitudinale.
explorări perceptive. mentimeter.com investigare, explorarea Trebuie să-i pregătim de cunoaștere,
Elevii de clasa a III-a se miro.com realului prin acțiune. pe elevi cât mai de parcurgând apoi traseul
află în etapa în care Elevii au acționat în timpuriu pentru a fi de formulări de
punem accent pe natura echipe și au realizat receptivi la concluzii – aplicații -
formativă a situațiilor sarcinile. Fiind o comunicările verbale. explicații.
de învățare bazate pe activitate în mediul Am organizat
cercetare online, evident că receptarea informațiilor
(metoda investigației), gradul de implicare al pe cale perceptuală, pe
vizându-se dezvoltarea fiecărui participant este cale de comunicare
capacității creative, a variabil. verbală și de asimilare a
interesului pentru Colaborarea a atitudinilor sociale.
cercetare, a primelor reprezentat un Mesajul scris a
competențe de catalizator al lecției. reprezentat elementul
cercetare, a îndrăznelii de pornire în realizarea
în emiterea ipotezelor și învățării inversate, a
a seriozității în fost utilizat textul scris
verificarea lor, a sub forma planului de
încrederii că putem și idei, a listei, secvențele
trebuie să continuăm de joc didactic.
procesul cunoașterii. În O problemă importantă
aceleași scopuri s-a o reprezintă întăririle.
utilizat și învățarea Acestea au avut loc pe
experențială. parcursul lecției.