Sunteți pe pagina 1din 3

Numele:............................................... 12.11.

2019
Probă de evaluare
Istorie - Trecutul și prezentul din jurul nostru
1. Completează:
Istoria este știința care studiază ……………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………
Oamenii care scriu istoria se numesc.................................. . Reconstituirea istoriei se realizează
cu ajutorul ....................................................... . Acestea pot fi: .........................sau ...................... .
Descoperirea izvoarelor istorice se realizează de către .................................……..
Evenimentele sunt prezentate în istorie în ordine..........................................................................
În istorie timpul a fost împărțit în două mari perioade: ..................................................................
………………. și ............................................................................. .
2. Încercuiește varianta corectă:
 Grupul bazat pe legături de sânge și de căsătorie este
a) familia b) poporul c) comunitatea.

 Momentul în care s-a petrecut un eveniment în istorie se numește


a) act istoric b) dată istorică c) eveniment istoric.

 Grupul de oameni care au interese, mod de viață, credințe comune formează o


a) familie b) comunitate c) minoritate.

 Dovezile trecutului unei localități se pot păstra în


a) fabrică, muzeu, port b) cetate, magazin, șantier c) muzeu, arhiva școlii, primărie
3. Grupează următoarele denumiri de izvoare istorice: unelte, arme, scrisori, monede, hărți,
ruine, inscripții, vase, documente, podoabe.:

Izvoare scrise Izvoare nescrise

4. Unește corespunzător:
1 deceniu 1000 ani
1 secol 10 ani
1 mileniu 100 ani

5. Precizează ordinea cronologică a momentelor din viața unei persoane:

6. Enumeră trei minorități naționale ce trăiesc pe teritoriul țării noastre.


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Enumeră trei documente pe care le deține familia ta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Încercuieşte obiectele “mai vechi” cu albastru şi cele “mai noi” cu verde:

9. Scrieţi în tabel următoarele date:


a) datorită lipsei medicamentelor copiii mureau;
b) în timpul liber copiii se joacă la calculator, ascultă muzică;
c) copiii îşi ajutau părinţii la muncă de la 5-6 ani;
d) copiilor li se asigură şanse egale de educaţie;
e) timpul liber şi-l petreceau învăţând să respecte tradiţiile;
f) singurele jucării erau din lemn, de multe ori făcute în casă.
Copilăria de ieri Copilăria de azi

10. Alege varianta corectă:


 Grupul care are la bază legături de sânge sau de alianţă între persoanele care îl alcătuiesc
reprezintă:
a) familia b) statul c) tribul

 Grupul de oameni care trăiesc pe acelaşi teritoriu şi au aceleaşi interese, credinţe sau norme de
viaţă comune, reprezintă:
a) şcoala b) familia c) comunitatea
 Încercuiește comunitatea în care trăiești:
a) comună b) sat c) oraș

11. Răspunde la următoarele întrebări:


a) Cum se numeşte localitatea în care trăieşti?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
b) Ce instituţii importante se află în localitatea ta?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

c) Ce monument istoric se află în localitatea ta?


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Găsește și colorează pe harta României, județul în care trăiești:

Harta României

S-ar putea să vă placă și