Sunteți pe pagina 1din 23

Investeşte în oameni!

Proiect „CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A CONSORTIULUI


REGIONAL (CR) IN VEDEREA DEZVOLTARII INVATAMANTULUI PROFESIONAL
SI TEHNIC (IPT) SI A INVATAMANTULUI SUPERIOR IN CONCORDANTA CU
PROVOCARILE SOCIETATII POSTMODERNE
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie 3.3.Dezvoltarea parteneriatelor si încurajarea
iniţiativelor partenerilor sociali si societăţii civile
Cod Contract: POSDRU/ 41/3.3/G/21568
Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la
Brad” Iaşi
Partener transnaţional: Universitatea Tehnică Aalborg (Danemarca)

Moodle, o platformă de
dezvoltare pentru e-learning
Lector dr. Marius Călin

Proiect POSDRU/ 41/3.3/G/21568


“CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A CONSORTIULUI REGIONAL (CR) IN VEDEREA
DEZVOLTARII INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC (IPT) SI A INVATAMANTULUI SUPERIOR
IN CONCORDANTA CU PROVOCARILE SOCIETATII POSTMODERNE”

1
Ce înseamnă e-learning?
 E-learning include toate formele de învăţare şi predare care au la bază un
suport electronic.
 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor servesc astăzi ca mediu pentru
implementarea tehnologiilor e-learning.
 Termenul se utilizează pentru a face referire la predarea şi învăţarea atât în
sala de clasă, cât şi în afara ei.

Ce se realizează prin e-learning?


 Prin e-learning se realizează transferul de cunoştinţe şi deprinderi prin
intermediul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
 Aplicaţiile e-learning sunt de o mare diversitate, dar în prezent sunt, practic
toate, bazate pe tehnologiile web.
 La nivel mondial, industria e-learning este estimată la peste 50 miliarde
dolari

Impactul e-learning (exemplu: SUA)


 În învăţământul superior
- se estimează că la nivelul lui 2014 peste 80% din studenţi vor lua cursuri
online (parţial sau total)

2
- tehnologiile e-learning sunt mult mai repede adoptate în învăţământul
privat
 Aplicaţiile e-learning sunt de o mare diversitate, dar în prezent sunt, practic
toate, bazate pe tehnologiile web.

3
E-learning în universităţi
 Se estimează că la nivelul lui 2014 peste 80% din studenţii din universităţile
americane vor lua (parţial sau total)
cursuri online.
 Tehnologiile e-learning sunt mult mai repede adoptate în învăţământul
privat
decât în cel de stat.
Discuţie:
Cum trebuie aplicat e-learning la învăţământul de zi faţă de ID?

E-learning în învăţământul preuniversitar (K-12)


 Utilizarea e-learning este încurajată. E-learning este preferat pentru elevii
care au probleme de sănătate ce le îngreunează frecventarea şcolii în sistem
clasic
 Se pune problema pregătirii speciale a cadrelor didactice care predau în e-
learning
Discuţie:
Cum trebuie folosit e-learning pentru a nu avea impact negativ d.p.d.v. psihologic?

Ce este Moodle?

4
 Moodle este o aplicaţie web pe educatori şi organizaţii îl utilizează pentru a
crea site-uri web de e-learning.
 Moodle este atât un sistem de management al cursurilor, cât şi un mediu
virtual de învăţare.
 Moodle este diponibil gratuit ca produs Open Source.

5
www.moodle.org

6
www.moodle.ro

7
Cine foloseşte Moodle?
 Educatori de toate nivelurile, de la şcoala primară până la învăţământul
universitar, pentru a crea situri web de învăţare.
 Instituţii, ca platformă de instruire online
a personalului.
 Utilizatori care doresc să-i folosească capacităţile (forumuri, dicţionare etc.)
pentru a construi platforme de învăţare colaborativă în jurul unui subiect de
interes la nivel de comunitate.

Cum/unde se instaleaza Moodle?


 Moodle se instalează pe un server web al unei organizaţii (şcoală,
universitate, companie etc.) sau al unui furnizor de servicii web.
 Dar, poate fi instalat chiar şi pe un computer personal, unde poate fi folosit
individual ca mediu de dezvoltare, sau care poate fi pus la dispoziţia altora
 Accesul la Moodle se face printr-un site creat automat la instalare

8
9
Utilizatorii unui site Moodle
Utilizatorii au diverse roluri, caracterizate de
- activităţile pe care le desfăşoară şi
- drepturile de acces la resurse.
Există cel puţin trei roluri, definite implicit:
 student
 profesor
 administrator

Context
Utilizatorii au diferite roluri în diferite contexte.
Exemplu: Mihai, Marius şi George sunt utilizatori
 In contextul cursului Pedagogie
- Mihai este profesor
- Marius este student
- George este student
 In contextul cursului Microsoft Excel
- Marius este profesor
- Mihai este student
- George este student

10
Ce face administratorul ?
Administratorul site-ului Moodle are drepturi depline de acces. El face
următoarele:
 înrolează utilizatorii şi le creează conturi
 asignează roluri utilizatorilor în diferite contexte
 creează clase de utilizatori prin definirea drepturilor de acces la resurse şi
activităţi
 modifică aspectul general al site-ului şi defineşte setările acestuia
 foloseşte facilităţile platformei pentru a genera rapoarte şi statistici legate
de activitatea pe site

Ce face studentul ?
Un student:
 Are acces la sesiunile de instruire şi evaluare în intervale de timp programate
sau
în momente alese de el însuşi
(în funcţie de cum a hotărât profesorul)
 Are acces la materialele de curs
(prelegeri, exerciţii, link-uri Internet etc.)
 Are acces la instrumente de comunicare cu ceilalţi cursanţi şi cu profesorul
(formuri de discuţii, chat etc.)

Ce face profesorul ?
Profesorul creează şi, ulterior, actualizează

11
 materiale de instruire
(prelegeri, exerciţii, studii de caz etc)
 teme de lucru individual
(obligatorii sau opţionale)
 instrumente de (auto)testare şi (auto)evaluare a studenţilor

12
Profesorul organizează cursul, adică:
 organizează materialului de studiu pe teme sau pe săptămâni
 ataşează diferite resurse dedicate studiului (calendar de activităţi, legături
web etc.)
 organizează şi programează activităţile legate de curs (individuale sau de
grup)
 monitorizează activitatea studenţilor şi adaptează dinamic activităţile
acestora
 organizează sesiuni de testare şi evaluare
 arhivează diferitele versiuni ale cursului (pentru siguranţă, sau utilizare
ulterioară)

13
Crearea unui curs
(descriere generală)
 Profesorul trebuie să creeze spaţiul
clasei pentru cursul respectiv.
 Spaţiul clasei este pagina dedicată acelui
curs în care va intra şi va lucra orice
student înscris.
 Spaţiul clasei are ecranul împărţit în
blocuri

14
Spaţiul clasei (pagina cursului)
aşa cum îi apare studentului
Blocuri

Blocul People...
... este despre autorul cursului şi despre studenţii înrolaţi, pe care profesorul îi
poate organiza în grupe
Blocul Activities...
... este cel în care profesorul acţionează pentru a adauga activităţi clasei sale
(forumuri, teste, teme pentru acasă etc.).
Blocul Search...
... permite studenţilor să caute termeni utilizaţi în curs, care apar în forumuri
(grupuri de discuţii)

15
Blocul Administration...
... conţine instrumentele de administrare a clasei.
O parte a elementelor din acest bloc sunt accesibile doar profesorului, nefiind
vizibile pentru studenţil

16
Blocul Courses...
... conţine lista tuturor cursurilor la care este înscris un student. În cazul unui
profesor, lista cursurilor pe care acesta le predă.
Blocul Latest News...
... conţine o listă cu “ultimele ştiri”, de obicei anunţuri pe care profesorul le trimite
către studenţii clasei
Blocul Upcoming Events...
... arată clasei ce evenimente vor urma (bazate pe Calendar). Include, de
asemenea, un link pentru a merge la calendar sau pentru a adăuga evenimente.
Blocul Recent Activity...
... arată fiecărui student ce s-a mai întâmplat în clasă de la precedenta sa conectare
la sistem.
Blocul Calendar...
... arată evenimentele care sunt planificate a se produce în clasă (teme de rezolvat,
forumuri de discuţii, teste etc.). Profesorul poate adauga în calendar evenimente
care privesc toată clasa, o grupă de studenţi, sau un anumit student.
Blocul Course Summary...
... conţine un sumar al cursului, pe care îl poate vedea oricine. Astfel, cursul poate
atrage noi participanţi.
Blocurile pentru unităţile de învăţare...
... cuprind materialele care reprezintă conţinutul cursului.
Profesorul organizează cursul pe unităţi de învăţare, care pot fi:
- săptămâni,
- subiecte (capitole).

17
Fiecare unitate de
învăţare conţine:
- resurse,
- activităţi.

18
Adminstrarea spaţiului clasei de către Profesor
 Spaţiul clasei pentru un curs este creat iniţial de către Administrator, care îl
desemnează pe Profesor ca creator de curs, dându-i astfel drepturi de
editare.
 Profesorul va intra apoi în spaţiul clasei (pagina cursului) şi va pune în
funcţiune modul de lucru editare, care îi permite să acţioneze asupra tuturor
blocurilor.

Editarea în spaţiul clasei

Editarea în spaţiul clasei


În fiecare bloc apar afişate butoane de comandă
prin care profesorul acţionează asupra blocului,
modificându-i proprietăţile.

În blocul
Administration apar
comenzi de
administrare a clasei
de către profesor.

Instrumente de administrare a clasei (blocul Administration)


 Settings. Schimbarea aspectului (paginii) clasei

19
 Teachers. Lista celor care administrează cursul.
 Users. Înrolare/eliminare de studenţi la/de la curs.
 Backup/Restore. Stocarea/recuperarea datelor clasei.
 Scales. Permite definirea de scale speciale de evaluare prin calificatori (ex:
Excelent, Bun, Mediu etc.)

 Grades. Permite listarea notelor studenţilor.


 Logs. Permite afişarea întregii activităţi din clasă într-o anumită perioada de
timp.
 Help. Pune la dispoziţie manualul Moodle
 Teacher forum. Forum de discuţii între profesorii clasei.

Editarea unităţilor de învăţare

Editarea unităţilor de învăţare


Blocurile pentru unităţile
de învăţare afişează
comenzi pentru Unităţile de învăţare
adăugare de noi existente afişează
resurse şi activităţi. butoane pentru
editare, mutare,
ştergere.

20
Comenzi pentru adăugare de resurse
 Compose a text page.
Compune un text pe loc, sau prin Copy/Paste
 Compose a web page. Similar cu precedenta.
 Link to a file or website. Legătură către un fişier sau o pagină web.
 Insert a label. Inserează text sau imagini direct în caseta topicului
 Display a directory. Permite vizualizarea unui director de fişiere (deja
existent)

21
Adăugare de activităţi (selecţie)
 Assignments. Teme de lucru offline (pe hârtie
sau pe suport electronic)
 Chat. Cameră de conversaţie live.
 Choice. Votarea unui subiect postat de prof.
 Forum. Discuţii pe diferite subiecte.
 Quiz. Sesiune de (auto)testare a cunoştinţelor.
 Glossary. Glosar de termeni cu actualizare permanentă.

Câteva resurse bibliografice


 Matt Riodan – Moodle. An electronic classroom.
(manualul creatorului de curs, disponibil gratuit, în format PDF, pe site-ul
www.moodle.org)
 Liliana Ursache et. al. – Moodle. Administrare, utilizare, evaluare. (carte
anunţată şi care poate fi comandată pe site-ul www.moodle.ro)
 Cărţi de administrare şi utilizare Moodle care pot fi comandate online de pe
site-urile
www.amazon.com şi www.packtpub.com
 Secţiunea de documentaţii a site-ului www.moodle.org

22
23