Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

CONSTRUCT CONTRACT: Hala materiale de construcții cu amplasamentul în


MODERN S.A. comuna Jucu, localitatea Jucu Herghelie.
Strada Daicoviciu, nr 15,

PROCES – VERBAL
DE RECEPTIE A TERENULUI DE FUNDARE
Nr. 15 din 02/03/2018

Subsemnatii:
- ING. GEOLOG ADRIAN PINTEA in calitate de delegat colectiv geotehnic;
- INGINER STRUCTURIST PASCA CLAUDIA in calitate de executant;
- MIRCEA IONESCU in calitate de beneficiar;
Am constatat urmatoarele:
1. este intocmit Proces verbal de trasare a lucrarilor;
2. este intocmit Proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare;
3. sapaturile de fundatii s-au executat conform proiectului tehnic fata de cota +/- 0.00 a
constructiei de 286,60.
4. La cota de fundare se gaseste un strat de
1. umplutura de pamant eterogena (argila neagra, pamant cu rar pietris etc)
1a. umplutura din balast si piatra sparta compactata
2. argila neagra moale sau consistenta
3. praf argilos cafeniu-cenusiu sau negru, moale sau consistent
dupa caz.
5. Sub cota de fundare nu s-au intalnit accidente locale.
6. Nu mai sunt necesare verificari din partea colectivului geotehnic
7. Din punct de vedere geotehnic, la cotele din proiectul tehnic de executie dirigintele
poate dispune continuarea aplicarii proiectului.
8. Observatii speciale:
Nu este cazul.

Numele şi prenumele Funcţia Semnătura


DELEGAT
Adrian Pintea Inginer Geolog
GEOTEHNIC
EXECUTANT Claudia Pasca Inginer Structurist
BENEFICIAR Mircea Ionescu Functionar Public

F-080R1

S-ar putea să vă placă și