Sunteți pe pagina 1din 3

DATA: NUMELE ȘI PRENUMELE:

FIȘĂ DE LUCRU
1. Citește textul de mai jos și alege varianta corectă de răspuns:

„Puiul de vulpe pe care micul Cantemir îl primi în dar de la nevasta frumoasă a pădurarului nu

știa să vorbească. Era spre sfârșitul iernii. Nici până la mijlocul lui aprilie el nu reuși să învețe

vreun cuvânt. Micul Cantemir își spuse că, probabil, acesta este adevărul despre vulpi, deși el nu

văzuse vreo vulpe mută. E drept, băiatul nu văzuse până în această primăvară niciun fel de vulpe.

Dar în cărțile pe care le citise, vulpile vorbeau românește și erau atât de viclene, încât reușeau să

înșele cu ușurință corbi, urși și alte vietăți, ba chiar și oameni.”

(Micul Cantemir și cireșul de George Bălăiță)

1. Micul Cantemir primise în dar, un pui de

a) lup.

b) iepure.

c) vulpe.

2. Băiatul primise darul de la

a) mama lui.

b) soția pădurarului.

c) unchiul său.

3. Întâmplarea relatată în acest text s-a petrecut la sfârțitul

a) verii.

b) primăverii.

c) iernii.
4. Micul Cantemir era nedumerit din cauză că vulpea

a) nu mânca.

b) nu vorbea

c) nu putea alerga.

5. Percepția băiatului despre vulpi era aceea că acestea sunt ființe

a) slabe.

b) viclene.

c) puternice.

2. Alcătuiți propoziții cu sens propriu și sens figurat pentru:

vulpe...................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

cărți .................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3. Formulează ideea principală și secundară a textului.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. Alcătuiți familia de cuvinte a cuvântului:

pădure
5. Scrieți patru cuvinte din câmpul lexical al cuvintelor:

animal ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

natura ...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6. Identifică în text două cuvinte care conțin grupul de vocale ea și un cuvânt ce conține

grupul de vocale oa.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

7. Scrie însușirile puiului de vulpe al micului Cantemir: