Sunteți pe pagina 1din 2

DREPT FISCAL

Subiecte de examen:
1. Dreptul fiscal. Notiune, principii, izvoare
2. Raporturile juridice fiscale
3. Notiunea politicii fiscale. Fiscalitatea. Notiune, nivel, structura
4. Notiunea si principiile politicii fiscale
5. Obligatia fiscala. Notiune si particularitati
6. Modificarea obligatiei fiscale
7. Titlul de creanta fiscala. Notiune, particularitati, forme
8. Plata si prescriptia
9. Anularea, scaderea, compensarea
10. Executarea silita si executorul fiscal. Notiuni, conditii, particularitati
11. Poprirea ca modalitate de executare silita
12. Executarea silita mobiliara
13. Executarea silita imobiliara
14. Impozitele si taxele. Notiuni. Particularitati
15. Impozitul pe profit
16. Impozitarea veniturilor persoanei fizice - aspecte generale.
Impozitul pe salariu si pensie
17. Impozitele si taxele locale
18. Taxa pe valoarea adaugata
19. Taxele vamale
20. Inspectia fiscala si cazierul fiscal
21. Evaziunea fiscala. Notiune, forme, regim juridic, modalitati

DREPT FISCAL
Teme de referate

1. Politica fiscala a statului


2. Dubla impunere
3. Obligatia fiscala si creanta fiscala
4. Impozitul
5. Taxele
6. Impozitul pe venit
7. Impozitul pe profit
8. Impozitele si taxele locale
9. Taxele vamale
10. Regimul vamal romanesc
11. Taxa pe valoarea adaugata
12. Accizele
13. Taxele de timbru
14. Inspectia fiscala
15. Paradisurile fiscale
16. Evaziunea fiscala
17. Armonizarea fiscala europeana