Sunteți pe pagina 1din 3

Probă de evaluare sumativă

”Lumea vie. Corpuri și substanțe”

Științe. Clasa a V-a. Institutia______________________

Numele, prenumele__________________________________________________
Data__________________________

№ Itemi Scor

1 Subiectul 1. L
Definește noțiunile: 0
Corp_________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________ 2
Evaporare_____________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________ 4
2 Subiectul 2. L
Exemplifică câte un corp pentru fiecare șir de caracteristici. 0
1
2
Artificial

Terestru
Vegetal
Natural

Animal

Ceresc
Neviu

Denumirea 3
Viu

corpului 4
5
* * * * 6
* * * 7
*
* * *
*
* * *
* * * *
3 Subiectul 3.

Numește în spațiile de mai jos instrumentele utilizate în timpul măsurărilor și ce


proprietăți ale corpurilor putem măsura cu ele:

L
0
1
2
3
4
5
6
7
Denumirea instrumentului Proprietatea determinată 8

4 Subiectul 5. L
L
0 Completeazã enunţurile: 0
1 1
2 Corpul ceresc care dã luminã şi cãldurã este___________________. Planeta pe 2
3 care locuim se numeşte______________________. 3
4 Respirația este procesul de pătrundere în organism a ___________________care 4
5 este parte componentă a aerului și se închee cu 5
eliminarea_______________________________. Toate organismele vii au la baza
structurii sale particule/formațiuni mici, numite_________________.

5 Subiectul 5. L
0
Stabilește corespondența: 1
(în spațiul din fața notiunilor din coloana A scrie literele ce corespund cu enunțul 2
din cloana B) 3
4
Coloana A Coloana B 5
Caracteristicile lumii vii: a)schimbarea în structura organismului
b) procesul de pătrundere în organism a unor
____1. Înmulțirea alimente. Eliminarea substanțelor neasimilate.
____2. Creșterea c)capacitatea organismelor vii de a da urmași
____3. Dezvoltarea d)schimbarea dimensiunilor, masei corpului
____4. Nutriția e)capacitatea organismelor de a reacționa la
____5. Excitabilitatea schimbările mediului ambiant

6 Subiectul 6. L
0
Descrie importanță pozitivă și negativă a bacteriilor.
1
2
 __________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7 Subiectul 7.
Descrie cum se determină volumul unui corp solid.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Barem de corectare

Nr. Conținutul Punctaj

1. Pentru definirea noțiunilor 2x2=4p

2. Pentru completarea tabelului 7x1=7p

3. Pentru denumirea instrumentului câte 1p. 4p

Pentru determinarea proprietății câte 1p 4p

4. Pentru completarea spațiilor cu noțiunile corecte câte 1p. 5x1=5p

5. Pentru stabilirea fiecărei corespondențe corecte câte 1p. 5x 1 = 5p

6. Pentru descrierea corectă a importanței pozitive cțte 2p și 2x2=4p


negative a bacteriilor câte 2p.

7. Pentru descrierea corectă cum se determină volumul unui 5p


corp solid.
8. TOTAL 38p

Barem de notare

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puncta 0-3 4-6 7-9 10-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-36 37-38
j

S-ar putea să vă placă și