Sunteți pe pagina 1din 4

_____________________________ _______________

Test de evaluare SEMESTRIALĂ. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a III-a

1. Citeşte textul:

„În clasă este linişte deplină. Elevii scriu primele bastonaşe. Învăţătoarea se plimbă printre bănci şi, unde este
nevoie de ajutorul ei, se opreşte. Un băieţel cu ochii mici şi negri o roagă să se apropie. Chipul şcolarului i se pare
cunoscut.
Deodată, învăţătoarea zâmbeşte. Îşi aminteşte că, într-o toamnă, acest băieţel se plimba pe lângă şcoală. Ţinea în
mână un boboc de trandafir. Privea îndelung la ferestrele şi la uşile şcolii.
Învăţătoarea l-a întrebat cui doreşte să ofere trandafirul, însă copilul s-a fâstâcit şi a fugit.
După câteva zile, învăţătoarea l-a găsit chiar la poarta şcolii. Părea îngândurat, iar bobocul se făcuse un adevărat
trandafir.
- Ei, ce-i cu trandafirul?
- Eu am numai cinci ani şi nu mă primeşte la şcoală. Trandafirul este pentru dumneavoastră. Vă rog să-mi arătaţi
şi mie unde învaţă copiii.”
(Călin Gruia, Bobocul de trandafir)

a) Transcrie ultimele două alineate ale textului:


___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

b) Numerotează şi delimitează fragmentele textului.

c) Găsește un alt titlu potrivit textului dat: _________________________________________________________

2. Transformă în povestire dialogul dintre băiețel și doamna învățătoare.

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

3. Subliniază numai cuvintele care:


a.) denumesc fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii: creta, elevul, alb, trei, vrăbiuţa, vânt, frumos, Elena, râu,
merge, Aiud, cântec, cântă, pod, lângă, lasă, roșie.
b.) înlocuiesc nume: eu, citeşte, voi, ele ,patru, tu, pictează, zece, el.
c.) arată însuşiri: merge, frumoasă, scrie, albă, scrisoare, interesantă, blândă, bună, înmiresmată, flori,
bogăție, ascuțit, aleargă, colorată, nou, bogați.
d.) exprimă acţiuni:
munceşte, doarme, frumos, scrie, mare, cântă, micuţ, desenează, cu, sapă, aduce, mănâncă, se spală, fructe,
stă, baba, pasărea, doi.
4. Din şirul de cuvinte, scrie în tablel doar substantivele şi analizează-le, după model.
pădure, munţi , Florica, roşu, prietenie, şapte, frumos, tu, aleargă, Carpaţi, recreaţii, iese.
felul numărul
substantiv numărare comun propriu singular plural
elev un elev - doi elevi X X

5. Notează cu A, dacă enunţul este adevărat şi cu F, dacă enunţul este fals.


Cuvântul coşar are tot atâtea silabe câte are cuvântul sobar. _____
Şcolar, şcolăresc, şcolăriţă nu sunt cuvinte care aparţin aceleiaşi familii de cuvinte. . _____
Punctul se pune atunci când se termină o propoziţie. . _____
Într-o propoziţie se pot pune mai multe virgule. . _____
Linia de dialog se scrie la începutul unei propoziţii care marchează începutul vorbirii unei persoane. . _____
Două puncte se folosesc înaintea unei enumerări. . _____
Virgula se scrie între cuvintele unei enumerări. . _____

6. Alcătuieşte propoziţii în care să foloseşti corect următoarele cuvinte:


a.numai___________________________________________________________________________________
b. nea __________________________________________________________________________________
c. mai __________________________________________________________________________________
d. săi __________________________________________________________________________________
e. nu mai _____________________________________________________________________________________
f. o dată _________________________________________________________________________________
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
DISCIPLINA: LB. ROMÂNĂ EVALUARE SEMESTRIALĂ

Clasa a III- a B, 27 de elevi evaluați


Data susținerii evaluării: 31. 01. 2018.
1. Competente specifice
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia
3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de
texte
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal
2. Descriptori de performantă
Com- Calificativul
pe- Itemul Insuficient
Foarte bine Bine Suficient
tenta
- transcrie corect
- transcrie parțial corect ; - transcrie parțial corect;
alineatele;
3.1 - delimitare și numerotare - delimitare și numerotare
I1 Identifică informatiile dintr-un - delimitare și
numerotare corectă,
parțial corectă, parțial corectă, -
3.4 text citit la prima vedere - titlu potrivit ; - titlu nepotrivit ;.
- titlu potrivit  ;
-are 2-3 greșeli de scriere -are 4-6 greșeli de scriere

4.1 - text scris parțial corect - text scris parțial corect


I2 Transformă corect dialogul în
- text scris corect - are între 3 și 5 greșeli de - are între 6 și 8 greșeli de -
4.2 povestire scriere scriere
1.2 30-35 de alegeri 2 -6 alegeri
I3 Identifică părțile de vorbire corecte
20 - 29 de alegeri corecte 7-19 alegeri corecte
corecte
3.5
1.2 I4 Identifică mărci specifice 5-6 substantive 3-4 substantive 1-2 substantive analizate
-
3.5 substantivului analizate corect analizate corect corect
3.5
I5 Stabilește valoarea de adevăr a
4.1 enunțurilor date 7 valori corecte 4-6 valori corecte 2-3 valori corecte
1 valoare

4.1 I6 Scrie enunțuri cu cele 6


6 enunțuri corecte 3 -5…….. 2 …… 1 enunț
4.2 cuvinte date
3. Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral si corect 4-5 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 1– 3 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor BINE
Rezolvă integral si corect 1 item; incorect /parţial corect restul itemilor SUFICIENT
Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I INSUFICIENT

4. CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Calificativ Nr. elevi Procente
FB
B
S
I
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVIDIU HULEA” AIUD clasa a III-a
DISCIPLINA: LB. ROMÂNĂ EVALUARE SEMESTRIALĂ
Data susținerii evaluării: 31. 01. 2018.
NR. NUMELE ŞI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 Rezultat
CRT.
ELEVILOR final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Interpretarea rezultatelor/ greșeli frecvente/ măsuri de ameliorare
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________
ÎNTOCMIT,
31.01 . 2018. AIUD PROF. ÎNV. PRIMAR

S-ar putea să vă placă și