Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: 21.10.

2015

Fișă de evaluare

1. Taie cuvintele greșite și scrie-le doar pe cele corecte.


ânvârtit
a) când b) âmbrăcat c)
învîrtit
cînd îmbrăcat învârtit

2. Completează cu litera corespunzătoare,”â” sau ”î”.


a)v_nt b) _nalt c) _nc_ntat
c_ntec hotăr_ _nt_i

3. Scrie un cuvânt:
a) care începe cu litera”î” b)care conține litera ”â”

c)care conțin literele ”â” și ”î”

Colorează și descoperi…….

S-ar putea să vă placă și