Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: I
DATA: 25.11.2020
PROPUNĂTOR: Niculae Mariana
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: Ai carte, ai parte
SUBIECTUL: Literele a, m, u, n, i
TIPUL LECŢIEI: de consolidare a cunoştinţelor
SCOPUL LECŢIEI:
 Consolidarea deprinderilor de citire şi scriere a literelor învăţate ( izolat, în silabe, în cuvinte
şi în propoziţii)

Competenţe specifice :
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
2.3 Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1 Scrierea literelor de mână;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
O1: - să formuleze oral propoziţii pe baza imaginii prezentate;
O2: - să dea exemple de cuvinte care conţin literele învăţate în diferite poziţii ( la început, la mijloc,
la sfârşit);
O3: - să recunoască literele învăţate dintr-un şir de litere date;
O4: - să citească, în ritm propriu şi conştient, silabe, cuvinte şi propoziţii cu literele învăţate;
O5: - să despartă în silabe cuvintele;
O6: - să transcrie corect silabe, cuvinte şi propoziţii cu literele învăţate, respectând forma literelor,
înclinaţia, legătura dintre ele, distanţa dintre cuvinte.

STRATEGII DIDACTICE:

1. METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul,


2. MIJLOACE DIDACTICE: caietul tip 1, fişă de lucru.
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.
Secvențele Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp
didactice
1.Moment Se asigură condiţiile desfăşurării în bune Elevii se pregătesc pentru 1 min
organizatoric condiţii a orei de comunicare în limba activitatea didactică.
română

Forma de organizare: frontal


Metode şi procedee: conversatia
2.Captarea şi Le voi arăta elevilor o planşă care Copiii observă imaginea şi 5 min
orientarea atenţiei reprezintă anotimul toamna. Pe baza caută cuvinte care să o
acesteia vor spune cât mai multe cuvinte descrie.
reprezentative.
Forma de organizare: Frontal
Mijloace de învăţământ: laptop
Metode şi procedee: conversatia, explicatia,
observatia
3.Anunţarea Anunţ elevii că vom recapitula literele
învăţate până acum şi vom citi şi scrie diverse
temei şi a cuvinte şi propoziţii cu acestea. Ascultă explicaţiile . 1min.
obiectivelor Voi prezenta obiectivele într-o formă
accesibilă elevilor.

Forma de organizare: frontal


Metode şi procedee: conversatia
4.Dirijarea Le prezint elevilor o planşă cu anotimpul Elevii răspund la întrebări. 20
toamna şi îi rog să observe şi să spună
învăţării Elevii lucrează fişa de
toate cuvintele inspirate de planşă care
conţin unul dintre sunetele învăţate: a, m, lucru.
n, u, i.
Apoi îi invit la un scurt joc “Eu spun una,
tu spui multe” .

Le împart câte o fişă de lucru şi apoi


începem să lucrăm pe baza ei.
Prima cerinţă este de a citi un şir de litere,
unul de silabe, nişte cuvinte şi o
propoziţie.
Se reaminteşte scrierea corectă a primului

cuvânt din propoziţie, a numelor de


persoane şi folosirea semnelor de
punctuaţie.
Cerinţa a doua de pe fişă este de a uni
silabe pentru a forma cuvinte, apoi să
scrie pe liniatură tip 1 cuvintele găsite.
Înainte de a începe să scrie, se fac exerciţii
de încălzire a musculaturii fine a mâinilor
prin intermediul cântecului cu mişcare
“Bate vântul frunzele”.
Exerciţiul 3 le solicită să identifice dintr-
un şir cuvintele alcătuite dintr-o silabă şi
să le noteze pe caiete.

Forma de organizare: frontal, individual


Mijloace de învăţământ: fisa de lucru, caiet tip
RECAPITULARE
( Literele a, m, u, n, i )

1. Citeşte următoarele litere, silabe şi cuvinte:

 A, m, n, U, i, N;
 Ma, mu, na, mi, nu;
ai mama Nina numai
mai una Ana inima
nai nuia Maia mamaia
- Nina, ai 7 ani?

2. Uneşte silabele pentru a forma cuvinte. Scrie cuvintele pe care le-ai format pe rândurile
de alături:

I ni

Mi na

Na nu

A mi

3. Dintre cuvintele de mai jos, transcrie-le pe cele care au o singură silabă:

mai, in, Ana, imn, unu, iau, inimi, numai, an, nai.
4. Scrie pe caiet câte un cuvânt care să aibă ca literă iniţială fiecare dintre literele învăţate.

5. Ordonează cuvintele pentru a forma propoziţii. Scrie apoi propoziţiile în caiet.

nuiaua ia Ina

an numai un Ai

Temă

1. Citeşte, apoi transcrie pe caiet :

Nina, nai, ai, inima, mai , nani, Mimi, nuia, mina, mai, Ani, ani, una.

Am 7 ani .
Nu am un nai.
- Maia, ai un nai ?
- Nu, am nuia.

2. Desparte cuvintele din propoziţie, apoi scrie-le corect în caiet:

Amunan .

Nuamunnai.