Sunteți pe pagina 1din 12

S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Proiect nr. 8/2007 ad.1 – Faza S.F.

IASI Modernizare drum comun


DC96 si drumuri locale , comuna Ion Neculce,
judetul Iasi

DEVIZ PE OBIECT NR. 1

Modernizare drum comunal DC96 si drum local, comuna Ion Neculce, judetul Iasi
lucrari de drumuri

în mii lei/mii euro la cursul BCE de 3.7288 lei/EURO din data de : 04/,03/2008

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea (f. TVA) TVA Valoarea (cu TVA)
crt
cheltuieli mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Sistem rutier de tip suplu– cf evaluare nr.1 2,953.708 792.134 561.205 3,514.913 942.639
2 Santuri pereate 293.040 78.588 55.678 348.718 93.520
3 Santuri nepereate 45.500 12.202 8.645 54.145 14.521
4 Podete tubulare Ø 600, L=10,00ml in CD 59.400 15.930 11.286 70.686 18.957
5 Podete tubulare Ø 600, L=10,00ml dr. lat, 22.275 5.974 4.232 26.507 7.109
6 Decolmatare podetete existente 1.020 0.274 0.194 1.214 0.326
7 Desfacere podetete existente 4.175 1.120 0.793 4.968 1.332
8 Lucrari de terasamente si amenajare acostamente 236.359 63.387 44.908 281.267 75.431
TOTAL I 3,615.477 969.609 686.941 4,302.418 1,153.834

II. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

III. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 3615.477 969.609 686.941 4302.418 1153.834

INTOCMIT VERIFICAT
ing. Adumitresei Raluca ing. Adumitresei Adrian
S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Proiect nr. 8/2007 ad.1 – Faza S.F.
IASI Modernizare drum comun
DC96 si drumuri locale , comuna Ion Neculce,
judetul Iasi

DEVIZ PE OBIECT NR. 2

Modernizare drum comunal DC96 si drum local, comuna Ion Neculce, judetul Iasi
lucrari de semnalizare (dotari)

în mii lei/mii euro la cursul BCE de 3.7288 lei/EURO din data de : 04/,03/2008

Nr Valoarea (f. TVA) TVA Valoarea (cu TVA)


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
crt cheltuieli mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Lucrari de semnalizare 19.590 5.254 3.722 23.312 6.252
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 19.590 5.254 3.722 23.312 6.252

II. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

III. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 19.590 5.254 3.722 23.312 6.252

INTOCMIT VERIFICAT
ing. Adumitresei Raluca ing. Adumitresei Adrian
DEVIZ FINAL

LA TERMINAREA LUCRARILOR DE
CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXE SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE

în mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.8278 7/6/2020

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea (f. TVA) TVA Valoarea (cu TVA)
Nr crt
cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
CAPITOLUL I Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea teritoriului
1.1 Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3 Amenajari pentru protecţia mediului si 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
aducere la starea initiala
TOTAL CAPITOL I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL II Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Alimentarea cu apa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2 Canalizare- locala fosa septica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3 Racord electric 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.4 Alimentarea cu energie electrica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL III Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi


autorizaţii 0.200 0.041 0.048 0.248 0.051
3.3 Proiectare şi inginerie 0.800 0.166 0.192 0.992 0.205
Organizarea procedurilor de achiziţie
3.4
publică 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 Consultanţă 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 Asistenţă tehnică 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL III 1.000 0.207 0.240 1.240 0.257
CAPITOLUL IV Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii-locuinta 242.000 50.126 58.080 300.080 62.157
IMPREJMUIRE TEREN 7.200 1.491 1.728 8.928 1.849
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.000 0.000 0.000 0.000


functionale cu montaj 0.000

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000


transport 0.000
4.5 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL IV 249.200 50.126 58.080 300.080 62.157
CAPITOLUL V Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.1 Lucrări de construcţii 3,5% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de


5.2 0.000 0.000 0.639 0.000 0.000
finanţare, costul creditului

5.2.1 Taxa I.S.C. 0,1 % cf 453/2001 0.242 0.050 0.058 0.300 0.062
5.2.2 Taxa I.S.C. 0,5 % cf 10/95 1.210 0.251 0.290 1.500 0.311
5.2.3 Casa sociala a Constr. 0,5% 1.210 0.251 0.290 1.500 0.311
5.2.4 Taxa timbru arhitect 0,05% 0.121 0.025 0.029 0.150 0.031
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL V 2.783 0.061 0.639 3.451 0.715
CAPITOLUL VI Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
. 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL VI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 252.983 52.401 60.716 313.699 64.978
din care C+M 242.000 50.126 58.080 300.080 62.157

Intocmit,
Beneficiar: GHEBAN SERGIU
REABILITARE CAMIN CULTURAL FARCASA

Devizul obiectului nr. 1- Constructii si instalatii


in MII RON / MII EURO la cursul (ECB) RON / EURO de 3.825
din data de 25.01.2008
Denumirea capitolelor si Valoarea (fara TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Nr. Crt subcapitolelor de
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
cheltuieli
I Lucrari de constructii si instalatii
1 Terasamente
Constructii (rezistenta si
2.000 arhitectura) 410.027 107.197 77.905 487.932 127.564
3.000 Izolatii
4.000 Instalatii electirce 37.500 9.804 7.125 44.625 11.667
5.000 Instalatii sanitare 45.000 11.765 8.550 53.550 14.000
6.000 Instalatii incalzire 78.200 20.444 14.858 93.058 24.329
7.000 Instalatii gaze
8.000 Instalatii telecomunicatii
Total I 570.727 149.210 108.438 679.165 177.560
II Montaj
9.000 Utilaje si echipamente cu montaj
Total II
III Procurare
Utilaje si echipamente
10.000 tehnologice
Utilaje si echipamente de
11.000 transport
12.000 Dotari
Total III
TOTAL (Total I + Total II + Total III ) 570.727 149.210 108.438 679.165 177.560

INTOCMIT,
ing. CATANA COSTEL
REABILITARE CAMIN CULTURAL FARCASA

Devizul obiectului nr. 2- Dotari


in MII RON / MII EURO la cursul (ECB) RON / EURO de 3.825
din data de 25.01.2008
Denumirea capitolelor si Valoarea (fara TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Nr. Crt subcapitolelor de
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
cheltuieli
I Lucrari de constructii si instalatii
1 Terasamente
Constructii (rezistenta si
2 arhitectura)
3 Izolatii
4 Instalatii electirce
5 Instalatii sanitare
6 Instalatii incalzire
7 Instalatii gaze
8 Instalatii telecomunicatii
Total I
II Montaj
9 Utilaje si echipamente cu montaj
Total II
III Procurare
Utilaje si echipamente
10 tehnologice
Utilaje si echipamente de
11 transport
12 Dotari 107.3 28.052 20.387 127.687 33.382
Total III 107.3 28.052 20.387 127.687 33.382
TOTAL (Total I + Total II + Total III ) 107.300 28.052 20.387 127.687 33.382

INTOCMIT,
ing. CATANA COSTEL
Deviz financiar capitolul 3

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - mii RON
Nr.crt. Specificatie Valoare Valoare
eligibila neeligibila
1 Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenului 2.500
pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)
2 Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire, obtinere
autorizatii de scoatere din circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la
retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica,
telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu
si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
8. obtinerea acordului de mediu
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
3 Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din
care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
3

c. proiect tehnic
d. detalii de executie
d. verificarea tehnica a proiectarii
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si
autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii
incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect
(modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetării şi auditului
energetic
4 Organizarea procedurilor de achizitie
5 Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 15.000
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ,
studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare 10.000

2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului


5.000
investitiei sau administrarea contractului de executie
6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu
intră în tarifarea proiectării
2. plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă,
autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei
lucrărilor de construcţii şi instalaţii
Total valoare fara TVA
Valoare TVA
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)
Deviz capitolul 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - RON
Nr.crt. Specificatie Valoare Valoare
eligibila neeligibila
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Total valoare fara TVA
Valoare TVA
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 1 (inclusiv TVA)

Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - mii RON
Nr.crt. Specificatie Valoare Valoare
eligibila neeligibila
1. Alimentare cu apa
2. Canalizare
3. Alimentare cu gaze naturale
4. Alimentare cu agent termic
5. Alimentare cu energie electrica
6. Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)
7. Alte tipuri de retele exterioare
8. Drumuri de acces
9. Cai ferate industriale
10. Cheltuieli aferente bransarii la retele de utilitati
Total valoare fara TVA 0 0
Valoare TVA 0 0
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA) 0

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli - mii RON


Nr.crt Denumire Cheltuieli Cheltuieli
eligibile neligibile
1
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2 Comisioane, taxe
comisionul băncii finanţatoare
cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, şi
pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante
alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii
cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 3.193
5.3 Chletuieli diverse si neprevazute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 0.000
VALOARE T V A 0.000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA) 0.000

INTOCMIT,
ing. CATANA COSTEL
0
3

S-ar putea să vă placă și