Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa 1

PRELUCRAREA PRIN DEFORMARE PLASTICĂ

1. Identificaţi răspunsul corect:


1.1. În figura alăturată, piesa este prelucrată prin:
a. refulare;
b. întindere;
c. găurire;
d. tăiere.
1.2. Detaşarea unei pãrţi din piesa forjatã se obţine prin:
a. refulare;
b. întindere;
c. găurire;
d. tăiere.
1.3. În figura alăturată, este reprezentat procedeul de:
a. forjare;
b. matriţare;
c. laminare;
d. trefilare.

2.Răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele propoziţii:


a. Prin forjare, nu se îmbunãtãţesc proprietãţile mecanice ale metalelor şi aliajelor.
b. Prin matriţare, nu este nevoie de muncitori cu calificare mare.
c. Prin trefilare, produsul obţinut are o secţiune mai mică şi o lungime mai mare decât semifabricatul
iniţial.
d. Produsele obţinute prin trefilare sunt bare din oţeluri, metale şi aliaje neferoase.

3.
Asociaţi elementele celor două coloane:

A B
1. sârmă
a.
2. cornier
b.
3. profil şinã
c.
4. sleb
d.

e.

4. Scrieţi informaţia corectă în spaţiile libere din enunţurile de mai jos:


a. Produsele laminate cu secţiunea pătrată şi latura cuprinsă între 140 şi 400 mm se numesc
..........................
b. Procedeul prin care se obţin goluri în semifabricate cu ajutorul dornurilor este ......................