Sunteți pe pagina 1din 2

III.

TIPARE PENTRU BETOANE

III.1. GENERALITĂŢI. CLASIFICĂRI

Tiparele sunt construcţii auxiliare, care au rolul de a da forma şi dimensiuni


elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat. Elementul
prefabricat format, se păstrează în tipar până la atingerea rezistenţei de decofrare.
Pe lângă această funcţiune de bază, tiparele mai pot îndeplini şi alte funcţiuni
cum ar fi:
- asigurarea poziţiei armăturii în timpul turnării, compactării şi întăririi betonului;
- încălzirea betonului în vederea accelerării întăririi (tiparele încălzitoare);
- compactarea betonului (tiparele sau cortinele vibratoare);
- preluarea forţei de precomprimare la preîntinderea armăturilor (tiparele
purtătoare a forţei de precomprimare) etc.
Având în vedere diversitatea modurilor de alcătuire şi materialele folosite la
realizarea lor, precum şi tehnologiile de prefabricare, tiparele pot fi clasificate astfel:

III.1.1. După modul de alcătuire:

- tipare demontabile – la care unele elemente componente se pot demonta


sau rabate pentru realizarea decofrării;
- tipare nedemontabile – care au toate elementele componente fixate între
ele şi la care decofrarea se realizează prin expulzare cu dispozitive
specifice.

III.1.2. După numărul de piese formate în tipar:

- tipare individuale – care formează un singur element;


- tipare jumelate (cuplate) – care formează două elemente identice;
- tipare în baterie – care formează mai mult de 2 elemente identice.

III.1.3. După solicitările intervenite:

- tipare neportante – solicitate din greutate proprie, greutate beton, greutate


armături şi împingerea betonului;
- tipare portante – care pot prelua şi acţiunile provenite din armăturile
preîntinse.

III.1.4. După poziţia în fluxul tehnologic:

- tipare fixe – care au poziţie staţionară permanent;


- tipare mobile – care sunt deplasate la diferite posturi de lucru în funcţie de
operaţiunile de formare a prefabricatului.

III.1.5. După soluţia de tratament termic aplicată betonului:


- tipare încălzitoare – prevăzute cu sistem propriu de tratament termic;
- tipare neîncălzitoare – care sunt introduce in camere de tratament termic.

III.1.6. După materialul din care sunt confecţionate:

- tipare metalice;
- tipare din lemn;
- tipare din polimeri;
- tipare din armociment;
- tipare din beton;
- tipare mixte (lemn-metal, beton-metal, polimeri armaţi etc.);
- tipare din alte materiale (ipsos, carton presat etc.).