Sunteți pe pagina 1din 3

ARMĂTURI PENTRU BETOANE

Totalitatea barelor de oţel introduse în beton cu scopul de a prelua eforturilor de


întindere (în special), în conlucrare cu acesta, constituie armăturile pentru betonul armat
şi betonul precomprimat.
Oţelurile pentru beton armat trebuie să se conformeze specificaţiilor tehnice
privind cerinţele şi criteriile de performanţă necesare oţelurilor utilizate în structuri de
beton.
Armătura se realizează de obicei din oţel moale cu conţinut redus de carbon, sub
formă de bare rotunde netede, bare rotunde cu profil periodic, plase sudate sau profile
laminate (armături rigide), precum şi din oţel special (pentru pre- sau postcomprimări),
având în comun coeficientul de dilataţie termică (α=1,2x10 -5) şi modulul de elasticitate
(E=2x105N/mm2).
Conlucrarea oţelului cu betonul se realizează prin:
- aderenţa dintre barele de oţel şi beton;
- încleştarea în beton a plaselor, a carcaselor sau a altor forme în care se prezintă
armătura, în principal prin intermediul barelor transversale;
- îmbunătăţirea ancorării in beton prin ciocuri, frete şi etrieri sudaţi.

Comportarea armăturilor pentru beton armat este definită de următoarele


proprietăţi:
- limita de elasticitate (fyk sau f0,2k)
- limita superioară reală de elasticitate (fy,max)
- rezistenţa la întindere (ft)
- ductilitatea (εuk şi ft/fyk)
- aptitudinea de a fi îndoite
- caracteristicile de aderenţă (fR)
- dimensiunile secţiunii şi toleranţele
- rezistenţa la oboseală
- sudabilitatea
- rezistenţa la forfecare şi rezistenţa sudurilor în cazul plaselor sudate şi a
carcaselor sudate.
Figura IV.1: Diagramele efort-deformaţie ale oţelurilor pentru beton armat
(efortul de întindere şi deformaţia apar în valori absolute):
a) Oţel laminat la cald; b) Oţel laminat la rece
Oţelul pentru beton armat trebuie să prezinte o ductilitate adecvată, definită prin
raportul dintre rezistenţa la întindere şi limita de elasticitate (ft/fy)k şi prin alungirea sub
încărcarea maximă εuk.
Pentru principalele produse din oţel pentru armături se stabilesc următoarele
categorii de rezistenţă, în funcţie de valoarea caracteristică a limitei de curgere, conform
tabelului 1:
Tabelul IV.1 Categorii de rezistenţă pentru oţel-beton
Categoria Limita de curgere
(N/mm2)
1 fp 0.2,k=240N/mm2
2 fp 0.2,k=340N/mm2
3 fp 0.2,k== 400N/mm2
4 fp 0.2,k== 450 N/mm2
5 fe,k= 500N/mm2
6 Re,k= 1000N/mm2
7 fp 0.2,k=1300N/mm2
8 fp 0.2,k=1500N/mm2
9 fp 0.2,k=1700N/mm2

Se stabilesc următoarele categorii de ductilitate în funcţie de alungirea la forţă


maximă, Agt,k, precum şi de rapoartele A nk/Agt,k (alungirea la rupere/ alungirea la forţă
maximă), respectiv fm.k /fp0.2,k (rezistenţa la rupere/ limita de curgere), conform tabelului 2.
Tabelul IV.2 Categorii de ductilitate pentru oţel-beton
Categorie Alungirea la forţă Raportul Raportul
maximă Agt,k (%) Ank/Agţ,k fm,k / fp0 2,k (fe.k)
A min. 2,5 min. 1,08
B min. 5,0 min.1,08
min.3,0
min.1,15
C min.7,5
max.1,30
D min. 3,5 min.1,16