Sunteți pe pagina 1din 2

LIVRAREA OŢELURILOR

Livrarea oţelului beton se va face în conformitate cu reglementările în vigoare,


însoţită de un document de calitate (certificat de calitate/inspecţie,declaraţie de
conformitate) şi după certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie după
certificatul de conformitate.
Documentele ce însoţesc livrarea oţelului beton de la producător trebuie să
conţină următoarele informaţii:
 denumirea şi tipul de oţel, standardul utilizat;
 toate informaţiile pentru identificarea loturilor;
 greutatea netă;
 numele şi adresa producătorului;
 numărul certificatului de conformitate ataşat;
 valorile determinate privind criteriile de performanţă (nr. standard produs,
tipodimensiunea, limita curgere, alungirea la forţa maximă Agt sau la
rupere An respectiv conţinutul de carbon echivalent (CE) pe oţel lichid) .

- otelul beton se livrează în colaci sau în legături de bare;


o Oţelul-beton în colaci se livrează în loturi unitare de manipulare, de 2 până
la 4 tone sau transcontainerizat. Prinderea în cârligul macaralei se
realizează prin intermediul unui cablu cu ocheţi (introdus prin colaci cu
ajutorul unei căngi şi extras manual) şi a unei grinzi cu cârlige.
o Oţelul-beton în bare se livrează în „unităţi de încărcătură”, de 1.2÷1,5 tone
sau 2.5÷5 tone, solidarizate cu câte cinci legături din oţel-beton Ø 5÷6
(mm), dintre care două pot fi prevăzute cu bucle de apucare (câte trei fire).
Barele se livrează în lungimi de 8÷18m pentru Ø>20mm, respectiv în
lungimi de 10÷20m pentru diametre mai mici.
o Încărcarea şi descărcarea mijloacelor de transport se face cu macarale
(având capacitatea de cel puţin de 5 tf), folosind diferite dispozitive de
manipulare: grinzi cu cabluri, scoabe de prindere sau șpringuri (şufe).
- sârma trasă se livrează în colaci;
- plasele sudate se livrează in pachete sau în rulouri (plase aşezate 2 câte 2 faţă
în faţă);
- sârmele pentru beton precomprimat se livrează în colaci ambalaţi;
- toroanele se livrează pe tamburi (diametrul de înfăşurare 900 mm);
- liţele se livrează în tamburi (diametru de înfăşurare 600 mm pentru d<2mm şi
1400 mm pentru d>2 mm).

Fiecare colac sau legătură de bare sau plase sudate va purta o etichetă, bine
legată care va conţine:
 marca produsului;
 tipul armăturii;
 numărului lotului şi al colacului sau legăturii;
 greutatea netă;
 semnul CTC.
Tabelul IV.4 Modul de livrare a oţelurilor beton
Tipul oţelului-beton Diametrul [mm] Modul de livrare
6÷12 în colaci
OB 37
Peste 12 în legături de bare
6÷8 în colaci sau In legături de
bare drepte sau îndoite
PC 52 în legături de bare drepte
sau îndoite cu raza de
PC 60 îndoire de minimum 30 d.
10÷12
(La înţelegerea între
PC 90 beneficiar şi producător se
poate livra în colaci)
Peste 12 în legături de bare drepte
8÷16 în colaci
BSt 500 S
≥10 în legături de bare

Oţelul livrat de furnizori intermediari va fi însoţit de un certificat privind calitatea


produselor care va conţine toate datele din documentele de calitate eliberate de
producătorul oţelului beton.