Sunteți pe pagina 1din 2

Nume...........................................................

TEST DE EVALUARE
EDUCAȚIE CIVICĂ
Unitatea –Trăsăturile morale ale persoanei

1. Scrie 3 trăsături morale ale persoanei:


a)_________________________
b)_________________________
c)_________________________

2. Subliniază termenii care exprimă curaj:


 cutezanţă  biruinţă  bărbăţie
 teamă  îndrăzneală  vitejie
 neînfricare  fermitate  încumetare

3. Încercuieşte cuvintele care definesc bunătatea:


 ambiţie  dărnicie  blândeţe
 amabilitate  milă  dreptate

4. Completează propoziţiile:
Respectul înseamnă îndrăzneală, eroism.

Curajul înseamnă teamă, groază, spaimă.

Frică înseamnă a dovedi bunăvoinţă, blândeţe, omenie.

Laşitate înseamnă preţuire, consideraţie, stimă.

A fi bun înseamnă lipsă de curaj şi onoare.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Completează spaţiile punctate cu unul din cuvintele de pe coloana


alăturată:
Atunci când salut pe cineva dau dovadă de ____________________ sinceritate
Atunci când îmi susţin părerile dau dovadă de ________________ respect
Atunci când nu-mi recunosc greşeala dau dovadă de__________ fermitate
Atunci când dau firimituri păsărelelor dau dovadă de_______ răutate
Atunci când lovesc un câine dau dovadă de _____________ bunătate
Atunci când recunosc că am greşit dau dovadă de ________ laşitate
6. Desenează un copac pe frunzele căruia să treci trăsături morale pozitive ( 4 ), iar
pe trunchiul lui să treci trăsături morale negative (
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEMI SUFICIENT BINE FOARTE BINE


1. scrie o singură scrie două trăsături morale scrie trei trăsături
trăsătură morală morale
2. completează o completează două completează trei
propoziție propoziții propoziții
3. scrie o singură scrie două trăsături morale scrie trei trăsături
trăsătură morală morale
4. scrie două cuvinte scrie trei - patru cuvinte scrie cinci cuvinte corecte
corecte corecte și descoperă cuvântul
corect
5. desenează copacul și desenează copacul și scrie desenează copacul și scrie
scrie două trăsături trei trăsături pozitive și trei patru trăsături pozitive și
pozitive și două negative patru negative
negative