Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele: ...................................................................................... Data : ….................................

Calificativ: .......................................... Semnătura părintelui: ...................


TEST DE EVALUARE
Unitatea de învățare “ Poveștile Pământului“

1. Citește cu atenție fragmentul de mai jos, apoi completează enunțurile.


”A fost odată un împărat foarte viteaz; toate împărățiile de primprejurul regatului său îi cereau
sfaturi; atâta era de drept și de înțelept. Când a fost aproape de bătrânețe, îi dărui un fecior.
După ce se mări, împăratul îl puse pe fecior să învețe carte. El era așa de silitor, încât se mirau
dascălii de dânsul cum de învață așa de repede. Ceea ce învățau ceilalți copii într-un an, el învăța numai
într-o săptămână. Ajunsese să nu mai aibă dascălii ce să-i dea să învețe. Iară tată-său scrise carte
împărătească la niște filosofi vestiți ca să vină să ispitească cu învățăturile lor pe fiul său.
După ce veniră filosofii, învăță și de la dânșii câte în lună și în soare. Iară el de ce se mărea, de
aceea se făcea mai cu minte și mai frumos.” ( ”Zâna munților”, Petre Ispirescu)
• ”Zâna munților” este un text ...............................................care are .......... alineate .
• Ultimul alineat conține ...................... enunțuri .
• Acțiunea textului are loc .............................. .
• Împăratul era ................................................................................ .
• Împăratul îl pue pe fecior să ....................................................................... .
• Împăratul scria carte ............................................................................. .

2. Formulează întrebări pentru fiecare răspuns.


 ................................................................................................................................................
Fiul împăratului era așa de silitor, că se mirau dascălii de dânsul.
 ................................................................................................................................................

Tată-său scrise carte împărătească.


 ................................................................................................................................................
De cum se mărea, se făcea mai cu minte și mai frumos.

3. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:


viteaz=…………………… odată = ……………………. sfaturi =……………………
vestiți=…………………… se mări = ……………………. a ispiti =……………………
fecior=…………………… dascăli = ……………………. a se mira =……………………
4. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:
bătrânețe #………………… viteaz#………………….. repede#…………………
drept #………………… a se mări#………………….. a dărui#…………………
veniră #………………… silitor#………………….. frumos#…………………

5.a) Precizează sensurile cuvântului ”carte” în textul ”Zâna munților”.


...............................................................................................................................
b)Alcătuiește două propoziții, în care cuvântul ”carte” să aibă alte înțelesuri decât cele din text.
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

6. Desparte cuvintele în silabe ( ca pentru capăt de rând), scriind toate posibilitățile.


împărătește.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ispitească ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
săptămână.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

7. Imaginează un dialog între fiul împăratului și un filosof chemat de tatăl acestuia.


......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

8. Completează spațiile libere cu : „întruna”, „într-una”, „ia”, „i-a”.


a) ................................ desenează ...........................dintre camere ...................ghiozdanul
................................din cărți .......................... povestit .................oferit
.................................ningea .........................Mirelei .................fii atent

b) Ioana........... comunicat mamei să ......... alune.


 Gabriel ........... zis prietenului său:
- ...... săniuța și hai la săniuș!

 ...... vino la mine,aici,


Și mai .... niște covrigi!
.... spus mama lui Ionel,
Care .... un covrigel.

9. Scrie explicația următoarelor cuvinte:


pozne..................................... cu sârg........................................ fără preget..............................
să agonisească......................................... hărăzit................................... sumedenie...........................

Ai terminat? Felicitări!
Dacă vrei să fii campion, compune o strofă despre carte și învățăturile
acesteia.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….