Sunteți pe pagina 1din 2

Numele ______________________

Fișă de lucru - Sunetul și literele „Ș și ș”


Clasa pregătitoare
1. Ascultă cu atenție poezia, apoi încercuiește literele „Ș și ș” din versurile subliniate.
Desenează în careul alăturat tot atâtea steluțe câte litere ai încercuit.
Literele şerpuite
Două gemene leite,
Amândouă şerpuite!
Cum să le deosebeşti,
Neatent dacă citeşti?
- Una are-o virguliţă!
Zice-n grabă Ştefăniţă.
Eu le voi citi corect,
Căci voi fi mereu atent!
Voi citi pe „s” la scară,
Sită, sticlă şi secară.
Iar pe „ş” la şorţ şi şal
Şcoală, şoricel, şacal.
2. Unește cu litera „ ș” doar imaginile care denumesc cuvinte ce încep cu sunetul „ș”.

3. Colorează după cum urmează:


S Ș
s ș

4. Unește silabele pentru a obține cuvinte:

1
5. Reprezintă grafic cuvintele de mai jos și marchează locul literei „ș”, ca în model.

●● ●●○
6. Trasează după model.

7. Trasează corect și spune, dacă știi, cum se numesc obiectele obținute. Colorează
șoșonii.

8. Completează cu „S” și „Ș”, apoi citește cuvintele obținute:

9. Citește și desenează:

ȘASE PEȘTE ȘAPTE ȘARPE COȘ

S-ar putea să vă placă și