Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICA

UNITATEA : Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Aluniș


PROFESOR: Govor Răzvan-Mihai
DISCIPLINA: ECUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
CLASA a V-a
Nr.ore/saptamana: 1h
Nr.sapt.: 34
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019

SEMESTRUL I

Modulul : ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUIT

Nr. Nr.
Crt Unitatea de învăţare Competente specifice Conţinuturi ore Observații
. Perioada

1. Vedere generală asupra Educaţie tehnologică clasa a SEM I


disciplinei 1.1.Proiectarea si realizarea V-a-Notiuni generale despre 2 10 sept 2018 -
produselor simple Ed. tehnologica S1 13.09 01 febr 2019
S2 20.09 18 sapt.
2. Localitatea 1.1.Descrierea elementelor Evoluţia sistemelor de
mediului construit si amenajare teritorială 8
functionalitatea acestora Activităţi specifice localităţii S3 27.09
1.2. Identificarea surselor de Amenajarea teritorială a S4 04.10
poluaresi implicarea in prevenire României S5 11.10
si combatere Clădiri-destinaţie S6 18.10
4.1.Analizarea legaturilor intre constructivă,elemente de S7 25.10
elementele mediului arhitectură S8 01.11
construit,tipurile de activitati si Reţele de utilităţi S9 08.11
meserii S10 15.11
3. Locuinţa 2.1.Identificarea materialelor Tipuri de locuinţe 5
necesare pentru executia unei Elemente de limbaj graphic S11 22.11
cladiri si a obiectelor din locuinta Planul locuinţei S12 29.11 22 dec 2018 -
si scoala Confort ambiental S13 06.12 13 ian 2019
2.2.Realizarea de produse simple S14 13.12 Vacanța de
cu respectarea normelor de S15 20.12 iarnă
calitate,securitate si sanatate
4. Recapitulare sem.: -Aprofundarea cunostintelor Reţele de utilităţi specifice 2
evaluare -Corectarea confuziilor localitatii noastre S16 17.01
cumulativă(sumativă) -Sistematizarea cunostintelor Test semestrial S17 31.01
-Consolidarea cunostintelor Poluarea spaţiilor verzi
-Constatarea nivelului de Conservarea mediului
pregatire

SEMESTRUL II

Modulul : ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUIT(CONTINUARE DE PE SEM I)

Modulul: PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ


Nr. COMPETENTE Nr.
Crt. Unitatea de învăţare SPECIFICE Conţinuturi ore Perioada Observații

1 Şcoala 2.1.Identificarea materialelor


necesare pentru executia unei Amplasarea şcolilor 2 2 - 10 febr 2019
cladiri si a obiectelor din Funcţiile şcolilor S1 14.02 Vacanța
locuinta si scoala Planul şcolii S2 21.02 intersemestrială
2.2.Realizarea de produse
simple cu respectarea normelor
de calitate,securitate si sanatate
3.1.Valorificarea informatiilor SEM II
culese din surse diferite 11 febr.-14 iunie
4.1.Analizarea legaturilor intre 2019
elementele mediului 16 sapt.
construit,tipurile de activitati si
meserii
2. Originea 1.1. Selectarea produselor alimentare Alimente de origine 4
alimentelor în functie de informatiile de pe minerală:apă,sare S3 28.02
ambalaj-eticheta
1.2. Descrierea principalelor moduri
Alimente de origine vegetală S4 07.03
de utilizare a produselor alimentare neprelucrate S5 14.03
2.2 Identificarea şi selectarea Alimente vegetale S6 21.03
produselor alimentare prelucrate:zahăr,ulei,cereale,orez
Alimente de origine
animală(carne,lapte,ouă)

3. Selecţia produselor 2.2 Identificarea şi selectarea Caracteristici organoleptice 2


alimentare produselor alimentare în funcţie de: Ambalarea produselor alimentare S7 28.03
nevoile pe care le satisfac, Valoarea nutritivă a alimentelor
proprietăţile organoleptice, valoarea
S8 04.04
nutritivă şi energetică, estetică.
4. Alimentaţia 1.1. Selectarea produsele alimentare în Tipuri de alimentaţie 5
sănătoasă funcţie de valoarea nutritivă şi Meniuri pentru diferite ocazii: S9 11.04 20 apr- 05 mai
energetică şi de influenţa sănătăţii
omului.
-Criterii de intocmire a meniului S10 18.04 Vacanța de
2.1. Identificarea materiileor prime, -Tipuri de meniuri S11 09.05 primăvară
materialele şi principalele unelte, Bucătăria S12 16.05
instrumente şi echipamente specifice Prepararea alimentelor S13 23.05
utilizate în obţinerea produselor. Conservarea alimentelor si
2.3. Identificarea principalelor
produse alimentare pe baza unui
protectia consumatorului
meniu recomandat /întocmit în
prealabil de către elev.
2.4. Analizarea calitaţii produselor
alimentare
3.2. Explicarea termenilor şi
simbolurilor privind calitatea, igiena
produselor alimentare şi protecţia
consumatorilor.
5. RECAPITULAREA Să explice cunoştinţele învăţate Realizarea unui colaj cu rase de
MATERIEI Să-şi consolideze cunoştinţele animale+ierbar cu diferite plante 3
INVATATE de cultura S14 30.05
Probă de verificare semestrială S15 06.06
Studiu de caz cu privire la S16 13.06
respectarea normelor de protecţia 15 iunie 2019
muncii în desfăşurarea diferitelor Încheierea anului
activităţi din domeniul alimentar. școlar