Sunteți pe pagina 1din 2

Sa ne aducem aminte din clasa a VII-a

1. Triunghiurile Δ ABC şi Δ DEF sunt asemenea ? în caz afirmativ scrieţi raportul de asemanare.
a) m( A) = 500, AB = 5 cm, AC = 8 cm, m( D) = 500 , DE = 10 cm, DF = 16 cm;
b) m( B) = 1300, m( C) = 270, m( D) = 230, m( E) = 1300;
c) m( A) = 300, AB = 8 cm, AC = 7 cm, m( D) = 300, DE = 16 cm, DF = 15 cm;
2. Dacă Δ ABC ~ Δ MNP, AB = 9 cm, AC = 5 cm, BC = 10 cm, MP = 30 cm. Calculaţi MN şi NP.
3. Triunghiurile Δ ABC şi Δ DEF au lungimile laturilor 16,12, 24, respectiv 24, 36 şi 18.
Demonstraţi că cele două triunghiuri sunt asemenea.
4. În triunghiul isoscel ABC ([AB] ¿ [AC]), (BD este bisectoare (D ∈ [AC]) şi m( BAC) = 360 .
Demonstraşi că Δ ABC ~ Δ BDC.
5. În triunghiul ABC, m( B) = 450, m( C) = 750. Fie D ∈ (BC) astfel încât m( BAD) = 150.
Demonstraţi că Δ ADC ~ Δ BAC.XXXX
6. Demonstrati ca orice doua triunghiuri echilaterale sunt asemenea.
7. Fie AA’, BB’ si CC’ inaltimile unui triunghi ascutitunghic ABC (A’ ∈ (BC), B’ ∈ (AC) C’ ∈ (AB)).
Aratati ca: a) Δ AA’B ~ Δ C’CB; b) Δ AA’C ~ Δ BB’C; c) AA’ . BC = BB’ . AC = CC’ . AB
.
8. Se considera un triunghi dreptunghicABC ( m( A) = 900). Fie AD ¿ BC. Demonstrati ca:
a) Δ BAC ~ Δ ADC; b) AB . AC = AD . BC; c) AC2 = DC . BC.
9. Se considera un triunghi dreptunghicABC ( m( A) = 900). Fie AD ¿ BC. Demonstrati ca:
a) Δ ABD ~ Δ CAD; b) AD2 = BD . CD.
10. Printr-un punct M al laturii BC a triunghiului ABC se duc paralele la laturile AB si AC. Aceste
MN MP
+ =1
paralele se intersecteaza cu laturile AB si AC in P, respectiv N. Sa se arate ca AB AC .
11. In dreptunghiul ABCD se considera punctele M ∈ (AB), N ∈ (BC), P ∈ (DC) si Q ∈ (AD) astfel
incat [AM] ¿ [BN] ¿ [CP] ¿ [DQ], Demonstrati ca patrulaterul MNPQ este paralelogram.
12. In dreptunghiul ABCD, AB > BC, BP ¿ AC, P ∈ (AC) si DM ¿ AC, M ∈ (AC),
Daca BP ¿ DC = {Q} si DM ¿ AB = {N} sa se arate ca BQDN si BPDM sunt paralelograme.
13. Un romb are un unghi cu masura de 120 0 si diagonala mica are lungimea de 24 cm.
Sa se calculeze perimetrul rombului
14. Fie ABC un triunghi isoscel [AB] ¿ [AC] si D ∈ (BC) astfel incat [BD] ¿ [CD]. Prin D se duc
paralelele DE II AB, E ∈ (AC) si DF II AC, F ∈ (AB). Stabiliti natura patrulateruluiu AEDF.
15. Pe laturile unui patrat se considera punctele M ∈ (AB), N ∈ (BC), P ∈ (CD) si Q ∈ (DA) astfel
incat [AM] ¿ [BN] ¿ [CP] ¿ [DQ]. Stabiliti natura patrulaterului MNPQ.
16. Fie romburile ABCD si ABMN cu latura [AB] comuna. Daca m( ABC) =1450 si m( BAN) = 550
sa se stabileasca natura Δ DAN si a patrulaterului DCMN.
17. Fie rombul ABCD si punctele M ∈ (AB), N ∈ (BC), P ∈ (DC) si Q ∈ (AD) astfel incat
[AM] ¿ [BN] ¿ [CP] ¿ [DQ]. Sa se demonstreze ca patrulaterul MNPQ este paralelogram.
18. In paralelogramul ABCD cu BD ¿ AD se noteaza cu M si N mijloacele laturilor AB si respectiv
DC. Sa se demonstreze ca patrulaterul BMDN este romb.
19. În triunghiul dreptunghic ABC, m(<A) = 900, AD ¿ BC, D ∈ (BC) se cunosc:
a) AB = 18cm, AC = 24 cm. Se cere: BC, AD, BD, DC, perimetrul şi aria triunghiului.
b) AC = 20cm, AB = 15 cm. Se cere: BC, AD, BD, DC, perimetrul şi aria triunghiului.
20. În triunghiul dreptunghic ABC, m(<A)=900, AD ¿ BC, D ∈ (BC) şi mediana AM = 20 cm, M ∈
(BC),
Ştiind că m(<DAM) = 300,(AC ¿ AB), Să se calculeze AD, AB, AC, BC, perimetrul şi aria Δ ABC.
21. Dreptunghiul ABCD are dimensiunile AB = 12 √ 3 cm şi BC = 12 cm. Să se calculeze diagonala
dreptunghiului şi măsura unghiului dintre diagonale.
22. În trapezul dreptunghic ABCD, AB || CD, m(<A) = 900, m(<B) = 600 şi bazele AB = 36 cm şi
CD = 24 cm. Să se calculeze perimetrul, aria şi lungimile diagonalelor trapezului.
23. Fie ABCD un trapez isoscel cu AB || CD, [AD] ¿ [DC] ¿ [BC], AD =18cm şi m(<A) =m(<B) = 600.
Să se afle perimetrul şi diagonala trapezului. Dacă AD ¿ BC= {M}, calculaţi perimetrul Δ MAB.
24. Aflaţi latura, apotema, inaltimea, perimetrul si aria unui triunghi echilateral înscris într-un cerc de rază
4 √3 cm.
25. Un trapez dreptunghic ABCD cu AB || CD, m(∡A)=900, are AB = 18cm, CD = 12 cm,
m(∡B)= 300. Calculati: Perimetrul trapezului, aria trapezului, lungimile diagonalelor si
lungimile segmentelor determinate de diagonale pe linia mijlocie.

S-ar putea să vă placă și