Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


Scoala Gimnazială NEGRU VODĂ
Piteşti, Str. Bradului, Nr.13
Tel. Fax 0248272991
e-mail: scoala_12_pitesti@yahoo.com

CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ


ARGEŞGIM – EDIŢIA 2017
Clasa a V-a

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

(7p) 1. a) Dacă a, b, c, d sunt numere naturale astfel încât a + b = 8; b + c = 3 şi c + d = 10,


stabiliţi dacă numărul n = 7a + 15b + 10c + 2d este pătrat perfect.
b) Determinaţi numerele naturale n pentru care numărul A = 2  10n + 7 este pătrat perfect.
Soluţie.
1. a) n = 7a + 7b + 8b + 8c + 2c + 2d …………… 1p
n = 7(a + b) + 8(b + c) + 2(c + d) …………… 1p
n = 7  8 + 8  3 + 2  10
n = 56 + 24 + 20
n = 100 …………… 1p
n = 10  n este pătrat perfect
2
…………… 1p
b) Dacă n = 0  A = 9 = 32 este pătrat perfect …………… 1p
Dacă n ≥ 1, atunci U(A) = 7, deci A nu poate fi pătrat perfect, deoarece ultima cifră a unui pătrat
perfect este una din cifrele 0, 1, 4, 5, 6, 9. …………… 1p
Finalizare: A este pătrat perfect pentru n = 0. …………… 1p

(7p) 2. Un număr natural N împărţit la 16 dă câtul 126 şi restul a. Dacă mărim numărul N cu
158 şi îl împărţim la 17 obţinem câtul 127 şi restul b. Aflaţi numărul N.
Soluţie.
N = 16  126 + a, a < 16
N = 2016 + a, a < 16 …………… 2p
N + 158 = 17  127 + b, b < 17
N = 2001 + b, b < 17 …………… 2p
2016 + a = 2001 + b  b = a + 15 …………… 1p
Cum b < 17, atunci a poate fi 0 sau 1.
Daca a = 0, atunci N = 2016.
Daca a = 1, atunci N = 2017. …………… 2p

(7p) 3. Numerele naturale x, y, z, t împărţite la 7 dau resturile 3, 4, 5, 6. Ce rest se obţine la


împărţirea la 7 a numărului M = 6x + 5y + 4z + 3t?
Solutie.
x = 7c1 + 3
y = 7c2 + 4
z = 7c3 + 5
t = 7c4 + 6, unde c1, c2, c3, c4 sunt numere naturale …………… 2p
M = 6(7c1 + 3) + 5(7c2 + 4) + 4(7c3 + 5) + 3(7c4 + 6)
M = 42c1 + 18 + 35c2 + 20 + 28c3 + 20 + 21c4 + 18
M = 7 (6c1 + 5c2 + 4c3 + 3c4) + 76 …………… 2p
M = 7 (6c1 + 5c2 + 4c3 + 3c4 + 10) + 6 …………… 2p
Restul împărţirii la 7 a numărului M este 6. …………… 1p
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Scoala Gimnazială NEGRU VODĂ
Piteşti, Str. Bradului, Nr.13
Tel. Fax 0248272991
e-mail: scoala_12_pitesti@yahoo.com

(7p) 4. Fie numărul natural n = 7 + 72 + 73 + ... + 72017. Arătaţi că 72018 dă acelaşi rest prin
împărţirea la 6 şi prin împărţirea la 48.

Solutie.
n = 7 + 72 + 73 + ... + 72017   7
7n = 72 + 73 + 74 +... + 72018 …………… 1p
7n – n = 72018 – 7
72018 = 6n + 7 = 6n + 6 + 1 = 6(n + 1) +1 …………… 1p
 Restul împărţirii la 6 a numarului 72018 este 1. …………… 1p

n = 7 + 72(1 + 7) + 74(1 + 7) + ... + 72016(1 + 7)


n = 7 + 8 (72 + 74 + ... + 72016) …………… 1p
n = 7 + 8p, unde p = 72 + 74 + ... + 72016 …………… 1p
72018 = 6(7 + 8p) + 7 = 48p + 49 = 48p + 48 + 1 = 48(p + 1) + 1 …………… 1p
 Restul împărţirii la 48 a numarului 72018 este 1. …………… 1p

Notă:
Orice soluţie corectă se punctează corespunzător.