Sunteți pe pagina 1din 2

Societatea Comercială : SC ...........................................

SRL
Cod unic de înregistrare: RO 33697584
Sediul în : str. XXX nr.YYY, Loc. ZZZ, jud. WWW
Administrator: ................................

DELEGAŢIE PENTRU RIDICAREA DE MARFURI

Se deleagă prin prezenta dl./dna. ............................................................ care, se


legitimează cu documentul de identitate seria ......., nr. ......................... eliberat la data
de ............................ de ..........................., pentru ridicarea coletului cu nr de
AWB .............................. trimis de firma SC. ............................... SRL,
conform facturii seria ……………. si nr. ........................... din data de .........................,
de la depozitul .......................... din localitatea .......................… .

Data _________________ Semnătura

!!! ATENTIE !!!

In cazul in care delegatia este folosita pentru ridicarea unui colet de la firmele de
curierat – in afara de declaratie mai trebuie sa aveti asupra voastra si stampila unitatii.
Fara stampila nici vi se va elibera coletul