Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞIER RĂSPUNS 5.

6
Rezolvaţi fiecare din cele 4 întrebări. Fiecare întrebare are un răspuns
corect , care poate fi selectat prin click pe căsuţa corespunzătoare

NUME PRENUME:     

Întrebarea 1

O bază de date este în mod normal organizată în ______, înregistrări şi tabele.

A caractere

B numere

C câmpuri

D fişiere

Întrebarea 2

________ este utilizat(ă) pentru a asocia o identitate unică unei înregistrări.

A Un index

B O cheie primară

C O relaţie

D Un filtru

Întrebarea 3
Într-o aplicaţie de baze de date __________ permite o căutare şi sortare mai eficientă
a înregistrărilor.

A setarea unei reguli de validare

B indexarea unui câmp

C setarea unei chei primare

D ştergerea unei relaţii

Întrebarea 4
Scopul legării tabelelor într-o bază de date este, de obicei, pentru a permite …

A combinarea datelor din tabele diferite

B filtrarea mai eficientă a datelor

C sortarea datelor înainte de a tipări un raport


D copierea înregistrărilor dintr-o tabelă în alta