Sunteți pe pagina 1din 3

NESECRET

TEMATICA ORIENTATIVĂ ŞI BIBLIOGRAFIA


CONCURSUL ,,PRIETENII POMPIERILOR”

1. Focul – prieten şi duşman:


• să cunoască rolul focului în viaţa omului;
• să înţeleagă efectele utilizării incorecte a focului.

Bibliografie:
www.isu-bistrita.ro – capitol Informare Preventivă: Materiale copii şi adulţi
- Să învăţăm să prevenim dezastrele
- Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă (cap. Incendiul)

2. Sursele de incendiu:
• să înţeleagă mecanismul producerii incendiilor;
• să fie capabil să identifice sursele de incendiu;
• să cunoască regulile de prevenire a incendiilor în locuinţă.

Bibliografie:
www.isu-bistrita.ro – capitol Informare Preventivă: Materiale copii şi adulţi
- Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă (cap. Incendiul)
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (art.1, lit c d, k, m)

3.Comportarea în caz de incendiu:


• să poată face evaluarea reală a pericolului în cazul producerii unui incendiu;
• să ştie cum se anunţă incendiul la pompieri;
• să identifice posibilităţile de salvare în cazul în care este surprins de un incendiu.

Bibliografie:
www.isu-bistrita.ro – capitol Informare Preventivă: Materiale copii şi adulţi
- Numărul 112
- Prevenirea situaţiilor de urgenţă în şcoli
- Măsuri vitale pentru cetăţeni în situaţii de urgenţă
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (art.6 şi 7)

4. Stingerea incendiilor:
• să înţeleagă mecanismul stingerii focului;
• să ştie să folosească principalele substanţe stingătoare şi mijloace utilizate în lupta împotriva
incendiilor.

Bibliografie:
www.isu-bistrita.ro – capitol Informare Preventivă: Materiale copii
- Să învăţăm despre monoxidul şi dioxidul de carbon

5. Primul ajutor în caz de incendiu:


• să ştie care sunt urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii;
• să poată acorda primul ajutor în cazul arsurilor şi intoxicaţiilor.

NESECRET
Pagina 1 din 3

Bistriţa, Str.Sigmirului, nr.16, cod poştal 420158, Tel. 0263/239404, Fax 0263/232128, E-mail : isubistrita@yahoo.com, http://www.isu-bistrita.ro
NESECRET
Bibliografie:
www.isu-bistrita.ro – capitol Informare Preventivă: Materiale adulţi
- Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă

6. Reguli de prevenire a incendiilor în gospodărie:


• să stăpânească regulile preventive la utilizarea mijloacelor de încălzire şi de pregătire a
hranei, echipamentelor electrice, precum şi a altor surse posibile de incendiu în gospodărie.

Bibliografie:
www.isu-bistrita.ro – capitol Informare Preventivă: Materiale adulţi
- Prevenirea incendiilor în gospodăriile populaţiei
- Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă

7. Protecţia mediului înconjurător împotriva incendiilor:


• să conştientizeze consecinţele incendiilor asupra mediului înconjurător;
• să cunoască principalele reguli preventive în drumeţii şi excursii.

Bibliografie:
www.isu-bistrita.ro – capitol Informare Preventivă: Materiale adulţi
- Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă

8. Dezastrele din România


• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi
comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade;
cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate)

Bibliografie:
- HG nr. 2288/2004 (Anexa 1 şi Anexa 2)

9. Cum acţionăm în caz de cutremur

Bibliografie:
www.isu-bistrita.ro – capitol Informare Preventivă: Materiale copii şi adulţi
- Cutremurul pe înţelesul tuturor
- Măsuri de protecţie în caz de cutremur
- Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă (Cap. Cutremurul)
10. Cum acţionăm înainte, în timpul şi după producerea unei inundaţii

Bibliografie:
www.isu-bistrita.ro – capitol Informare Preventivă: Materiale copii şi adulţi
- Modul de acţiune în caz de inundaţie
- Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă (Cap. Inundaţiile)

11. Cum acţionăm în caz de muniţii neexplodată


Bibliografie:
www.isu-bistrita.ro – capitol Informare Preventivă: Recomandări ISU
- Reguli de comportare în cazul muniţiilor neexplodate
NESECRET
Pagina 2 din 3

Bistriţa, Str.Sigmirului, nr.16, cod poştal 420158, Tel. 0263/239404, Fax 0263/232128, E-mail : isubistrita@yahoo.com, http://www.isu-bistrita.ro
NESECRET
- Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă (Cap. Muniţia neexplodată)

12. Primul ajutor în caz de incendiu şi dezastre:


• să ştie care sunt urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii;
• să poată acorda primul ajutor în cazul arsurilor şi intoxicaţiilor.

Bibliografie:
www.isu-bistrita.ro – capitol Informare Preventivă: Materiale adulţi
- Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă

Pentru mai multe detalii consultaţi site – urile:www.sanseinplus.ro şi www.isu-bistrita.ro,


capitol Informare Preventivă

NESECRET
Pagina 3 din 3

Bistriţa, Str.Sigmirului, nr.16, cod poştal 420158, Tel. 0263/239404, Fax 0263/232128, E-mail : isubistrita@yahoo.com, http://www.isu-bistrita.ro