Sunteți pe pagina 1din 3

ASOCIAȚIA PATRONALĂ

A OPERATORILOR DE TRANSPORT AUTO


№___________din ____._______.2020

Președintelui ales al
Republicii Moldova
Doamnei Maia SANDU

Președintelui Parlamentului
Republicii Moldova
Doamnei Zinaida GRECEANÎI

Prim ministrului Republicii Moldova


Domnului Ion CHICU

Preşedintelui Comisiei parlamentare


economie, buget şi finanţe
Domnului Vladimir GOLOVATIUC

Fracțiunilor parlamentare:

Fracțiunii Partidului Socialiștilor din


Republica Moldova

Fracțiunii PAS, Blocul ACUM

Fracțiunii ACUM
PLATFORMA DA

Fracțiunii Partidului Democrat


din Moldova

Grupul parlamentar
"PRO MOLDOVA"

Platformei parlamentare
,,Pentru Moldova”

Stimată doamnă Președinte al Republicii Moldova,


Stimată doamnă Președinte al Parlamentului Republicii Moldova,
Stimate domnule Prim Ministru,
Stimați deputați în Parlamentul Republicii Moldova,
Situația gravă în care s-au pomenit operatorii de transport de persoane, din cauza
problemelor cronice ignorate de autorități pe parcursul anilor, consecințele cărora au fost
amplificate de pandemia COVID-19, ne-a determinat să solicităm de la Dvs implicarea și
adoptarea măsurilor minime urgente, care ar putea permite menținerea ramurii
transporturilor de persoane.
Anterior prin adresarea comună a mai multor asociații din domeniu din 25 iunie 2020
am solicitat adoptarea unor măsuri menite să diminueze consecințele negative ale crizei
pandemice. Cu regret, această adresare a fost examinată formal fără nici o intenție de a
pune în aplicare instrumente capabile de a atinge un rezultat real pentru domeniul
transporturilor.
Mai mult ca atât, paralel procesului de examinare a adresărilor noastre, autoritățile de
stat favorizează unele procese ilegale de preluare a proprietății statului (imobilele gărilor
de stat) și încurajează abuzurile unor așa numiți oameni de afaceri cu conexiuni politice
comise împotriva transportatorilor, prin implicarea directă a Serviciului Fiscal de Stat,
Centrului Național Anticorupție, Inspectoratului Național de Investigații. Dispunem de
informații exacte că angajații acestor instituții de stat primesc direct indicații de la
Alexandru Vîlcu și deputatul Vlad Andronachi și tot lor raportează despre planurile de
acțiuni sau acțiunile deja întreprinse împotriva transportatorilor.
Ramura transporturilor continuă să fie administrată în mod artificial în lipsa unui
organ central specializat pentru domeniul transporturilor și infrastructurii. Din această
cauză problemele din ramură se examinează după principiul ”printre altele”.
Recent, după înregistrarea în Parlamentul Republicii Moldova a proiectelor de legi
privind modificarea unor acte legislative (politica bugetar-fiscală) și privind bugetul de
stat pentru anul 2021, înțelegem că ramura transporturilor va continua să decadă, inclusiv
închiderea unor rute și lipsirea unor localități de transport public, din cauză ignorării
problemelor existente de către organele competente. Sperăm că aceste proiecte nu vor fi
susținute în redacția în care au fost prezentate.
Pandemia care durează practic întregul an 2020 a avut ca efect staționarea timp de
două luni a transportului public, iar în perioada de post-excepțională au activat în jur de
60% din unitățile de transport destinate deservirii rutelor regulate. Aceste staționări în mod
evident au dus la micșorarea distanțelor parcurse și respectiv la micșorarea numărului de
accidente cu implicarea unităților de transport destinate deservirii rutelor. Dar ca răspuns
la micșorarea numărului de accidente, CNPF a adoptat recent decizia prin care costul
poliței RCA pentru unitățile de transport de pasageri s-a majorat. O decizie lipsită de
logică și ruptă de realitate a CNPF (instituție subordonată Parlamentului) va agrava și mai
mult domeniul transporturilor.
În baza deciziei Adunării Generale a membrilor APOTA din 20 noiembrie 2020 și a
Deciziei Consiliului APOTA din 03 decembrie 2020, solicităm să adoptați de urgență
următoarele măsuri care vor contribui la diminuarea impactului pandemiei asupra ramurii
transporturilor:

I- Restabilirea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.


II- Instituirea moratoriului pentru efectuarea controalelor planificate de către SFS și
ANTA pe întreaga perioada a anului 2021, instituirea moratoriului pentru efectuarea
controalelor inopinate de către SFS și ANTA până la 31 iunie 2021.
III- Deblocarea procesului de reutilare a unităților de transport.
IV- Introducerea cotei 0 TVA la transportul rutier de persoane în trafic național.
V- Scutirea de plata impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător pentru anul 2020
și 2021.
VI- Compensarea a 50% din costul accizelor la combustibilul consumat pentru prestarea
serviciilor de transport rutier de persoane.
VII- Reducerea cu 50% a mărimii taxelor rutiere pentru autobuze pentru anul 2021.
VIII- Achitarea din contul bugetului de stat a datoriilor ÎS ”Gările și Stațiile Auto”.
IX- Aprobarea unui program de susținere financiară a renovării parcului de autobuze prin
compensarea costului autobuzului importat de categoria Euro 4-5-6 în mărime de 7000
euro per unitate pentru următorii 6 ani.
X- Rezilierea contractului de parteneriat public privat cu SRL ”Gările Auto Moderne”.
XI- Acordarea companiilor de transport antrenate la deservirea rutelor regulate a unor
subvenții unice destinate achitării salariilor către șoferi, în mărimea fondului salarial
pentru 3 luni pentru șoferi
XII- Verificarea temeiniciei calculelor CNPF care au dus la majorarea costului poliței
RCA și adoptarea unor măsuri fiabile de scoatere a CNPF din influența intereselor de
cartel.
XIII- Micșorarea cuantumului accizelor pentru importul unităților de transport de categoria
M2 și M3 (din proiectul actelor legislative privind politica bugetar-fiscală prezentat de
Guvern) după cum urmează: pentru categoria M2 - vârsta până la 7 ani - 0 lei/cm 3, vârsta
8-10 ani - 4 lei/cm3, vârsta 11-12 ani- 6 lei/cm3, vârsta 13-15 ani- 10 lei/cm3, pentru M3-
vârsta până la 10 ani- 0 lei/cm3, vârsta 11-12 ani- 4 lei/cm3, vârsta 13-15 ani- 6 lei/cm3,
peste 16 ani - 8 lei/cm3.

Este regretabil să menționăm că transportatorii din cauza indiferenței autorităților


centrale și locale au fost nevoiți să organizeze cinci proteste într-o perioadă de
aproximativ 1,5 ani. Și mai regretabil este că semnalul pe care ni l-au dat organele de
stat, a fost că doar ca rezultat al protestelor funcționarii publici încep a căuta soluții
reale pentru transportatori. Acum ramura transporturilor se află pe o cale de
dispariție, cu toate consecințele economice și sociale pe care le poate provoca această
criză. Acest rezultat se datorează în primul rând lipsei unei politici coerente în
ramură și mimarea suportului statului pentru diminuarea crizei pandemice. Din
această cauză ignorarea în continuare a problemelor din ramura transporturilor va
provoca GREVA GENERALA a transportatorilor. Noi sperăm că la examinarea
prezentului demers vom primi un alt semnal, din care să rezulte că și fără proteste
vocea transportatorilor este auzită și se adoptă măsuri eficiente de susținere a
ramurii.

Cu respect,

Președintele Consiliului APOTA


Oleg Alexa

tel 079415952
alexaoleg73@gmail.com