Sunteți pe pagina 1din 3

FORME DE ECONOMIE

Structurile economice reprezinta ansamblul relatiilor relative stabile dintre componenetele


sistemului economic.
In istoria sistemelor economice s-au afirmat doua modalitati distincte de corelare a productiei si
consumului : ECONOMIA NATURALA si ECONOMIA DE SCHIMB
ECONOMIA NATURALA = acel sistem economic in care nevoile indivizilor si ale
comunitatilor sunt satisfacute prin consumul de bunuri economice obtinute direct,din activitatile
economice proprii (nevoile oamenilor sunt satisfacute in mod direct prin autoconsum).
ECONOMIA NATURALA se caracterizeaza prin :
- a fost prima forma de organizare a economiei
- unitatea dintre productie si consum
- bunurile economice sunt nemarfare , nu circula prin intermediul schimbului
- initial exclusive , ramane predominanta in sistemele economice primitive si agrare

ECONOMIA DE SCHIMB = acel sistem economic in care nevoile indivizilor si ale


comunitatilor sunt satisfacute prin consumul de bunuri economice obtinute indirect , prin
intermediul schimbului .
ECONOMIA DE SCHIMB se caracterizeaza prin :
-separarea productiei de consum si aparitia schimbului ca faza intermidiara ;
-bunurile economice dobandesc calitatea de marfuri ;
-acest sistem economic devine preponderant dupa revolutia industriala ;
MARFA = orice bun economic apt sa satisfaca o nevoie si care face obiectul schimbului prin
vanzare-cumparare .
ECONOMIA DE PIATA = acea forma a economiei de schimb in cadrul careia proprietatea
private este dominanata , raportul dintre cerere si oferta determina principiile de stabilire a
prioritatilor economice , a metodelor de organizare si producer , iar pretul este cel mai important
mijloc de reglere a accesului la bunurile economice .
TRASATURILE ECONOMIEI DE PIATA :
-pluralismul formelor de proprietate (proprietatea private este dominanta)
-piata este cadrul general prin care se decide ce,cat si pentru cine sa se produca .
-existenta libertatii de actiune a agentilor economici
-concurenta sau competitia dintre agentii economici constituie factorul principal al prograsului
-preturile se stabilesc pe piata prin confruntarea cererii cu oferta , formarea lor fiind libera
-motivatia participarii la activitatea economica este realizarea propriilor interese , anume pentru
producatori maximizarea profitului , iar pentru consumatori , maximizarea utilitatii;
-existenta unui cadru constitutional
-economiile de piata contemporane sunt prin esenta economii monetare ;
-bunurile economice imbraca forma de marfa ;

ECONOMIA PLANIFICATA = acea forma a economiei de schimb in cadrul careia proprietatea


de stat sau publica este dominanta , deciziile economice fiind luate centralizat , iar preturile sunt
administrate de stat.
CARACTERISTICILE ECONOMIEI PLANIFICATE ;
-existenta planului unic de dezvoltare ,obligatoriu pentru toti agentii economici
-mecanismul preturilor este unul administrative
-planificarea cererii si ofertei
-fixarea preturilor de catre stat ;
Esecul sistemelor economice planificate a determinat la sfarsitul secolului al XX-lea renuntarea
la aceasta forma de organizare economica initiindu-se un proces de TRANZITIE LA
ECONOMIA DE PIATA .
TRANZITIA -presupune un process de schimbari in economie , o reforma economica vizand
procese de transformare a structurii proprietatii , precum si a formelor de organizare , conducere
,functionare a vietii economice .
REFORMA ECONOMICA =procesul transformarii structural a proprietatii
,organizarii,conduceriisi desfasurarii activitatii economice , astfel inact actiunea agentilor
economici sa fie reglata prin intermediul pietei .
REFORMA ECONOMICA presupune :
-restructurarea proprietatii
-rentabilizarea activitatii economice
-inlaturarea monopolului proprietatii de stat
-reglarea prin piata a raportului cerere-oferta
-asigurarea manifestarii liberei initiative
-autonomia reala ,deplina a agentilor economici
-descentralizarea conducerii
-asigurarea rationalitatii relatiilor economice
-organizarea invatamantului si cercetarii pe principii economice
-realizarea unui cadru legislativ care sa permita functionarea normala a mecanismelor pietei
-promovarea concurentei si a liberului schimb
-crearea conditiilor de integrare a economiei romanesti la Uniunea Europeana .

COSTURILE SOCIALE =cheltuielile statului si ale populatiei , renuntarile pe care aceasta


trebuie sa le accepte in vederea realizarii reformei economice si a economiei de piata eficiente .
PROTECTIA SOCIALA =ansamblul masurilor luate de catre stat in vederea asigurarii unui trai
decent al populatiei , impotriva conditiei sociale a omului .
DIRECTIILE PROTECTIEI SOCIALE :
-protectia populatiei active (statul asigura masuri pentru relansarea economica ,creeaza noi locuri
de munca ,programe de reorientare si recalificare a somerilor )
-protectia altor categorii ale populatiei (pensionari,studenti,elevi)
-protectia sociala cu character general (asistenta sanitara , invatamantul si cultura,activitatile
sportive )
-protectia sociala asigurata de intreprinzatorul privat