Sunteți pe pagina 1din 5

APROB O R A R U L S ES IUNII DE IARNĂ

Prim Prorector cu activitate didactică, Facultatea B u s i n e s s ş i A d m i n i s t r a r e a A f a c e r i l o r


dr.hab.,profesor universitar Program de studii Business şi Administrare,.
________________ A.Cotelnic Anul de studii 2019– 2020
„_____” _____________ 2019 Învăţământ cu FRECVENȚĂ, anul I sem I
Data
BA 191 rom BA 192 rom BA 195 rom BA 193 engl BA 194 rus
MTAP 191rom
24 st. 27 st. 22 st. 21 st. 39 st.
12 st.
13.12.19 13.00 Consultație 13.00 Consultație 13.00 Consultație 13.00 Consultație
13.00 Consultație 13.00 Consultație
Vineri Istoria gândirii Arta comunicării și etica Microeconomie Chimia neorganică și
Istoria gândirii economice Microeconomie (curs)
economice profesională conf.univ. Coban M. analitică conf.univ.
conf.univ. Filip N. conf.univ. Stratan S.
conf.univ. Filip N. conf.univ. Borcoman R. Fedorciucova S.
16.12.19 8.00 Examen (oral) 13.00 Examen (oral) 9.00 Examen (scris) 8.00 Examen (scris) 11.00 Examen (scris) 8.00 Examen (scris)
Luni Istoria gândirii economice Istoria gândirii Arta comunicării și etica Microeconomie Microeconomie Chimia neorganică și
conf.univ. Filip N. economice profesională conf.univ. conf.univ. Stratan S. conf.univ. Coban M. analitică conf.univ.
conf.univ. Filip N. Borcoman R. Fedorciucova S.

17.12.19
Marți
18.12.19 9.00 Consultație
Miercuri Informatica economică
conf.univ.
Căpățină V.
19.12.19 9.00 Consultație 9.00 Consultație 9.00 Consultație 9.00 Consultație 9.00 Consultație
Joi Arta comunicării și etica profesională Istoria gândirii Limba străină de afaceri Limba străină de Informatica economică
conf.univ. Borcoman R. economice asis. un. Mămăligă A. afaceri conf.univ. Căpățină V.
conf.univ. Filip N. asis. univ. Hioară N. 215 B
asis. univ. Hîrbu S.
asis. univ. Apachița S.
20.12.19 9.00 Examen (scris) 13.00 Examen (scris) 9.00 Examen (oral) 9.00 Examen (oral) 9.00 Examen (oral)
Vineri Arta comunicării și etica Arta comunicării și Istoria gândirii Limba străină de afaceri Limba străină de
profesională etica profesională economice asis. univ. Mămăligă A. afaceri
conf.univ. Borcoman R. conf.univ. Borcoman R. conf.univ. Filip N. asis. univ. Hioară N.
asis. univ. Hîrbu S.
asis. univ. Apachița S.
21.12.19
Sâmbătă
23.12.2019 – 11.01.2020 VACANȚA DE IARNĂ
13.01.20
Luni
14.01.20
Marți
15.01.20 9.00 Consultație
Miercuri Arta comunicării și
etica profesională
conf.univ. Mancaș M.
16.01.20 9.00 Consultație 9.00 Examen (scris) 9.00 Consultație
Joi Matematica economică Arta comunicării și Teorie economică
conf.univ. Berzan R. etica profesională conf.univ. Cara E.
conf.univ. Mancaș M.

17.01.20 10.00 Consultație 13.00 Consultație 9.00 Examen (scris) 9.00 Examen (scris)
Vineri Informatica economică conf.univ. Prisăcaru Microeconomie Matematica economică Teorie economică
conf.univ. Cara E conf.univ. Berzan R. conf.univ. Cara E.
18.01.20
Sâmbătă
20.01.20 9.00 Examen (oral) 13.00 Examen (oral) 9.00 Examen (scris) 9.00 Consultație 11.00 Consultație
Luni Informatica economică Informatica economică Microeconomie Informatica economică Matematica economică
conf.univ. Prisăcaru conf.univ. Prisăcaru conf.univ. Cara E conf.univ. Zgureanu A. conf.univ. Chircu P.
217 B 217B
21.01.20 9.00 Examen (oral) 9.00 Examen (scris) 9.00 Consultație
Marți Informatica economică Matematica economică Economia
conf.univ. Zgureanu A. (curs) întreprinderii
207B conf.univ. Chircu P. alimentației publice
conf.univ. Maxim V.
22.01.20 9.00 Consultație 10.00 Consultație 9.00 Examen (oral)
Miercuri Microeconomie conf.univ. Cara E Informatica economică Economia
conf.univ. Prisăcaru întreprinderii
alimentației publice
conf.univ. Maxim V.
23.01.20 9.00 Examen (scris) 13.00 Examen (scris) 9.00 Examen (oral)
Joi Microeconomie conf.univ. Microeconomie Informatica economică
Cara E conf.univ. Cara E conf.univ. Prisăcaru
24.01.20 9.00 Consultație 9.00 Consultație 9.00 Consultație 9.00 Consultație
Vineri Matematica economică conf.univ.Balcan V. Funfamentele Informatica economică Matematica economică
managementului conf.univ. Oprea S. conf.univ. Balcan V.
organizației asis.
univ.Gușuvatii A.
25.01.20
Sâmbătă
27.01.20 9.00 Examen (scris) 13.00 Examen 12.00 Consultație 9.00 Examen (oral) 9.00 Examen (oral) 13.00 Examen (scris)
Luni Matematica economică (scris) Matematica economică Funfamentele Informatica economică Matematica economică
conf.univ.Balcan V. Matematica conf.univ.Balcan V. managementului conf.univ. Oprea S conf.univ. Balcan V.
economică organizației asis.
conf.univ.Balcan V. univ.Gușuvatii A.
28.01.20 9.00 Examen (scris)
Marți Matematica economică
conf.univ.Balcan V.
29.01.20 9.00 Consultație
Miercuri Limba străină de
afaceri
asis. univ. Chiosea A.

30.01.20 9.00 Consultație 9.00 Consultație 9.00 Consultație 9.00 Examen (oral)
Joi Limba străină de afaceri Istoria gândirii Istoria gândirii Limba străină de
asis. univ. Mămăligă A., asis. univ. Pîrlog A., asis. univ. Chiosea A., conf.univ. Rusu economice economice conf.univ. afaceri
D., prof.univ. Moldovanu G. conf.univ. Munteanu C Ignatiuc D. asis. univ. Chiosea A.

31.02.20 9.00 Examen (oral) 9.00 Examen (scris) 9.00 Examen (scris)
Vineri Limba străină de afaceri Istoria gândirii Istoria gândirii
asis. univ. Mămăligă A., asis. univ. Pîrlog A., asis. univ. Chiosea A.,conf.univ. Rusu economice conf.univ. economice conf.univ.
D., prof.univ. Moldovanu G. Munteanu C Ignatiuc D.
01.02.20
Sâmbătă
Sesiunea suplimentară 03.02.2020 – 15.02.2020
Decanul facultăţii “Business şi Administrarea Afacerilor”
Dr., Conf.univ. Roman Livandovschi

Şef Secția Studii, Dezvoltare Curriculară şi


Management al Calităţii, dr.hab,conf.univ. Sergiu Baciu
APROB O R A R U L S ES IUNII DE IARNĂ
Prim Prorector cu activitate didactică, Facultatea B u s i n e s s ş i A d m i n i s t r a r e a A f a c e r i l o r
dr.hab.,profesor universitar Program de studii MKL, SHT,
____________________A.Cotelnic Anul de studii 2019– 2020
„_____” _____________ 2019 Învăţământ cu FRECVENȚĂ, anul I sem I
Data MKL 191 rom MKL 192 rom MKL 193 rus SHT 191 rom
22 st. 25 st. 35 st. 26 st.
13.12.19 13.00 Consultație 13.00 Consultație 13.00 Consultație
Vineri Informatica economică conf.univ. Căpățină V. Microeconomie conf.univ. Coban M. Geografia turismului conf.univ. Maxim V.
16.12.19 9.00 Examen (oral) 13.00 Examen (oral) 9.00 Examen (oral)
Luni Informatica economică Informatica economică conf.univ. Geografia turismului conf.univ. Maxim V.
conf.univ. Căpățină V. Căpățină V., 215 B
215 B
17.12.19 11.00 Examen (scris)
Marți Microeconomie conf.univ. Coban M.
18.12.19
Miercuri
19.12.19 9.00 Consultație 9.00 Consultație 9.00 Consultație
Joi Arta comunicării și etica profesională Limba străină de afaceri Istoria gândirii economice conf.univ. Filip N.
conf.univ. Cepraga L. asis. univ. Hioară N.,asis. univ. Hîrbu S.
asis. univ. Apachița S.
20.12.19 9.00 Examen (scris) 11.00 Examen (scris) 9.00 Examen (oral) 13.00 Examen (oral)
Vineri Arta comunicării și Arta comunicării și etica Limba străină de afaceri Istoria gândirii economice conf.univ. Filip N.
etica profesională profesională asis. univ. Hioară N., asis. univ. Hîrbu S.
conf.univ. Cepraga L. conf.univ. Cepraga L. asis. univ. Apachița S.
21.12.19
Sâmbătă
23.12.2019 – 11.01.2020 VACANȚA DE IARNĂ
13.01.20 9.00 Consultație
Luni Limba străină de afaceri lector Diaconu L.

14.01.20 9.00 Examen (oral)


Marți Limba străină de afaceri lector Diaconu L.

15.01.20 9.00 Consultație 9.00 Consultație


Miercuri Istoria gândirii economice Arta comunicării și etica profesională
conf.univ.Vaculovschi E. conf.univ. Mancaș M.
16.01.20 9.00 Examen (oral) 13.00 Examen (oral) 13.00 Examen (oral)
Joi Istoria gândirii Istoria gândirii economice Arta comunicării și etica profesională
economice conf.univ.Vaculovschi E. conf.univ. Mancaș M.
conf.univ.Vaculovschi E.
17.01.20 9.00 Consultație 13.00 Consultație
Vineri Microeconomie conf.univ. Barbăneagră O. Microeconomie conf.univ. Cara E.
18.01.20
Sâmbătă
20.01.20 9.00 Examen (scris) 13.00 Examen (scris) 11.00 Consultație 13.00 Examen (scris)
Luni Microeconomie Microeconomie Matematica economică, conf.univ. Chircu P. Microeconomie conf.univ. Cara E.
conf.univ.Barbăneagră O. conf.univ.Barbăneagră O.
21.01.20 13.00 Examen (scris)
Marți Matematica economică, conf.univ.Chircu P.
22.01.20 10.00 Consultație
Miercuri Informatica economică conf.univ. Prisăcaru
23.01.20 9.00 Consultație 13.00 Examen (oral)
Joi Matematica economică conf.univ.Balcan V. Informatica economică conf.univ. Prisăcaru
24.01.20 9.00 Examen (scris) 9.00 Consultație Informatica economică
Vineri Matematica economică , conf.univ.Balcan V. conf.univ. Oprea S.
25.01.20
Sâmbătă
27.01.20 13.00 Examen (oral) 12.00 Consultație
Luni Informatica economică ,conf.univ. Oprea S. Matematica economică
conf.univ.Balcan V.
28.01.20 9.00 Examen (scris)
Marți Matematica economică, conf.univ.Balcan V.
29.01.20 9.00 Consultație
Miercuri Limba străină de afaceri
asis. univ.Bolgari N., asis. univ. Bacinschi S., asis. univ.
Chiosea A., asis. univ.Hioară N., conf.univ. Rusu D.
30.01.20 9.00 Examen (oral) 9.00 Consultație
Joi Limba străină de afaceri Istoria gândirii economice
asis. univ.Bolgari N., asis. univ. Bacinschi S., asis. univ. conf.univ. Ignatiuc D.
Chiosea A., asis. univ.Hioară N., conf.univ. Rusu D.
31.02.20 13.00 Examen (scris)
Vineri Istoria gândirii economice
conf.univ. Ignatiuc D.
Sesiunea suplimentară 03.02.2020 – 15.02.2020
Decanul facultăţii “Business şi Administrarea Afacerilor”
Dr., Conf.univ. Roman Livandovschi
Şef Secția Studii, Dezvoltare Curriculară şi
Management al Calităţii, Dr.hab, Conf.univ. Sergiu Baciu