Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul FCIM

Disciplina: Metode și modele de calcul II

RAPORT

Lucrarea de laborator nr. 1

Tema: Lanţuri Markov timp discret

A efectuat:
st. gr. CR-191 Cobușcean Cristi

A verificat: Ana Țurcan


Prodecan FCIM

Chişinău – 2020
Lucrarea de laborator nr. 1
Tema : Lanţuri Markov timp discret

Consideraţii teoretice :
Scopul lucrării : Studierea metodelor de redare, descriere, analiză a proprietăţilor de
comportare ale lanţurilor Markov timp discret (LMTD) şi evaluare a caracteristicilor numerice
de performanţă.

a)

perioadel
e 1 2 3 4 5 6 7 PSB PSR CSB CSR
1 0,05 0,11 0 0,05 0,08 0,63 0,05 0,18 0,84 -0,4 18,4
2 0,09 0,007 0,015 0,011 0,071 0,317 0,473 0,114 0,886 7,6 57,24
0,802
0,0775 0,0232 0,0940 0,0115 0,2924 0,1504 0,3471
3 0,1975 5 9,332 54,602
0,821
0,0555 0,0545 0,0675 0,0514 0,2463 0,3278 0,2006
4 0,1784 6 5,611 38,124
0,855
0,0666 0,0390 0,0403 0,0425 0,1517 0,3603 0,2964
5 0,1446 4 5,685 43,554
0,838
0,0731 0,0245 0,0572 0,0263 0,2028 0,27 0,3398
6 0,1617 3 7,352 49,802
0,827
0,0664 0,0317 0,065 0,0345 0,2243 0,2782 0,2844
7 0,1726 4 6,875 45,698
Ci 80 -30 40 -60 60 20 100
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8

PSB PSR

b)

perioadel
e 1 2 3 4 5 6 7 PSB PSR CSB CSR
1 0,03 0 0,08 0,03 0,27 0,3 0,29 0,11 0,89 5,6 49,4
2 0,048 0,038 0,058 0,043 0,201 0,329 0,283 0,144 0,856 5,02 44,36
3 0,0612 0,0328 0,0566 0,0355 0,1975 0,3065 0,3099 0,1506 0,8494 6,176 46,84
4 0,0648 0,0349 0,062 0,0344 0,2123 0,2898 0,302 0,1617 0,8383 6,617 46,67
5 0,0648 0,0378 0,0604 0,0371 0,2094 0,301 0,2895 0,163 0,837 6,466 45,308
6 0,0662 0,0371 0,0579 0,0368 0,2022 0,3043 0,2955 0,1612 0,8388 6,499 45,56
7 0,0672 0,0364 0,0591 0,0355 0,2049 0,2975 0,2993 0,1627 0,8373 6,648 46,044
Ci 80 -30 40 -60 60 20 100

70

60

50

40

30

20

10

0
1 2 3 4 5 6 7

CSB CSR
c)

perioadel
e 1 2 3 4 5 6 7 PSB PSR CSB CSR
1 0 0,12 0 0,09 0,06 0,61 0,12 0,12 0,88 -3,6 22,4
2 0 0 0 0,018 0,102 0,378 0,502 0 1 0 62,8
3 0 0 0 0,0102 0,3114 0,2076 0,4708 0 1 0 69,304
4 0 0 0 0,0311 0,3136 0,3185 0,3367 0 1 0 56,99
5 0 0 0 0,0314 0,2334 0,3683 0,367 0 1 0 56,186
6 0 0 0 0,0233 0,2435 0,3191 0,414 0 1 0 60,994
7 0 0 0 0,0244 0,2727 0,3069 0,396 0 1 0 60,636
Ci 80 -30 40 -60 60 20 100
1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1 2 3 4 5 6 7

PSB PSR

70

60

50

40

30

20

10

0
1 2 3 4 5 6 7

CSB CSR
d)

perioadel
e 1 2 3 4 5 6 7 PSB PSR CSB CSR
1 0 0 0 0,03 0,27 0,33 0,37 0 1 0 58
2 0 0 0 0,027 0,249 0,336 0,388 0 1 0 58,84
0,024 0,257 0,318 0,398
0 0 0
3 9 7 9 5 0 1 0 60,196
0,025 0,264 0,319 0,390
0 0 0
4 8 9 3 1 0 1 0 59,742
0,026 0,260 0,325 0,387
0 0 0
5 5 5 7 3 0 1 0 59,284
0,026 0,258 0,324 0,390
0 0 0
6 1 4 7 8 0 1 0 59,512
0,025 0,260 0,322 0,391
0 0 0
7 8 3 4 4 0 1 0 59,658
Ci 80 -30 40 -60 60 20 100
1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1 2 3 4 5 6 7

PSB PSR

70

60

50

40

30

20

10

0
1 2 3 4 5 6 7

CSB CSR

Concluzie :
În primul rind în urma efectuari acestei lucrări de laborator ne-am
familiarizat cu soft-ul QM.
Am construit graful lanţului DLM si am aflat ce prezintă un proces
stochastic.. Am scris ecuaţiile Kolmogorov dupa care am si determinat
matricea stochastică a DLM
Efectuand acesta lucrare am observat că deplasându-ne de la punctul A la
D probabilitatea cazurilor bune scade, iar a cazurilor rele se egalează cu 1 .
Pina la final am obtinut cea ce mea cerut mai sus si mai exact analiză a
proprietăţilor de comportare ale lanţurilor Markov timp discret (LMTD) şi
evaluare a caracteristicilor numerice de performanţă