Sunteți pe pagina 1din 1

STRUCTURA TEXTULUI ARGUMENTATIV

1. IPOTEZA
2. ARGUMENTAREA PROPRIU-ZISĂ – enunțarea a două sau mai multe argumente pro sau contra tezei
enunțate și susținere lor cu: exemple, citate, prezentarea unor întâmplări, opinii de autoritate, comparații care
să scoată în evidență ideea susținută, citarea unor surse de referință (filosofi, lingviști, istorici, critici literari,
etc.).

ATENȚIE: dispunerea argumentelor în scris este marcată de paragrafe!

3. CONCLUZIA - rezumă demersul argumentativ, întărește ipoteza prin reluarea ei într-un mod nuanțat..

S-ar putea să vă placă și