Sunteți pe pagina 1din 3

Sistemul reprezinta un ansamblu de elemente organizate dupa

anumite reguli si care toate congluteaza in vederea indeplinirii unui


scop comun.
Structura reprezinta modalitatea de ordonare , combinare a
elementelor din sistem.

‘De la baza pana la varf , de la sunete pana la formele de expresie


cele mai complexe , limba este o arajnjare sistematica a partilor. Ea
se compune din elemente formale articulate in cominatii variabile
dupa anumite principii de structura . Se intelege prin structura ;
tipuri particulare de relatii articuland unitatile unui anumit nivel. ‘
Def ( J. LYONS)’ Relatiile paradigmatice alcatuiesc sistemul iar relatiile
sintagmatice (si..si) alcatuiescc structura.’
Relatii de tip (sau..sau)- relatii paradigmatice
Relatii de tip (si..si) - Relatii sintagmatice
Ex
Ana----are---mere
Maria---curata----pere.
Mintea umana se organizeaza in ceea ce Sosseur denumeste ‘Serii
asociative virtual existente’ . (sertarasele din mintea noastra).
Pentru alcatuirea unui mesaj extragem pe lung cate un singur
element din fiecare serie in baza relatiilor de tip sau..un element..sau
altul . Aceste relatii se numesc relatii paradigmatice si ele stau la baza
alcatuirii paradigmei sau a sistemului. Elementele astfel extrase se
combina in baza relatiilor de tip si un element si celalalt numite
relatii sintagmatice care stau la baza alcatuirii sintagmei sau a
structurii.
SINTAGMA
Este orice unitate dotata cu sens
Unitate decompozabila in alte unitati dotate cu sens
Prima unigtate lingvistica ce se poate ridica la nivel de sintagma este
cuvantul. Cuvantul este alcatuit din mai multe morfeme.
Sintagma trebuie sa indeplineasca simultan aceste conditii.
Exercitiu
Ingalbenit-este sintagma
Eleve- este sintagma
Chibrituri-este sintagma
Peste-nu este sintagma
Acum-nu este sintagma
Paradigma poate fi interpretata ;
In sens larg ca si ansamblu de unitati intre care se stabilesc relatii
paradigmatice de tip sau..sau
In sens restrans paradigma reprezinta totalitatea formelor lexionale
ale unei parti de vorbire flexibile
Ex paradigma verbului a visa la indicativ prezent este
Visez, visezi , viseaza, visati
Selectia elementelor dintr-o paradigma se face respectand
 Criteriul apuratetei semantice.
 Criteriul corectitudinii gramaticale.
Este limba un sistem?
Limba este un sistem de subsisteme iar subsistemele limbii sunt
chiar nivelurile ei . Nivelul fonologic,loxical,sintactic,morfologic.
Numarul de unitati de la un anumit nivel al limbii este invers
proportional cu gradul de sistematizare de la acel nivel. Cu cat nr
de unitati este mai mic cu atat gradul de sistematizare este mai
mare.
La nivel fonologic datorita numarului foarte mic de unitati gradul
de sistematizare este foarte mare. De pilda vocalele romanesti se
sistematizeaza in triunghiul vocalic.
La nivel morfologic nivelul de unitati este foarte mare iar ca ex de
sistematizare in sfera vb avem morfeme specifice fiecarei
conjugari.
La nivel lexical unde nr de unitati este foarte mare , sistematizarea
este dificila. Ex ; vocabularul fundamental si masa vocabularului,
campuri lexicale, familii de cuvinte , sinonime , antonime,
omonime.
La nivel sintactic sistematizarea se face dificil iar ca metode avem
diviziunea in propozitii principale , secundare, afirmative,negative,
interogative, subiective...etc

Principalul avantaj al caracterului sistematic al limbii este


economia de timp , efort.
Cele doua tendinte care guverneaza orice sistem lingvistic sunt ;
tendinta spre economie(manifestata pe axa sintagmatica prin
enunturi scurte si concise si pe axa paradigmatica prin
omonimie,polisemantism,derivare) si tendinta spre comunicare
(manifestata prin enunturi lungi exagerat de explicite care asigura
tranferul corect si complet al sensului mesajului).