Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTELE PENTRU ATESTAREA NR.

1 BIOFIZICĂ
ANUL DE STUDII 2020-2021

Subiecte de la prelegeri
1. Apa. Compoziţia şi structura moleculei de apă. Momentul dipolului moleculei de apă. Dependența
densității apei de temperatură.
2. Disocierea moleculei de apă. Noţiune de pH. Valoarea pH-lui pentru diferite lichide biologice.
3. Apa grea (D2O) şi apa tritiată (T3O). Proprietățile apei H2O și D2O.
4. Rolurile biologice ale apei şi repartizare ei în organizmul uman.
5. Conductivitatea electrică a soluțiilor. Determinarea conductivitâţii electrice a soluţiilor cu ajutorul punţii
Colhrausch.
6. Difuzia liberă. Legea lui Fick. Coeficientul de difuzie. Relația lui Einstein.
7. Difuzia prin membrane artificiale. Membrane pentru dializă.
8. Difuzia prin membrane biologice. Coeficientul de permeabilitatea.
9. Transportul pasiv. Sisteme de transport pasiv. Transportul facilitat.
10. Transportul activ. Sisteme de transport activ. Pompa de Na+ -K+.
11. Relația lui Nernst. Biopotențialul fibrelor nervoase ne excitate (potențialul de repaus). Ecuația lui
Goldman.
12. Biopotențialul fibrelor nervoase excitate. Potențialul de acțiune. Graficul potențialului de acțiune.
13. Atomul şi structura lui.
14. Unitatea de masă atomică şi unitate de energie în fizica atomului.
15. Structura nucleului. Particule elementare din structura nucleului.
16. Atomul lui Bohr. Seriile de radiaţie ale atomului de hidrogen.

Subiecte practice:
1. Determinarea coeficientului de tensiune superficială prin metoda desprinderii inelului.
2. Electroforeza. Tipuri de electroforeză.
3. Mobilitatea ionilor. Unitățile de măsură.
4. Determinarea mobilității ionilor prin metoda electroforetică. Utilizarea electroforezei în biologie și
medicină.

S-ar putea să vă placă și