Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEHNOLOGIC NR.

Comuna Cudalbi, Judetul Galati, Strada Stefan cel Mare, Nr. 274

Telefon – fax: 0236 862509; 0236 862043

e-mail: samcudalbi@yahoo.com

Nr._______/________

PROGRAM DE REMEDIERE ŞCOLARĂ


A ELEVILOR CARE INTAMPINA DIFICULTATI DE CALCUL
MATEMATIC

COMPETENȚE GENERALE
Utilizarea numerelor în calcule elementare
Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date

COMPETENȚE SPECIFICE
2.1. Recunoașterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 și a fracțiilor subunitare sau
echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10
2.2.Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracțiilor subunitare sau
echiunitare care au același numitor, mai mic sau egal cu 10
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 și respectiv a fracțiilor subunitare
sau echiunitare care au același numitor, mai mic sau egal cu 10
2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracții cu
același numitor
2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 și de împărțiri folosind
tabla împărțirii
COMPETENȚE SPECIFICE CLASEI 1
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1

Comuna Cudalbi, Judetul Galati, Strada Stefan cel Mare, Nr. 274

Telefon – fax: 0236 862509; 0236 862043

e-mail: samcudalbi@yahoo.com

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-100


1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-100, folosind poziţionarea pe axa numerelor
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-100, prin adăugarea /extragerea a 1-5
elemente dintr-o mulţime dată
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, , =, +. -) în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme

REZULTATE AŞTEPTATE
La sfârşitul programului de remediere, elevii trebuie să ştie:
-să scrie numerele naturale date după dictare;
- să compare două numere naturale;
- să găsească regula și să continue șirul;
-sa efectueze operaţii matematice în concentrul 0-1 000 0, utilizând terminologia specifică;
-să cunoască noţiunile specifice înmulţirii si impartirii;
-să cunoască noţiunile specifice adunarii si scaderii;
-să rezolve exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;
-să rezolve probleme care presupun cel putin doua operatii din cele învăţate;
-să exprime oral sau în scris în cuvinte proprii etapele rezolvării unor probleme;
-să compună oral exerciţii şi probleme utilizând tehnici de calcul învăţate;
-să manifeste curiozităţi pentru rezultatele obţinute la unele exerciţii şi probleme.

RESURSE UMANE
1.Elevii cu dificultăţi de calcul matematic conform listei alăturate.
2. Prof.inv.primar Botezatu Mioara

RESURSE MATERIALE:
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1

Comuna Cudalbi, Judetul Galati, Strada Stefan cel Mare, Nr. 274

Telefon – fax: 0236 862509; 0236 862043

e-mail: samcudalbi@yahoo.com

-manuale, planşe, fişe individuale, scheme, culegeri de matematica

TERMEN
octombrie 2020 - iunie 2021

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
La sfârşitul programului de remediere a dificultăţilor de calcul matematic elevii trebuie:
-să efectueze operaţii de adunare, scadere, înmulţire si impartire cu nr de la 0 la 1 000 0;
-să rezolve exerciţii cu mai multe operaţii respectând ordinea operaţiilor;
-să rezolve probleme care presupun 1-2 operaţii din cele învăţate;
-să răspundă la întrebarea problemei după lămuriri suplimentare;

INSTRUMENTE DE EVALUARE
1.EVALUAREA ORALĂ
-exerciţii de calcul mintal;
-exerciţii de recunoaştere a unor factori sau termeni;
-expunerea orală a etapelor de rezolvare a unei probleme;
2.EVALUAREA SCRISĂ
-exercitii de aflare a unui număr necunoscut ;
-rezolvarea individuala a unor exercitii de calcul date;
-rezolvarea în scris a unor probleme;
-alcătuirea de probleme cu ajutorul unor scheme date.
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1

Comuna Cudalbi, Judetul Galati, Strada Stefan cel Mare, Nr. 274

Telefon – fax: 0236 862509; 0236 862043

e-mail: samcudalbi@yahoo.com

TABEL NOMINAL
CU ELEVII CUPRINSI IN ACTIVITATILE DE REMEDIERE A DIFICULTĂŢILOR
DE CALCUL MATEMATIC – clasa a IV-a

SEMESTRUL I și II
Nr. Crt. Numele şi prenumele elevului Observaţii
1. Numerele naturale cuprinse intre 0-100

Istrate Madalin
Adunarea si scaderea nr.0 – 100, fara/cu trecere
peste ordin

2.

Lungu Alexandru Numerele naturale cuprinse intre 0-100

Adunarea si scaderea nr.0 – 100, fara/cu


trecere peste ordin

3.

Adunarea si scaderea numerelor naturale 0-


Rapotan Fabritzio 10000 fără/ cu trecere peste ordin

Inmultirea nr 0-100

Impartirea numerelor naturale 0-100

* în fiecare zi de joi șivineri, înainte de orele de curs ( 7:30 – 8: 15)


LICEUL TEHNOLOGIC NR.1

Comuna Cudalbi, Judetul Galati, Strada Stefan cel Mare, Nr. 274

Telefon – fax: 0236 862509; 0236 862043

e-mail: samcudalbi@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1

Comuna Cudalbi, Judetul Galati, Strada Stefan cel Mare, Nr. 274

Telefon – fax: 0236 862509; 0236 862043

e-mail: samcudalbi@yahoo.com

ACTIVITATI DE REMEDIERE A DIFICULTATILOR DE CALCUL


MATEMATIC
CLASA a IV-a D
Octombrie 2015 - februarie 2016

* în fiecare zi de marți, după orele de curs (11:50 – 12: 35)

Nr. Data Tema


Crt.

1. 20.10.2015 Adunarea si scaderea nr.0 – 10 000, fara/cu trecere peste


ordin
2. 27.10.2015 Adunarea si scaderea nr. 0- 10 000 fara/cu trecere peste
ordin
3. 3.11.2015 Aflarea unui termen necunoscut
4. 10.11.2015 Aflarea unui termen necunoscut

5. 17.11.2015 Inmultirea nr 0-100


6. 24.11.2015 Inmultirea nr 0-100
7. 1.12.2015 Impartirea nr
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1

Comuna Cudalbi, Judetul Galati, Strada Stefan cel Mare, Nr. 274

Telefon – fax: 0236 862509; 0236 862043

e-mail: samcudalbi@yahoo.com

8. 8.12.2015 Impartirea nr
9. 15.12.2015 Aflarea unui factor necunoscut
10. 12.01.2015 Aflarea unui factor necunoscut

11. 19.01.2015 Ordinea efectuarii operatiilor


12. 26.01.2015 Ordinea efectuarii operatiilor
13. 2.02.2015 Ordinea efectuarii operatiilor
14.
15.
16.

17.