Sunteți pe pagina 1din 2

Nr…………………./………………..

Coordonatori: Prof. Botezatu Mioara Director,


Ceoromila Lilian
Prof. Tanjala Lenuta

PROIECT EDUCAŢIONAL

,,EMINESCU - LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEŞTI”

Motto:
„Şi apa unde-au fost căzut
În cercuri se roteşte,
Şi din adânc necunoscut
Un mândru tânăr creşte.”
„Luceafărul” (1883)

Denumirea proiectului: ,,EMINESCU - LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEŞTI”

Motivaţia proiectului:
Promovarea în rândul elevilor a valorilor naţionale, prin evocarea personalităţii lui Mihai
Eminescu, pentru a cunoaşte aspectele cele mai importante ale vieţii şi activităţii literare a celui
mai mare poet român.

Argument:
Eminescu este mereu actual, căci iubirea trăieşte atâta timp cât omenirea încă este sensibilă la
frumos. Într-o lume în care se pare că nonvalorile tind să ocupe locul câştigat de valorile naţionale
în conştiinţa publică, e nevoie ca elevilor să li se aducă în atenţie adevăratele personalităţi care fac
cinste neamului românesc.
,,Cel mai mare scriitor român pe care l-a ivit până acum timpul. Eminescu a fost o
personalitate copleşitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin inteligenţă, memorie,
curiozitate intelectuală, cultura de nivel european şi farmecul limbajului. Scrisul era viaţa lui:
omul cel mai silitor, veşnic citind, meditând, scriind … poet în toată puterea cuvântului.” (Titu
Maiorescu)

Scopul proiectului:
• Devoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru valorile naţionale;
• Sărbătorirea zilei poetului național Mihai Eminescu, celebrarea aniversării prin diferite activități
în scop de prețuire pentru opera sa pe care a dăruit-o pentru eternitate;
• Dezvoltarea limbajului şi a expresivităţii acestuia prin recitarea poeziilor eminesciene;
• Stimularea şi afirmarea potenţialului literar, artistic şi creativ al elevilor;
• Stimularea creativităţii, a curiozităţii intelectuale, a comunicării şi deschiderii culturale ca
elemente constitutive ale personalităţii tânărului european contemporan.

Obiectivele proiectului:
• Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 15 ianuarie;
• Cunoaşterea operei şi aspecte ale vieţii marelui poet al neamului;
• Familiarizarea prin lectură cu lirica eminesciană;
• Transpunerea în cântec, în imagini, în culoare a operei eminesciene.

Grupul ţintă: elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal, cadre didactice
Nr…………………./………………..
Coordonatori: Prof. Botezatu Mioara Director,
Ceoromila Lilian
Prof. Tanjala Lenuta
Resurse:
• Umane: elevi, cadre didactice, părinți
• Temporale: 13 - 15 ianuarie 2020
• Materiale: volume de poezii, portret, fişa biografică, lucrări ale elevilor, panouri pentru
expoziție, aparat foto, laptop, materiale în powerpoint, proiecte, diplome;
• Spaţiale: sala de clasa

Activităţi desfăşurate:
- ,,Mihai Eminescu - poetul nepereche”;
- ,,Magazinul literar” - moment închinat lui Mihai Eminescu;
- „Să ne amintim de Eminescu!” -desene care oglindesc poezia poetului;
- ,,Marele poet român Mihai Eminescu” -întocmirea unor fişe biografice;
- ,,Eminescu prin ochi de copil” -lucrări plastice inspirate din versurile poetului;
- ,,Scrisoare către Eminescu”;
- ,,Dor de Eminescu” -interpretarea unor cântece pe versuri eminesciene;
- Expoziţie de carte cu principalele opere ale poetului;
- Medalion literar - ,,Omagiu Luceafărului” -citirea/recitarea unui colaj de poezii;
- ,,Eminescu – poet naţional” -liste de poezii scrise de marele poet;
- Activităţi pe ateliere de lucru: ,,Poezii eminesciene în cântec, în imagini, în culoare”;
- ,,Sub semnul lui Eminescu” -vizionarea unor materiale realizate în PowerPoint cu aspecte din
viaţa şi opera poetului;
- Prezentarea unor momente din viaţa şi activitatea poetului prin proiectele realizate cu poezii,
desene, colaje, portrete, fişe de lectură;

Evaluarea proiectului:
- Expunerea lucrărilor realizate;
- Acordarea diplomelor de participare pentru elevi pe clase şi cadrelor didactice implicate în
proiect.

Rezultate aşteptate:
- Abilităţi de exprimare prin fiecare formă de artă;
- Relaţionare pozitivă şi constructivistă între profesori şi elevi, dar mai ales a elevilor în situaţii
diverse de învăţare;
- Implicarea tuturor elevilor.

Valorificarea activităţilor:
- Promovarea valorilor naţionale în rândul elevilor;
- Cunoaşterea personalităţilor care fac cinste neamului românesc;

Diseminare:
- Expoziții cu lucrări realizate de elevi;
- Fotografii din timpul desfășurării activităților;

Mediatizarea proiectului:
facebook