Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL II

ANUL ŞCOLAR 2019- 2020

ACTIVITĂŢI ŞTINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE

Indicato
ri

de MODALITĂ Ţ
Perioad LOCUL
eficienţă Rezultate I DE
Nr Crt. Obiective ACTIVITĂ ŢI a
PARTENE ai DESFĂ Ş
CORECŢIE /
PROPUSE RI activităţ URĂ RII aşteptate
MONITORIZ
ii ACTIVI
ARE/
TĂ ŢII
EVALUARE

Organizarea de 1. Activităţi Ianuarie Liceul Participarea Filiala -participarea Chestionar de analiză a


activităţi cu specifice: 2020 activităţii
Tehnologic nr.1 la activităţi a
participarea informare, CUDALBI Profesori din
personalului Cudalbi peste 60% zona Cudalbi
din filiala din numărul
Cudalbi şi a Primării şi
reprezentanţilor de cadre
comunităţilor consilii locale didactice ale
şcolilor
Asociaţia de
cuprinse în
Dezvoltare
1 zonele de
Rurala Cudalbi
arondare a

Asociaţia CCD

Părinţi- Copii

Desfăşurarea de Activităţi: 1-8 Martie Liceul Participarea Chestionare de analiză


activităţi 2020 Tehnologic nr.1 la activităţi a a activităţilor
ştiinţifice, Primavara cu alai de Cudalbi elevilor cls. I, Filiala Înv.Tânjală
metodice, martisoare II,III Cudalbi Lenuţa, Înv. Album foto
culturale Liceul Botezatu
2. specifice unor Tehnologic nr.1 50 elevi Mioara, Procese verbale
categorii de Cudalbi Dumitrache
cadre didactice Paula
şi consacrate
unor evenimente

imagini de la
activitate profesor Parvu activităţi ;
online pe Ionelia -fotografii postate pe
platforma pagina liceului
ZOOM -elevii cls a V- https://www.facebook.
a ai Liceului com/LiceulTehnologic
Ziua pădurilor/Ziua Prof. Pârvu Participarea Tehnologic nr. Cudalbi/
mondială a Ionelia la activitate a 1 ( gimnaziu/)
Apei/Ora Martie 2019
Pamântului 20 elevi -cls.
a V-a

Elevii cls. A
XI-a prof. 15 elevi cls. online pe
Paşi spre o carieră a XI-a platforma psiholog
Cabinet de ZOOM Mititelu
asistenţă Florentina
Aprilie 2020 psihopedagogi-
ca Elevii cls. a - chestionare online
XI-a ai Lic. -realizare de fotografii
Tehnologic pe facebook ,pagina
Nr.1 Cudalbi liceului
https://www.facebook.
com/LiceulTehnologic
Cudalbi/

Ziua Europei în mai 2020 platforma


istoria românilor si Elevii cls a III-a 15 elevi ai cls ZOOM
in istoria Europei a III-a cls a III-a
Prof Botezatu
Mioara

printscreen

https://www.facebook.
com/groups/23285360
4589585/?
ref=group_header
Director, Responsabil filială CCD
Cudalbi,

Prof. Ceoromila Lilian prof. Botezatu Mioara

Prof.metodist C.C.D.Galati

Ionica Dragu