Sunteți pe pagina 1din 1

Metodele active au multiple valenţe formative care contribuie atât la dezvoltarea

gândirii critice, cât și a creativităţii. Pe de altă parte, acest tip de metode implică activ elevii în
învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de aproduce idei şi
opinii proprii argumentate. Totodată, utilizând astfel de metode, elevii reușesc să sintetizeze și să
esenţializeze informaţiile, iar pe baza unei învăţării independente şi a cooperării elevii învaţă să
respecte părerile colegilor.
Învațarea prin cooperare este stimulativă, mai ales, dacă se realizează în grupuri mici de
elevi deoarece le oferă elevilor posibilitatea să comunice, să-și exprime sentimentele, să joace
diferite roluri și sș aibă anumite responsabilități.
Metodele activ-participative se caracterizează prin caracterul lor solicitant, ele pun in
actiune forțele intelectuale ale elevului, precum gândirea, imaginația, memoria și voința acestuia.
Ca avantaje, metodelor active se disting printr-o serie trăsături:
• transformă elevul din obiect în subiect al învăţării,(coparticipant la propria formare);
• asigură elevului condiţii optime de a se afirma individual şi în echipă;
• dezvoltă gândirea critică și motivaţia pentru învăţare;
• permite evaluarea propriei activităţi.
• vizează dezvoltarea inteligenţei emoţionale, a abilităţilor sociale.

S-ar putea să vă placă și