Sunteți pe pagina 1din 1

În proiectarea didactică, orice cadru didactic trebuie să-și ghideze

activitatea după o interogație, și anume ce aș putea face astfel incât activitățile


didactice pe care le desfasor sa fie eficiente? Soluția constă intr-o metoda rațională
de pregatire a activităților didactice care să preîntâmpine alunecarea pe panta
improvizației. Astfel, este necesar ca activitatea didactică să fie corelată cu patru
întrebări esențiale, în urmatoarea ordine: - Ce voi face? - Cu ce voi face? - Cum voi
face? - Cum voi sti dacă ceea ce trebuia făcut a fost făcut?
Răspunsurile celor patru intrebări vor contura etapele proiectării didactice.
Elementul central în realizarea proiectării didactice este programa școlară. Ea
reprezintă un document normativ ce are în centrul activităţii didactice ideea de
programare a demersului didactic către realizarea obiectivelor/ competenţelor
concepute ca o focalizare şi o organizare clară a întregului sistem de educaţie în
jurul a ceea ce este esenţial să poată face elevii cu succes la sfârşitul experienţei de
învăţare.
Proiectarea activităii didactice presupune:
 lectura programei
 planificarea calendaristică
 proiectarea unităților de invățare
Așadar, programa şcolară detaliază elementele obligatorii de parcurs la o
anumită disciplină, devenind ghidul fundamental al activităţii cursului didactic. În
timp ce competenţele generale evidenţiază achiziţiile fundamentale ale elevului ca
urmare a studierii disciplinei din cadrul ciclului respectiv de şcolarizare,
competenţele specifice enunţă acele lucruri pe care elevii „pot să le facă”. Ele nu
sunt liste de discipline sau de conţinuturi care trebuie memorate.

S-ar putea să vă placă și