Sunteți pe pagina 1din 21

Prevenirea şi controlul

integrat al poluării

Profesor Maria Gavrilescu


10 Departamentul
Ingineria și Managementul Mediului
Cunoaşterea şi contabilizarea pierderilor necesită:

• o diagramă a procesului pentru identificarea


surselor de pierderi din zonă

• un tabel al bilanţului materiilor prime, materialelor,


produselor finite şi deşeurilor de producţie

• desene şi diagrame ale fazelor parcurse în procesul


tehnologic

• o metodă sistematică de denumire şi identificare a


deşeurilor şi emisiilor, folosind un cod care identifică
zona unde este generată pierderea şi un număr unic pentru
aceasta, întrucât acelaşi deşeu poate fi generat din mai
multe surse, care nu pot fi asimilate unei singure surse.
Reducerea poluării la sursă aplicând soluţia
tehnologiilor curate, nepoluante
(clean technologies)

Conform UNEP (United Nations Environmental Program):

“ Tehnologiile curate reprezintă o abordare conceptuală


şi procedurală a producţiei, care consideră că toate
fazele implicate în ciclul de viaţă al unui produs sau al
unui proces trebuie să fie corelate cu prevenirea sau
minimizarea pe termen scurt sau lung a riscurilor umane
sau pentru mediu.”
Tehnologiile curate, minimizarea deşeurilor şi fabricarea
produsele ecologice se pot realiza prin:

• reproiectarea şi/sau restructurarea produselor;


• modificarea proceselor;
• modificări ale echipamentelor din instalaţie;
• substituirea materiilor prime;
• modificarea unor operaţii simple;
• managementul activităţilor.

Aplicarea tehnologiilor nepoluante este preferată


soluţiilor de tratare/epurare după producerea
poluanţilor, “la capătul ţevii” (end-of-pipe).
În aplicarea acestui concept apar totuşi o serie de
obstacole şi limitări, care se distribuie astfel:

• 10% sunt de natură tehnică;


• 30% sunt de natură financiară;
• 60% sunt de natură politică.
Tehnologii nepoluante Tehnologii de
epurare/tratare

Reducerea poluării

- implică prevenirea poluării prin - poluanţii sunt controlaţi cu


măsuri luate la sursa de emisie utilaje şi metode de epurare
primară, secundară şi avansată
- înseamnă muncă continuă - singurul scop este realizarea
pentru a atinge standarde standardelor impuse de
ridicate de performanţă autorităţi
Tehnologii nepoluante Tehnologii de
epurare/tratare

Acţiuni pentru controlul calităţii mediului

- sunt integrate ca parte a - tratarea/epurarea începe


dezvoltării produselor şi după ce problema deja a
proceselor apărut
- implică abordări de natură - sunt orientate spre
tehnică şi non-tehnică tehnologii de epurare şi
purificare
Tehnologii nepoluante Tehnologii de
epurare/tratare

Responsabilităţi

- sunt responsabile toate categoriile - se adresează în principal


de personal implicate în proces experţilor de mediu
Tehnologii nepoluante Tehnologii de
epurare/tratare

Reorientarea /focalizarea activităţilor

- necesită o continuă activitate de - rezolvă numai probleme


evaluare şi inovare stricte (specifice)

- scopul final este preîntâmpinarea - calitatea este definită ca o


nevoilor clienţilor simultan cu măsură a preîntâmpinării
asigurarea unui impact minim problemelor cu autorităţile
asupra sănătăţii individului şi societatea civilă
Aplicare tehnologiilor nepoluante poate contribui la
minimizarea pierderilor prin:

• creşterea eficienţei de utilizare, reducerea necesarului de


materii prime scumpe, deficitare sau cu un grad relativ ridicat
de toxicitate;
• cicluri închise în procesele de producţie pentru a reduce
debitele masice de apă, solvenţi, ambalaje etc. (reutilizare);
• reciclarea materialelor din alte procese de producţie ori de
alţi consumatori, pentru înlocui materiile prime cu probleme;
• reciclarea deşeurilor din producţie ca materii prime
pentru alte companii (simbioza industrială);
• menţinerea la minimum a consumurile energetice,
utilizând în acelaşi timp resurse biogene şi reutilizabile, drept
combustibil, cât mai mult timp posibil;
• reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile.
IMPLEMENTAREA PROBLEMELOR
DE SINTEZA PENTRU PP/CP
OPERARE

TECHNOLOGY

PROCESUL DE PRODUCTIE

MATERIALE INTRATE PRODUSE

DESEURI &
EMISII
IMPLEMENTAREA PROBLEMELOR DE
SINTEZA PENTRU PP/CP
OPERARE

TECHNOLOGY

PROCESUL DE PRODUCTIE

PRODUSE
MATERIALE INTRATE
1/ Substituția materialelor de intrare, apei, energiei:
> Substituirea materialelor periculoase cu altele, mai
puțin toxice
> Utilizarea unor materiale neregenerabile
> Utilizarea unor materiale cu ciclu de viață mare DESEURI &
> Purificarea materialelor EMISII
Reducerea debitelor de materiale

Această practică priveşte, în general, toţi curenţii care intră şi


ies din sistem spre și dinspre biosferă (PP la nivel de macroscară)
Strategiile clasice de depoluare după deversare nu contribuie
semnificativ la dezvoltarea durabilă, deoarece adaugă debite
masice suplimentare, tehnologii și echipamente de
tratare/epurare aferente şi necesar suplimentar de energie şi
chimicale.

minimizare

minimizare

maximizare
IMPLEMENTAREA PROBLEMELOR DE
SINTEZA PENTRU PP/CP
Echipament Tehnologie nouă OPERARE
performant și
controlul
procesului

PROCESUL DE PRODUCTIE

PRODUSE
MATERIALE INTRATE

2/ Schimbarea > Modificarea unui segment din instalație


tehnologiei: > Modificarea echipamentului
> Optimizarea parametrilor procesului
> Automatizarea procesului
DESEURI &
> Imbunatațirea controlului procesului
> Optimizarea spațiului de amplasare EMISII
Modificarea unui segment din instalaţie

Ca parte componentă a sintezei sistemelor tehnologice


nepoluante, modificarea unei părţi din instalaţie în
vederea reducerii poluanţilor la sursă şi minimizării deşeurilor
poate asigura, reducerea şi prevenirea poluării prin eforturi
de cercetare - dezvoltare ale specialiştilor care
exploatează sistemul, în colaborare cu specialiştii în domeniul
minimizării pierderilor.
EXEMPLU DE APLICARE PENTRU UN PROCES
CE CUPRINDE O SECVENŢĂ DE DISTILARE

Algoritmul de modificare a unei părţi din instalaţie în vederea diminuării


pierderilor cuprinde următoarele etape:

Examinarea cauzelor

Cauza generării pierderilor o constituie activitatea de


distilare
Sursele de poluanţi sunt: un condensator suspendat şi
un recipient pentru gudron
Soluţii:

• modificarea variabilelor distilării pentru a îmbunătăţi


randamentul, deoarece se ştie că distilarea mai eficientă
reduce, fireşte, pierderile.
• frecvenţa mai mare de prelevare a probelor din coloană,
precedată de o analiză economică
• soluţia finală pentru pierderile multiple este de a elimina
faza de distilare din procesul chimic, prin:
• îndepărtarea impurităţilor din substanţe înainte de
procesul de reacţie,
• achiziţionarea unor substanţe cu puritate ridicată.