Sunteți pe pagina 1din 2

O șansă pentru schimbare

Proiectul ”O șansă pentru schimbare” are ca scop creşterea capacității instituţionale a


şcolilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi se va defășura pe o perioadă de 12
luni în cele 5 unități școlare partenere, fiind coordonate de ISJ Gorj. Școlile sunt plasate în
zone sărace ale orașului sau ale comunelor.
O mare parte din etnicii din Targu Jiu, mai ales cei din cartierul Obreja, sunt plecaţi
din ţară pentru a-şi câştiga existenţa şi a asigura copiilor un trai decent. Migraţia se datorează
lipsei unui venit sigur, lipsei şcolarizării, calificării, lacune care vin atât din tradiţie cât şi din
istoricul romilor, predominantă fiind săracia. Una dintre cauzele frecvenţei şcolare reduse,
pâna la riscul de abandon, este căsătoria timpurie a tinerilor romi. Astfel, fetele se retrag
aproximativ dupa clasa a IV a, puţine absolvind ciclul gimnazialȘcolile sunt plasate în zone
sărace ale orașului sau ale comunelor.
Proiectul asigură elaborarea a 4 suporturi de curs pentru cadrele didactice care
inovează și îmbunătățește curricula cu elemente de democraţie şi educaţia pentru cetăţenie
activă, Drepturile omului/copilului, toleranţă, combaterea discriminării, Şcoala incluzivă şi
predarea într-un mediu multicultural, predarea centrată pe elev, care dezvoltă competențele
de socializare, civice, integrare într-o societate democratică. Proiectul oferă 5 cursuri suport
pentru învățământul primar și secundar inferiror cu teme diverse dinLumina blândă a cărţii, 
Matematica din viaţa noastră, Artă şi îndemânare, Micul cetăţean european, Copilul şi
drepturile sale, care dă o nouă șansă elevilor șă-și formeze noi abilități și competențe în
formarea personalității și a creșterii stimei de sine.
Concursul școlar și excursia asigură șanse egale la educație, dezvoltă spiritul competitiv,
elemente de ecologizare a mediului, abilități de conservare și protecția mediului, creșterea
integrării școlare, dezvoltarea unor relații de prietenie care să crească factorul de coeziune de
grup.
Rezultate:
- 65 de cadre didactice lucrează și își însușesc curricula de formare pe modulele
- M1-Abordări de predare centrate pe elev; 
- M2 -Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu multicultural;
- M3 -Democraţia şi educaţia pentru centăţenie activă;
- M4 – Drepturile omului/copilului, toleranţă, anti-discriminare,
- realizarea a 5 suporturi de curs pentru formare le asigură cadrelor didactice pregătirea
suporturilor de curs pentru elevi și părinți în promovarea activităților extracurriculare:
Lumina blândă a cărţii – opţional LRO primar şi gimnaziu, Matematica din viaţa noastră,
Artă şi îndemânare, Micul cetăţean european, Copilul şi drepturile sale.
- 200 de elevi sunt implicați în activităţi complementare la matematică, română,
activitaţi interculturale, activităţi anteprenoriale, activităţi privind drepturile elevului, concurs
extraşcolar,  educaţie ecologică, educație civică și democrație.
- 70 de părinți participă la atelierele de Artă şi îndemânare, pentru combaterea
discriminării și susținere a elevilor în particparea la sistemul de învățământ