Sunteți pe pagina 1din 9

Biletul 1.

1.Construți și intonați gama A-dur,naturală și armonică.


2.În A-dur determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.În A-dur construiți,ilustrați la pian și intonați următoarea succesiune de
acorduri:T,D64,T6,S,T64,D7,T,S64,T.
4.Intervalele compuse.
5.Solfegiere:p.84,N81.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.

Biletul 2.
1.Construți și intonați gama c-moll,naturală,armonică și melodică.
2.În c-moll determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.În c-moll construiți,ilustrați la pian și intonați următoarea succesiune de
acorduri:t,dVII7,t,t6,s,t64,D,t6.
4.Notarea alfabetică a treptelor și tonalităților.
5.Solfegiere:L.Țurcanu p.104 N8.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.
Biletul 3.
1.Construți și intonați gama B-dur,naturală și armonică.
2.În B-dur determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.În B-dur construiți,ilustrați la pian și intonați următoarea succesiune de
acorduri:T6,D64,T,DVII7,D65,T,S64,T.
4.Cercul de cuvinte al tonalităților majore.
5.Solfegiere:L.Țurcanu p 62,N1.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.

Biletul 4.
1.Construți și intonați gama h-moll,naturală,armonică și melodică.
2.În h-moll, determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.În h-moll construiți,ilustrați la pian și intonați următoarea succesiune de
acorduri: t,D64,t6,S,s6,t64,d7,t,s64,t.
4.Cercul de cuvinte al tonalităților minore.
5.Solfegiere:p 58 N10.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.
Biletul 5.
1.Construți și intonați gama Es-dur,naturală și armonică.
2.În Es-dur determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.În Es-dur construiți,ilustrați la pian și intonați următoarea succesiune de
acorduri: T,D65,T,S6,T64,D7,T,S64,T.
4.Septacordul de sensibilă.
5.Solfegiere:p.97,N7.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.

Biletul 6.
1.Construți și intonați gama E-dur,naturală și armonică.
2.În E-dur determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.În E-dur construiți,ilustrați la pian și intonați următoarea succesiune de
acorduri: T,DVII7,T,S6,T64,D7,T,S64,T.
4.masurile mixte.Măsura 8/8.
5.Solfegiere:p.110,N3.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.
Biletul 7.
1.Construți și intonați gama g-moll,naturală,armonică și melodică.
2.În g-moll determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.În g-moll construiți,ilustrați la pian și intonați următoarea succesiune de
acorduri: t,t6,s,s6,t64,D,D7,t.
4.Despre enarmonism în muzică.
5.Solfegiere:L.Țurcanu,p.70,N6.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.

Biletul 8.
1.Construți și intonați gama D-dur,naturală și armonică.
2.În D-dur determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.În D-dur construiți,ilustrați la pian și intonați următoarea succesiune de
acorduri: T6,T,S6,T64,D7,T,S64,T.
4.Intervalele stabile și nestabile.Rezolvarea lor.
5.Solfegiere:p.51,N7.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.
Biletul 1.
1.Construți și intonați gama D-dur,naturală și armonică.
2.În D-dur determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.În D-dur construiți,intonați următoarele acorduri:
T,T6,S,S6,T64,D7,T.
4.Cercul de cuvinte al tonalităților majore.
5.Solfegiere:L.Țurcanu p 71, ,,Trandafir de la Moldova,,.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.
Biletul 2.
1.Construți și intonați gama h-moll,naturală,armonică și melodică.
2.În h-moll determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.t,t6,s,s6,t64,D7,t.
4.Cercul de cuvinte al tonalităților minore.
5.Solfegiere:p58, ,,Miorița,,.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.
Biletul 3.
1.Construți și intonați gama B-dur,naturală și armonică.
2.În B-dur determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.T,T6,S,T64,D,T.
4.Notarea alfabetică a treptelor și tonalităților.
5.Solfegiere:p35,N2.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.

Biletul 4.
1.Construți și intonați gama c-moll,naturală,armonică și melodică.
2.În c-moll determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.t,t6,s,s6,t64,D7,t.
4.Formule ritmice întălnite mai rar:trioletul,sincopa,ritmul punctat.
5.Solfegiere:p82,N2.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.
Biletul 5.
1.Construți și intonați gama A-dur,naturală și armonică.
2.În A-dur determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.T,T6,S,T64,D,D7,T.
4.Septacorul de dominantă.
5.Solfegiere:p113,N37.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.

Biletul 6.
1.Construți și intonați gama G-dur,naturală și armonică.
2.În G-dur determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.T,T6,S,T64,D,D7,T.
4.Trisonurile principale ale modului.
5.Solfegiere:p118,N42.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.
Biletul 7.
1.Construți și intonați gama e-moll,naturală,armonică și melodică.
2.În e-moll determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.t6,t,s6,t64,D,D7,t.
4.Notarea alfabetică a treptelor și tonalităților.
5.Solfegiere:p39,N4.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.

Biletul 8.
1.Construți și intonați gama F-dur,naturală și armonică.
2.În F-dur determinați,și rezolvați următoarele intervale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.T,S6,T64,D,D7,T,S64,T.
4.Intervalele stabile și nestabile.Rezolvarea intervalelor nestabile.
5.Solfegiere:p32,N4.
6.Solfegiere la prima vedere.
7.Analiza auditivă.