Sunteți pe pagina 1din 2

Test

1.Completaţi spaţiile libere :

Transformările pe care le suferă substaţele chimice se numesc .............................................


Substanţele care reacţionează între ele se numesc ........................... iar substanţele
rezultate din reacţie se numesc .................................................. .

2. Care dintre ecuaţii este corect scrisă :


a) FeS2 + 7O2 = 2Fe2O3 + 4SO2
b) 2FeS2 + 11O2 = Fe2O3 + 4SO2
c) 4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2

3. Ecuaţia reacţiei 2KClO3 = 2KCl + 3O2 este ecuaţia unei reacţii de :


a) combinare
b) descompunere
c) schimb

4. Care din reacţiile de mai jos reprezintă o reacţie de combinare :


a) 2Na + S = Na2S
b) MgCO3 = MgO + CO2
c) FeCl3 + 3 KOH = Fe(OH)3 + 3KCl

5. Alegeţi ecuaţia reacţiei de dublă înlocuire (schimb) :


a) 2Ca + O2 = 2CaO
b) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2
c) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

6. Ecuaţia Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 este ecuaţia reacţiei de :


a) combinare
b) schimb
c) înlocuire
7. Completaţi ecuaţiile , stabiliţi coeficienţii şi precizaţi tipul reacţiilor :
Fe + H2SO4 = Fe2( SO4)3 + H2
S+ O2 = SO3
CaCO3= CaO + CO2
NaCl + FeSO4 = Na2SO4 + FeCl2
Pb + AgNO3= Pb(NO3)2 + Ag

b)Denumiţi reactanţii şi produşii de reacţie :

Reactanţi Produşii de reacţie

c) clasificaţi toate substanţele întâlnite în acest exerciţiu încadrându-le în rubricile tabelului


de mai jos :
Substanţe simple Substanţe compuse
Metale Nemetale Oxizi Baze Acizi Săruri

S-ar putea să vă placă și