Sunteți pe pagina 1din 3

R E C A P I T U L A R E 2

4. BUGETUL UNIUNII EUROPENE (UE) este un document programatic ,de


sinteza si administrativ contabil, in care se inscriu pe baza unor anumite principii
si reguli,pentru o anumita perioada de timp, toate obiectivele politice economice
si sociale, de realizat de catre o anumita entitate precum si sursele de finantare
ale acestora
Din analiza definitiei rezulta urmatoarele caracteristici :
- Document programatic
Realizarea obiectivelor inscrise in buget nu este o certitudine la momentul
elaborarii,acesta fiind rezultatul unui proces care depinde de o multitudine de
elemente politice, economice, sociale evenimente mondiale semnificative
conditii naturale s.a
-Document de sinteza caracteristica de baza care presupune faptul ca toate
elementele bugetare ale unei entitati publice, indiferent de marimea acesteia se
inscriu in buget dupa care intra intr un proces de agregare pina la nivelul maxim
la care se refera (institutie, Stat Membru,UE)
-Document administrativ contabil calitate conferita de faptul ca toate
elementele bugetare (venituri cheltuieli) efectuate in perioada programata se
refera la o structura a administratiei publice iar dupa incasare respectiv
efectuare se inregistreaza in evidenta contabila.

4.1 PROCEDURA DE ADOPTARE A BUGETULUI


Procedura de adoptare a bugetului este reglementata de art. 314 din
TRATATUL privind functionarea UE
Bugetul se programeaza si se aproba pe baza principiilor bugetare generale
de catre structurile abilitate in acest sens ale UE dupa cum urmeaza

4.1.1 Principii bugetare

Fata de principiile bugetare teoretice in UE sunt aplicabile urmatoarele principii


principale
1-Principiul unitatii si exactitatii bugetare
2-Principiul anualitatii
3-Principiul echilibrului bugetar
4-Principiul unitatii monetare
5-Principiul specializarii bugetare
6-Principiul transparentei
1.Principiul unitatii si exactitatii bugetare este reglementat de art 208 al
Tratatului de la Roma si stabileste obligativitatea inscrierea in acelasi
document atit a veniturilor cit si a cheltuielilor bugetare in sume reale
2.Principiul anualitatii impune obligativitatea repartizarii realizarii venturilor si
a efectuarii cheltuielilor pe toata durata anului bugetar in functie de realitatile
economice de necesitatea si oportunitatea efectuarii operatiunilor
3.Principiul echilibrului bugetar stabileste obligativitatea respectarii stricte a
normelor in materia bugetara conform carora nivelul programat al cheltuielilor
bugetare nu poate nivelul veniturilor bugetare planificate a fi incasate in
perioada de programare.
4. Principiul unitatii monetare impune obligativitatea ca toate elementele
inscrise in buget sa fie exprimate intro singura moneda,euro.
5 Principiul specializarii bugetare stabileste obligativitatea ca veniturișe
bugetare sa fie inscrise pe surse deprovenienta iar cheltuielie bugetare pe
categorii de cheltuieli
6. Principiul transparentei stabileste oblgativitatea permiterii accesului oricarei
persoane fizice sau juridice in toate fazele de programare si/sau derulare a
bugetului la elementele de constructie bugetara .

4.1.2 Elaborarea bugetului este un proces comlex, politic economic si social


caare consta in efectuarea unor activitati specifice derulate atit la nivelul
Statelor Membre cit si la nivelul institutiilor UE de catre structurile cu atributii in
acest domeniu.
Principalele activitati de elaborare a bugetului sunt urmatoarele

Comisia Europeana(CE) solicita Statelor Membre(SM) pina la sfirsitul


trimestrului I al anului de baza propuneri de program pentru anul de programare
propuneri care care se refera la
- restul de realizat din proiectele programate in anul de baza
-propuneri de noi proiecte
Pe baza acestor elemente CE intocmeste un proiect de buget denumit Schita
de buget(SB) document care se remite Consiliului Uniunii Europene (CUE) in
vederea analizarii,eventual a amendarii si a avizarii acestuia.
In aceasta forma documentul (SB) este remis Parlamentului European
(PE)care, in anumite termene,stabilite, se pronunta asupra acestuia astfel
-fie adopta Schita de buget in forma adoptata de CUE urmind ca aceasta sa fie
supusa aprobarii de catre plenul PE
-fie,cazul cel mai frecvent, opereaza propriile propuneri de modificare a
documentului
In aceasta forma documentul se retransmite CUE care are la rindul sau are
doua posibilitati
-adopta documentul in forma amendata de PE
- il respinge
In aceasta ultima situatie normele juridice in aceasta materie prevad institue un
Comitet de Concliere (CC) al conflictului dintre PE si CUE format din
reprezentanti ai celor doua institutii care analizeaza elementele conflictului si
prezinta forma conciliata a SB si adoptata cu majoritatea membrilor CC
document supus aprobarii celor doua institutii,PE si CUE.
In cazul in care CC nu ajunge la un rezultat comun SB se remite CE pentru
refacere.
Daca acest proces de aprobare a bugetului nu este finalizat pina la sfirsitul
anului de baza pentru anul urmator,cel de program finantarea institutiilor UE se
va realiza pe principiul douasprezecimii.
Procedura consta in autorizarea institutiilor UE de a angaja lunar, pina la
aprobarea noului buget cheltuieli in suma maxima de 1/12 din totalul cheltuielilor
aprobate pentru intregul an de baza.

4.2 SURSELE DE FINANTARE ALE BUGETULUI