Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației din Republica Moldova 

Universitatea Tehnică a Moldovei 


 Calculatoare și Rețele
 
 
 

RAPORT 
 
 
La lucrarea de laborator nr. 3
La disciplina: „Metode și modele de calcul”.
Tema: Analiza sistemelor de asteptare.
 
 
 
 
 
 

A îndeplinit: st. gr. CR-191 Axenti Alina


A controlat, Lector universitar: Țurcanu Ana

 
Chișinău-2020
1. Scopul lucrării:
Studierea metodelor de descriere şi de evaluare a sistemelor de aşteptare prioritare.

2. Ordinea îndeplinirii lucrării:


Îndeplinirea lucrării prevede următoarele acţiuni:
- pentru sistemul de aşteptare cu prioritate, redat de către formula Kendall SA: M r / M r /1, de
scris ecuaţiile Chapman-Kolmogorov. De construit graful lanţului DLM ce descrie comportarea
sistemului SA: M 3 / M 3 /1.
- de elaborat algoritmul şi programul de calcul numeric pentru determinarea repartizării
probabilităţilor staţionare de stare ale acestui sistem SA.
- de evaluat indicatorii de performanţă numerici ai SA cu proiritate relativă şi prioritate absolută,
astfel încât τqm

3. Teorie:
Elemente SA:
- Cererea – obiectul care soseste in SA si cere a fi servit de catre serverul, totalitate de
cereri = fluxul.
- Serverul – elementul al SA, cu functia de prelucrare a cererilor, prelucrarea unei cereri
are o anumita durata de timp, numita durata de servire.
- Buferul – un set de locuri pentru asteptare cererilor in inaintea zonei de sosire. Cererile ce
se afla in asteptare formeaza un fir, coada de asteptare(FA).
SA: A/B/K/L/N/(DS)
A si B precizeaza distributiile de probabilitate ale duratelor dintre sosiri si ale duratelor de
servire si au urmatoarelor valori folosite:
- M – distributia exponentiala Cv=1
- Ek – distributia Erlang de ordinul k 0< Cv < 1
- Hk – distributia hiperexponentiala 1<Cv<infinit
- Cox k -distributia Cox 0.5 < Cv < infinit
- D – durate deterministe Cv = 0
- Ge – distributia geometrica Cv=1
- G – distributia generala 0 < Cv < infinit
K – reprezinta numarul de servere indentice din Zs a lui SA
L – reprezinta numarul de locuri de asteptare ale buferului, care pot lua valori 0,1,2... daca L
lipseste inseamna cu buferul poate lua valori nelimitate.
N – reprezinta dimensiunea populatiei din care provin cererile, in absenta lui N inseamna ca
populatia de cereri este nelimitata.
DS – reprezinta disciplina de servire a cererilor, DS de tipul FIFO este omisa.
Daca N este finit atunci SA este inchis, in caz contrar SA este deschis.
M/D/1 – constant
M/G/1 – general
M/Ek/1 – Erlang-k
4. Laborator:
SA M/D/1:

n FA n SA
10 12
9
10
8
7
8
6
5 6
4
4
3
2
2
1
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

τ FA τ SA
1 1.2
0.9
1
0.8
0.7
0.8
0.6
0.5 0.6
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SA M/G/1:

n FA n SA
400000 400000

350000 350000

300000 300000

250000 250000

200000 200000

150000 150000

100000 100000

50000 50000

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

τ FA τ SA
40000 40000

35000 35000

30000 30000

25000 25000

20000 20000

15000 15000

10000 10000

5000 5000

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SA M/Ek/1:

n FA n SA
16 16

14 14

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

τ FA τ SA
1.4 1.6

1.2 1.4

1.2
1
1
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2 0.2

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5. Concluzie:
In urma efectuarii acestui laborato am studiat metodele de descriere si de evaluare a sistemelor
de asteptare prioritare. De asemenea am indeplinit unele actiuni precum, pentru sistemul de
asteptare cu prioritate, am redat de formula Kendall SA: Mr/Mr/1, am scris ecuatiile Chapman-
Kolmogorov. Am costruit lantul DLM. De asemenea am mai elaborat un algoritm de calcul
numeric pentru determinarea repartizarii probabilitatilor stationare de stare ale acestui SA.

S-ar putea să vă placă și