Sunteți pe pagina 1din 44
Catedrade Gonstrucfiide Beton Armat An universitar2006-2007 Numdr Nume Data 'Sa se
Catedrade Gonstrucfiide Beton Armat
An universitar2006-2007
Numdr
Nume
Data
'Sa se intocmeascdproiectulstructuriide rezistenldin solutiecadrede betonarmatmonolit,pentru o constr@if-
etajatdcu destina{iede locuinte.RegimuldeinaltimeesteS+P+4E.Constructiava
aveaunsubsoldetiprigidalc6tuit
dinperetide contursi interiori.Peretiideinchideregide compartimentaresuntrealizaliastfelincatacestian+*
interactioneazacustructura.Cladireaesteamplasatain
localitatealagi. Circula{iapeverticaldse realizeazaprintr-un
corpindependentseparatde clddireprintr-un rostseismic.
Destinatie:
locuinte
Localitate:
lagi
Regimde inaltime
S+P+4E
indl!imeparter
340
In6ltimeetaj:
300
indltimesubsol:
280
Presiuneaadmisibildpe teren:
3 kg/cm2
Proiectulva cuprinde:
A. Piesescrise:Notede calculprivind:
B Piesedesenate:
- predimensionarea elementelorstructuralede rezistenta
- sectiunetransversala('l:50)
- stabilireaeforturilorsectionale
- plancofrajsiarmareplaca nivelcurent(1:50)
- dimensionaregrrnzi&stalpicadrultransversaicentral
- plancofrajsi armaregrinzi, cadrultransversalcentral(1:20,1:10,1
- dimensionarea placii la nivelcurent
- plancofrajsiarmarestalpi,cadrultransversalcentral(1:20,1:10)
- dimensionareainfrastructurii.calculsimolificat
- planinfrastructura, detalii (1:50)
,l

:.]Temaprcriect,.construcfiidebetonarmat.',anlV/tEC,Semestru|10Va]abi|:Sept.2007ffi

tE, I
tE,
I
PRO \Ee-'\ \tb\\) t\ . \ ArbS L Gt,* +,\,sq,rri * ^"*NLoQ.i.*' 1-"' "\s +
PRO \Ee-'\
\tb\\)
t\ .
\
ArbS
L
Gt,* +,\,sq,rri *
^"*NLoQ.i.*'
1-"'
"\s + -iX i',?-' Q' i<-.
Z Gi ,* *
5?-\
t"'rl,e^S'S
As. - *oli"'"^'
f'$'*
ee\stt.
1'-. PesU\t(st\sio\r'AReA PuFdr\ .
M
uL
i
5,oi
I
I
t
9.,
I
I
I
6rQ
'I
Gso :- G,oQCrrr >/ PResNretrs\o Ng\eF+\ s\iup\Lsp_ e2a,S =tC- 0\o -,' \ o) zs se-
Gso
:-
G,oQCrrr
>/
PResNretrs\o Ng\eF+\
s\iup\Lsp_
e2a,S
=tC-
0\o
-,'
\
o) zs
se-
\
f\
C-TluJx^rg
Vo$to,t,e-
-
t=-trs*,'o-
I
"-rN;
Gn7r."l
*
r:f^b
O(\h.
LS
=
Brg
r€a' , LP "
ti-
or
-
{aoto-{ie qs K1f ,"*r-
o,?s
1,5
+
O,Ts)+
rr,s :
orh .
h,b rN/*.
e-s
o-
r\
D'[h'
2S = js
.q;
- fl*l^-{ I,o,
O,SS '2pr = ,{.2_
luss\t\q--r.r*
?-
@
frs
1"
\Y
+
NE.,--
!-*I
2-
+
-Lt\'U*.\tro-* + o,S*o'Sx\-'\--,.
=
4i
tt*
cS
- q.-ts .h,5
Gj
+
+
[
",4
.LS
o-c,tk)'o,ib.ZS
rr Ors ro5.
n1o
. LS-
+
.G+!
(' o.,"o -0, lk) ' o' t o
z\
.ttt,
?s
[B , ats
' r-
l-ht "zzs +
e-05 K\.,
N; -- t+ Ut * Zp +L *tt*--ut).\.-{.f""* + o,5x o,5 'r'\t=*G-* G+ : -
N;
-- t+
Ut
*
Zp +L *tt*--ut).\.-{.f""*
+
o,5x o,5 'r'\t=*G-*
G+
:
- G+s
.
G+.s I u*o -Qtut) .o,Bo.Ls +
8,,3
+
h L}
ZZ
.|
tLS
o,,S rQ,\
x
3,o
,\Co ,ss
+
3E
+
)'3 :
=
9-\'+ Yr\ .
NL-_ Lr + Lz
{.
+Lt-
- 27 + 2-.\.+\'Ltt-
L?),!1.dr.-, *
z-
*o,s
rQ,S
x\\tr
. Xtr" -a
-'
-
2s=-
- o''ah)-o.gs
=
(,+S
GtS
ar+s
\
o,G$
*-
-
5
,3
L-
\'
-
-
1_L
L-
4-
j8
+
z\.3
x')-S
roOrS.'
i,h
=
't
'
=
+
sS
[bo ,ta
= Z2-ost
w
N:3
Nt.
=
2os
\sN
N€>
Nt.
+
\\:-
\
I
gc
=
=- 4L2-KN
zoE + "-tT
Nil
+
L\E.
=
Los +2
'tt+
N\.
= Gta
rrR
NE:
Nt.
+
3Ri-
?
LoS +
B.
?-rT = {5q Y{
N:,_
Nt.-
h
sNE* t NR'.- =
Zss
+- 3-z\x-+- 22o =
KR.
^ale
p-^k r :
*ffi- <o23s:>u
\
tsqr"' \s3
I
€-^
p!)Jt\{\-
?
_
\
-
' tS
\
o'rs
rQ
2>
U
=
hStjc.*r
=
Soc-^r.
r--
el
gto1
\
tEL
-
r.
)-
b
:
Gj":.to,
3hg,q
r.F,\F\ _)
\
e
.-\ o. t\'
t.B
:>
as+ + q + I q,cs -Drrk)-o,io.2s fo,c.-o -o,r'\'o'to' z\ + D,S.+ .o.zs ' At
as+
+
q
+
I q,cs -Drrk)-o,io.2s
fo,c.-o -o,r'\'o'to'
z\
+
D,S.+
.o.zs
'
At
zS
=
rc
\Sx-o,s.
3,s
-
z
-
--
85,1
+
l-o.rT +
A5 .ts ?-D-,3 .h t\,&S
=
AsL
latt.
\t==t*
:Ll\L".\.e
+!(u.'*-t
2-'-L
Ap
=.\'6*
+ L.+u,(U*
-\l
.tor.fg-
+
o .5 .rr D.5
il.-.
fU-*.
:
t
q'-
=
rr
G
.o,a
.2s
Qf
.g.5'3
+
o
{ o,Go-orlu.\
B'2s+
Ls
+-o B
.ts G+s
(
'a€
'Q'3*
o,ao
- o,ru.\ .o'ao-
-
-
')
\
-t-
'
->\
j2+
rro.s^o,s.
- >s
=
8?-,s +
[orh +
L3 +
[a
=
3,o
:
t CDEFt\.
.l--
t\:I"
-r
= Nin=
l'Et,<\\.
E?+
LE\+
+
N?-*
+
tGT=
a\t\<N
N;il
?
\\ivr.+
Ec-
\\ E,k
>
$t*
*
LNeyr.
GSL\sR
-F
\\;i,
SSfiR
=
-t
=
\\in
'r5(+s'tC*:
6**
gLa!(N
r
€te- =
P
.+
rSr
t\.\qt=
Ar h- $gn
$Lvr
=
\\qR
\
--------'Er-
r\st(
\^P_
\
ur*
= \:o't+
z
h z+
ks
\
^F\\^\ =->tP=
R=
{
o,3' rs
\o.3
\\==**
BBN A'\rt,* ^>
o*r-
=
ft--
hO
=
o,t
R.
{-\ +.u v et \\ltQ-AL I I I i I ( I I fl ,i;l
{-\
+.u v
et
\\ltQ-AL
I
I
I
i
I
(
I
I
fl
,i;l
li'il
;
t
t]
.,:t,
I
,f'i
,1
i
!::,
i
;1
-:.&'
rl
=Th u p
v\+R-cr\rrAu
B\\EH
I I I a**o:
h8S lcK
GSzvcR
!
1
I
I
i
I
I
8\rft\'
I
I
t'
I
I\!-,= (r. or*LL:-LI)'LL-'lt-*4-b'5+\ o'tSGu- + b + r.L[ooo^q,$.q + o.sv-o,s,K.-. k1.-* : 5 b.h;3
I\!-,=
(r. or*LL:-LI)'LL-'lt-*4-b'5+\
o'tSGu-
+
b
+ r.L[ooo^q,$.q
+
o.sv-o,s,K.-. k1.-* :
5
b.h;3
.+
.25
n-
g
o.t
S"
\t
o,S
Fo,S
B,o
:
.t
a-a.
G
1
t
l-\
z-
7-
tt rtr.r
ar'
[o,is
t
iG,uRS'F
\8,+s:-
]rzse\t'
")
A
+ ).0 ,ls
EC-
r
a 'zy -+
$\Tgt-:
E
,
L
2-s*
g
. q
. s.'''t=t
-D'lh\'o'!o'
-2-
2-'G- Lo,*s
z-
K
3r0'LE=
S
f-O,S
a'P8
or-
'F
+
c
,S.9
. G
-o,t=-
'
?-
-Z-
Y<\\"
N\3
St
+
Lt'T5
tth
=
hR,T.t
'r
-Lo,4-
-
+
:
\Lo
€t\
l\.i
NI
'
N-E:-
=
\
\/
F
'-tv\
r*\\
\qo
*
\\iL
'
:
\2*c5+ l3e5 z
*t.*
l\33o
=
jaa
\at\
=- \to
*- 2-' \ba
=
+r 2- \G:-(
\\*"
I
NL''.
u5l*
.e
ss"'--
+sefJ
sitt
t= ti
a- .-e+ .f :ca\ n* "-=^^>iAel-x R*
Steqi.r
r-*r-o.,r7rt*ori ' t s*-l).
gs
\Y
'.
5e-
:
EO
c^^i,
P+gtE
l:
*P !i
t
li"
c
So
c.-".
th
r >c{'-
rE\
€\.r\\
<=c-
t.
b
=
3tr\,sc.a'-
-€L
s$fl\
u -.
3<-'-
b
=
[gs-,^,
St\Bt
r.-
\F"-- ho qraL.
c(aa\,tni o\c t*oJ^J. G- -- Lp - S ort :o.Loa -T.*1i. tz-o'c dl^t1) T.-, :
c(aa\,tni
o\c t*oJ^J.
G- -- Lp
-
S
ort
:o.Loa
-T.*1i.
tz-o'c dl^t1)
T.-,
:
o.An
-L+.e\
L'\E-
P >
2. -e'85
1
G.+S '
L-s'A=-s'l,iS
t
d1
Lt -
Gl
:
lsTG
+
8[n.g
'F
Q+4.
13'560 \<N
- \
t<N'
=
tso
T,.
rr,o .ojry
.or[5. o,gs'15'tGo
:
. L\as
.
k
' Nusea
=
't- rt:';
+
nR
' t\>v\
l.t\
Aqg
'
(jl
FJt€*
e--- N=
\
\<N'
]'Bt'h
=
Z\Go
= ?-rR' \
+
[a\'
t
+
\sFt'
{r
IQ-o '\
=
2SoB
l-t
+
'
l\B{
6
=
G \.^-'t
2os'
ruein"mica'
Nts\"S'.Ft*
{"^*"i
f*\
i'
Cc
Tt
=-Eb'
Lp.r
'tl-
+ zqc '(L't< +
L+G ' 3'k
G'Q 't
t nn-i'3q
:
z+Q'
:,rh
d-
L14'
. rs .l'(=
[L5"+
+ L5\
16 F\\ Z-q?a' j ,k Fr=aSO. RD ,8 Kl't , s5 t\ = trZ\r 1
16
F\\
Z-q?a' j
,k
Fr=aSO.
RD ,8 Kl't
,
s5 t\
=
trZ\r 1
J
GG, S \1\
laR
^/-_ -,
+^
\so
Z+G - G,h
:
I3B
a-
---#4
lz->
E 1
\<\
^/t
>
aB
.
r+a
t
?
tqG Ft\
+
o^rs.o
,
z-
3
---.-F
12184
)'za \s\
\')
\'
Lsa \<N '^lL >
.
: --
+4
=-]a
O
:
^;'
LZ':6'f
r/a - '\kQ s\'
t-1,++
T
=-- 1Eo
-zaP-FR
\2>b't
\5
+G,O
G.,o
+
S
+-
,O
Nl\'O
--
QaL
(cr(oE
*
t'\.O
t=
OrAS
=
o\os
x
B
-
@
</z- t
FN"r*\
Y\r
=-
t1
xt1
=
.
:
Go
is
orts
\O,8
r("-o
5G's\AN^^x
=RzKFr-
Lbi
7
)'\3
tqz-
:-oras
Ft\'*t
8g
C
\G+
e;ts'\1G
F\3
=
=
<s*F-t
t{
Q4
+-Frc
h
=-
nlt
t(N'^'l
lzt
o
'2-% L'
L.-z
'
:D
7
(5>
ts
'ts
1.,\ s
.>-
t(
L,5
=
t-
\'S
\5 te,
' D.RS
=-
\,aS
Lc.
+
lr, \5
=
3.,jF\\f*t.
lr's
*_ \.s f'q.
\,s'
=
\,,rt
, ^rL +
h \<N /^*1
(tSt'-1
- G n^Jqt"r---^S
'
}\,\s zG
.f
x.74s, :
x\\=
'o,ovo,2S
[,g5
= €,s *$ln*.t
IrrS eC" -
A.ts
F\-.
3'8
>NS\*R('o.L
sgAv-,
!Q
+'b,k\:
il'S2
A'htc\f*L'
\+5
+oh'
-o,
eeac,+-{s,-o-^.F:
orh\:
K\l
'\F
*L'
-- pL*ce= Ef--'.
Tq.t
=
t,t
[.2- +o&
T-- o)G+g a WE_} FI hl o ,o(23 €t_ h\ o rooohsc EI 3 O,Ol'Io
T-- o)G+g a
WE_}
FI
hl
o ,o(23
€t_
h\
o rooohsc
EI
3
O,Ol'Io
O, oo 96
i
O,DoO ?gQ
€\
B
E+
€t
z.r
o,oO l.ge/1
C, 0OShz.
E-tlr
O roo AOhQ
o/ oo 229
Q--$c^:
o,OcoG6$
/L.
i
rr
4.
\e^rFieo^t_
{.*
}LS.
I
T
€t
o)G+3
?,Ts
tso
d^-
'/-
?sso
.:- . J^e-
O,Se1 o,GcS.l t(--e,f
I
P o'* = 2,1S .
^9rdE
\5'
1,.a2S.
[Fz:
-^
=L,
-
T
o'qG
A =, o,,S-
3-= G.t\
,
Et- h
:
o,S - A.qS' 2-. o,ooo
cs,\5' 2-' DPs'
i '.
O,S'
G'TS ' L'D'O(
! r. 5.S'
L
D'oroB
?Droo+\
co'19')-'Droot'oh'b
l',.'. Drs'
't-'o'oooGGS 2 D'boh:t abl€€)B
<-'n5 *
o''5 '
P "
:l-LJ Ar,-&*. ^^srQ sF -fc=\ P €t 2- r+s o,G+b.['kt=-OpG o \ia Z=- G.+5 Asc-
:l-LJ
Ar,-&*.
^^srQ
sF
-fc=\
P
€t
2- r+s
o,G+b.['kt=-OpG
o \ia
Z=- G.+5
Asc-
\!\'1G
+
L
orqG
:
^o,k
\
pe-la-z-'SL
B-z'q
@
-
O,A
.'
_-
-.
\
--> \ F--
A-
\
E{,
-tt'.
sA <- o,ozs
/**Grqs . )-. o,ooor<"5c =, oroo
OroAs+ 4-o,o2E
b'.
D,oos\tc"
A. G,'+S-
Z-
=
e,oQl'oG\
oro lk3l-
Dto?-=
=
2-
t\'
G.as
'
z'
ao'o?->-
oroolohG
--olotkA
A
t
.
c,-\5
2'
-
'-
['
Q",15
P
'4 4 '/ 2-: 'n-/ /\e)/ lr-)\ / ft-_ t,3SzG = 't L---/,/,/ = l,TS
'4
4
'/
2-:
'n-/
/\e)/
lr-)\
/
ft-_ t,3SzG =
't
L---/,/,/
=
l,TS L3,s + r,Z):
= ca,3s K\fr*F.
@
'l,S =
:
l\,Eq, :-
I
f
L,zB
FH/^"JL ^,S
?/-
= f
=
A \\LSfft*t
z
@
:jl
Pt-AcA O
f-
SCnef,\A
x- h--
G
=L.
I
^_,
t*6
I
I
I
1,,
(-=Q
-G\\s+€
,
z1
3- = ?+7
N^P
:
x 's K\/n"3
G2= G-3tR.n**
N\s-, "l \
K\t - r.'r'
GL
(," 'i
:
\t\'P
'Gz = I8'5 t(R*r'"r
#.^
2 t*"
-
o,oGat.\,s
-
l-\'$
= Dro eqb3'T,5 -GL= A8,A'fqN'i r\r"}\
--
{s
.
L_tt
\
$c.tteY\* L - - l-- I - t1 . + p-*o,"*a-*. i-r- "-).sn,1 lr L
$c.tteY\*
L
-
-
l--
I
-
t1
.
+ p-*o,"*a-*.
i-r- "-).sn,1
lr
L
l
G
6
KH
,{ tl Ls
=
1,9 FH.^,.r
t*\
l, t
|(N. n*t
r
- e.-h^
{-.
I
-- rl,he-s
7
= ?/_
I
I
I
G-F
u\€
hz
\'\x
= crogho.
Ir\25 ' Gt=
3,h nH n.*
rtL
n\
r-
'(oxrJJ\o.
L
I t
I
I
I t
N^l 3
=
+ l,s
d
q ,8
\\\.
r.'.
9,=
= G.,a+
AF
:
+ ,t FN'sr
= [8,b
t
3,1^a =
Z>1j
\Rtt.r
r-
= (8r5{-3,k
=
>LrA
6f1 "r.q.
A 7: = oN/^,_r. 'fx-r 5 F -,|. €nft rD -3- N\Y-- -- o,g^ss.T,S .
A
7:
=
oN/^,_r.
'fx-r 5
F
-,|.
€nft
rD
-3-
N\Y--
--
o,g^ss.T,S . 6 e =
\
e(L 7.4 t
,L KH' ^^^
5,0r<f.'r:*
M? = s(r;. Z. {i = o,oz6+\,s' 5t --
os
.1,5
'G2
i
a
/3,51{H'^^r'
FH' n'r
sL--"i'13,'3
\\'
\,5'
4.9Cr\E\1A
\rA.
\NL
Co'
-.>
/*\-er\Ue,r',C\E-
K^==
,*
)
c,. I,tus,
5t
KN. l"r.
=
/, i
a.
A,\ts.
G--
q
)<H'$
AT
\*
-4
N"\-eNrt^^tt-
tq
SeOfter,rr*
I
ntr
_
Xdi.r\r\a\
L
t-
{-
t
I
I
I
,rsr1
d' DatB , L,\25
52=
=
'
I
, DL
KN,*^1
2-' {l
L,.
l----l
D(\^
^nDt'l/--='r=
>
o(ocbb.\,\a5-Gt:
L,S(H"w
Z'L{
Kft',*'r- \.5 : Sra I n'r' S, a+KH' F O,3( ' = \u\t,. : :
Kft',*'r-
\.5
:
Sra
I
n'r'
S, a+KH'
F
O,3(
' =
\u\t,. :
:
T.W o \nf
13,1
vq
r
s-€ = Ia
"\--
FL+cn @
|-.
{T =t
1l A_
\y
=
1
-_L
(o5
(n=i
r
(n=g
I
E,f
KSL'I"A
t
i
c,
_
g+
r-----------7
fu
=
ffi
7
F\\'x*^t
5t3
=
r3 \A$''
i
^"L
:
'' =
FF\'t.''t'
{'+
<L:
a't$F\'nsr
tL
to saT'
\'5''
tt
:o
o(s
-
a'
_:
SctteV\A
L.
Artls.
sL
=
/,oh
KN'n.,c.
A, rt5
- 5t=
A,o\KN'rut'
\.
r<rJQ
ib\
\-e-?R-F
\L\.
6.*_o^
-
--L:N'\R
[-.
7-- Yl-
' Z_-t-i = orDgho.IJ?-S'€L=%h
z.
q
/-
> 3,1 \\ ytl = $P + nP= \r\+ zh Kl't'* Lt ,l n\= o
>
3,1
\\
ytl
=
$P
+ nP=
\r\+ zh
Kl't'*
Lt
,l
n\=
o ntq = g,rr
\\\n
er 2, t<
2-B,a KNmu
d6,g
ts,\
2
ar}
lca,+
A\,8
A nrB
'L
.Ae.Vt+rctq * pgfic_i i r 6\e-=.fl-iAen^ n\l Irz )ec.Nirnr M G--e^F X Lf'*\ ^A /\
.Ae.Vt+rctq *
pgfic_i i
r
6\e-=.fl-iAen^
n\l
Irz
)ec.Nirnr
M G--e^F
X
Lf'*\
^A
/\
,8 .toq
\
h,2G
zt3
t
.tg,l . \og Io,s
5 2-s
L
5,? '\oC
a.,A
l5s
h.+{
G
ro
i
o,.a
't+
A
t'.g,S
g-A\."i
ttA
A-.
,A*f;+
K
B.^<-/r*L
P.+;lcdl
A
h+r
5 r3t.\oQ
3,L
IGo
G $,.
GQr.o+ t-tt
o,96
t
2-s. toG
ll\12
5Go
G?-\
D,S
z
h .bht t
L'5
\\s
h+l
e(6rp
o, 38
< A* * e"-kr:'-i X l}**+ [!-.* [^*e- p=E'ttoo G$ co h?.\ Qr3 tr t1
<
A*
* e"-kr:'-i
X
l}**+
[!-.* [^*e-
p=E'ttoo
G$ co
h?.\
Qr3 tr
t1
I
L\L
lrB'toG
GzA Gf* +t+8
t
016G
tz;^
G05
{8D'
^DQ
z
3r5
N+5
h+t
6,f .o
D1 38
9,k'loQ
\
tJer*$-[
:-
c-xr c-e-a
,1:e_ +ao'\Far '!
€n{tc
&
F.q-
d n"" o,'*-*
FQE& \\rl
"
'.,
+ ,+lt€4. -- ^s\ to+ B :3on.".
0-.r
1rr' r'A
[|.cO
cA=_
IS+
t*J
?'"' o
=(--
o.t:
Po
^1s
li\o
tsrA
l-t

w

L t+ : [\ : \ \=s,ae -^ orBG r^.-- k+ + t^r :\.s\[h P
L
t+
:
[\
:
\
\=s,ae -^ orBG r^.--
k+ + t^r
:\.s\[h
P
Ls
=-)
G-
--
-
%S
r-rur-
>.R-
= Ist\l**
{eJ
P,rr\
\tr
kt
+
llto r"'-'*'.
-- L\
J
= ?.to
{b
G- :-
Goo
3s
:
g6gr
rr*,
-
-
-
U'g
=
Q=oo c'ut"\
t>ooP't-t'\
b-*:Lt=
^-fff'-^-
, [S r\.^-N\
-- o,oztS.:-) F:
IL
j
'
A
1
f
-.J
.L
lo! l*l'
:,
Go
$.
:
g,t'to1
A
\
v.
P
t--.is^.-
\
a$'tu + : dP'
Go5+ lA'tq .Loo --= A,,03
,
4
?>oo
. SGS
J
aoo
' sGS
(G joo SGS - rrr G,a*2l G+@ "Ii f\* 8 t-t ,\A Ktt- t'L ?
(G
joo
SGS
-
rrr G,a*2l
G+@
"Ii
f\*
8 t-t ,\A
Ktt- t'L
?
\--
SGO
. sco:t.\S
=>)| = 1'J
*o^. =
t
,L
=
W
=!soT
Dt\N!\
'
''t
tt(
i
o€>
t:A
2_
=> z+^s
f$,\f-!\
->-
568
4b
C".,it:
M+ =- \a
z.
t:,
?-\'\oc
1= ^-
1 .-=.- D ro\1
-- orbr:>
--)
x- =- q,- ;
5G5
7
l4
'-^ n*r
k1s *3.
Ao-^ =
Bc.o .k\.\i
-
goo
k
z
zcf ra -- soE
\'.r.^ L}\
lo

W

C*t"*-Q- i*'* \'qe-Z?^^\' L -€ GN,-Aq "\ +'D A_B e : \n* l'\ = l.GG.
C*t"*-Q-
i*'* \'qe-Z?^^\'
L
-€ GN,-Aq "\
+'D
A_B
e
:
\n* l'\
=
l.GG. ZSKN .n'-
7 1= ^-Jn - 2-r'\-.
\-@--o,o4[
t+.J
{"r
{ 8Go'sqse-' ,t:
qo n$\F*'
X=-
<-A
S
= orortl's(\
= zE
t\
1
9-d
--
l oh€l**t
LGG, 2a'\.oc
i"
(*"-'--)
2_
\
^^
- )f,UtO tsrs+
I
(D "(D
\i'\\'sr-
2
I>h,5a
aFfa
1-
t.J.s l'\
f
=
a- r "
to.
6't\tA
D_
)'b lk'S t*"'F"s '
:)
:-)
z+ LL
+ Od tt
*
K\\" r""t-
F\
--
\\
'+a
6
' \o-
hS
\\'RG
L ''
+o- z- --
--
. sBa.
a so
A*
z
-)
G \{o =
Gx,\\R\\'t"
rr= G^,r--Jo "+i(b
#-
M-
(\r
\+
li3
r 'r-
rt,I
t\
N\:t
2z- t
= 8 4[, G sn^-r*^-L.=ry L+
\ ?-
-f\ct
.
51o
?oo
R
-Q-
fAt:
\),2,,88 \sR'FL
ttZ,8D'toQ
A*^
-
.
3€o
?9o

aF G t'i'*Nt-

K:

A.-*

->

5:A

r.

C:^^$"'-&-'u-

{6

I

>-+

fi

6GO

I\

:

\ -\

r ^ z. 33,.s'q" -

-

\ 8Go - sr.tatS

A ,1, e A,.^r.^r\

h,hq .

Boo

Is

3o -d 6n5 r-sl- '

s,ootF3

),b T.,=8'-\3*

aob

' B5s

=

GT\t s* *tL

:>2#,t4

Ad'u

L

2=-

-c-

\\-

#
#

Aon

31,58

. ttQ

.=-a+s r^.*r'L:7

=$rc:'6og*-^3

{"J te*f ?,oO '' =fu6 4: ,28 KR , \=,2)'\9: Ai* tr\7 :> : hga
{"J te*f
?,oO
'' =fu6
4:
,28 KR ,
\=,2)'\9:
Ai* tr\7 :>
:
hga
*zO
?oF
-
fi-
-C--
-Ao^
:
F\-
.Slo
Bso
Inr
t-t'

a{

GG rR '\o4

(B :

5c>A n ',"J3,

:

kt*ts.*r"3

ETABS C\l .c fTA LIT LT2 \oi c\.1 s- O\ cr) tTl ETABSV8.1.5 Fib: PROIEOTGHERASIM
ETABS
C\l
.c
fTA
LIT
LT2
\oi
c\.1
s-
O\
cr)
tTl
ETABSV8.1.5
Fib: PROIEOTGHERASIM

PARTIR

hsg h53 k\9,3 '+$,Zt q=l,ZU GG,63 gk,+(n A8,t5 5olf,t --r" \GG'+ GTT sls ;Irs \e+,Sa
hsg
h53
k\9,3
'+$,Zt
q=l,ZU GG,63
gk,+(n
A8,t5
5olf,t
--r"
\GG'+
GTT
sls
;Irs
\e+,Sa
\oLSB
ttr31*
\a'zk
I
rra
Ftt)
gk\(Q
thr,g
l2,qgt
133,6\
,,rrl_,
8\,zo
3z,js
[a Z
\ohG
5 otrh
rokG
9+L,5
tc?,kz-
{G3,}cL
\S2'5q
8T,k9
G1,\\
5L2-,5
I<LLIL
=i;;'
ro\G
3{2.r
tokc"
\qG,z5
\S\)gb
AGb,Z3
E?,3+
\\,5C€
5L2-rs
trszrG
J
77
v-7
7
'/-
?---.r'_
3 cter^*g
c,.,- (\*e^*!a^J,O-te
/>'^.
a^J-
ol.r,is-
aa
.w
&* :-St t a-$ra (sd?) Fs8 2-S r: 4nt (s*r) ,-3oI 18.t-A4rh oo/^ +r\t1 \os,
&*
:-St t
a-$ra
(sd?)
Fs8
2-S
r:
4nt
(s*r)
,-3oI
18.t-A4rh
oo/^
+r\t1
\os, j
_6cz)
u)
AS%
8o;?
z-,$tr
4^i
' g"A
(scx)
z+
\
.
)^^.
ry=
sl
"trl
Tlo
+GO)
Fr dl.
8'1.
,$t,'
Fo+)
sStq
=$'t
/
n
L to"
^a\
>J
(tor)
lt
r-',
s
,\
tr
l\8 \,3
r
{r\
Aq
@.\
/.)
(har)
J
-'
cz-*L
ryz
/-7777v

;\ Qf ,'tr:.Q.5, :rR.+.qg\E q€,AUi A qR_\f\Bi,*ce_

* [*. Cr ^r*r+ *\, - C - f\n . \n tl \lg*\= Vo-soel*t 'cc
*
[*.
Cr ^r*r+
*\,
-
C
-
f\n
.
\n
tl
\lg*\=
Vo-soel*t
'cc
lG:atatt+
cc'
=
VGSGQA:"-
l'.1\ \,
.f.\a
-}
a.-
AgJ,
.\"\e_\c ,
(q.J
=
[.L
ft-h ^
\
rs;,
*ry
'.d' .-\ '':
t
L
-1,
---CEt.NffI+
-!-
I
t^1r**'
:
I
fc.r , *a*t**'
x.*-*
g
tcil
-
-,t>
\1eJ
G"1
\Ftt'^r
P* tzlsq
\R. -/.
^)
.f-
€'iA
11
-:-{:
\Q=ta
i
1-),1
I
til
l2-\
"1
-
,-
tr
I
F^
qr,r
i
-r
h8,l I
i
^
I
rGr,:
ro8
4
[,,?_
€'T+
'
r
i
8b,8
I
tos,:
w \)
I o^r.
q^.c
t
gBrvt
-
-
J'f
E g,k

. I-

Lo

t

A-G

A^o

L-q

:

:

S,AD

\,Eo

\.\

err

@ 1 e\ns* A-i5 \e-AA*f5 = \e c"b 3e 2 : r' .rR | "*-&
@
1
e\ns*
A-i5
\e-AA*f5
=
\e
c"b
3e
2
:
r' .rR | "*-&
+
r
'.-{-^ t\A
o.,*-tr5"341!'4
L*-_
?
o-n,^r"b$'w*'r'
\(-\-(-\
"J
(o+o-(
DsB4 )
-- z l.o\\ f ,.r*JL
d-rl
\
n
t
'-q.'i-}*[
i'
{,'t
oP
A'\tig
=
atG+
-6; sJ
.lcc
.t-co
=
tDD-
5c5
^>^,=*
:-J'
i
oj' 4'lt:l'T"1
ao
' t:"
Necens-^-5
*
a,-r
,,ur,3'.? i.--o
- "'
o n^-el.rilJ
J
T-
^
-, J'-
^,^L
\4-- a+
F-\
P
\
l-/
'
--
Da
=
,-Ls:\, tc-,'o.loo:'9:pj*.
-
3 L.\D
P
-\
3
=
2,h4
LT,s
\
re
,
-
x
c\
o'rlc*^-rsal--a
-e.ni*-e- g,r.r."r"2.ltr e-e,
?^c.*te.-i* ^
r€
.
b<-
t\
orfl
r*-ri>el'q*
!.:
";
t.rc(i"*+-Ts
'
t*
{:c:r"'.-cF:cr
r+*R-qr-r:o-rF-
=
c:,, o88o/o
n
oP.+errre-a-
te
-l/*
-)
?
i
t

Qc^;.J.^-J.'\:'

r-:':"t J"oaq irr I i'''*i

6bfiA

G.R\NbA ts-c trt\ 1t t. 1o3L! .o.rI vt\s rl ioo,sqS''/,fr et r- r t c'
G.R\NbA ts-c
trt\
1t t. 1o3L!
.o.rI
vt\s
rl
ioo,sqS''/,fr
et
r-
r
t
c' G 7
**,.
z Aat
.l s 5 -
f =
*. :+:1" .\sco(' --i?s ',*l;-
.,\Dt'ro-
=
b-J
- =coT
?as
3bs
?- -* Et
.
q6t)
fu"*
*
O,C+a
:-)gi
. L-oof-
-
l-J-
--e'Sf
s ,zf,9
q-O"t
-
2*l'o
a,,
Sd^
r55
J
()
=
l'.S5a-
L,S,
'
v\
?*.
L
Fr- ,.}^'
5 o
,5
-f. \
a-
"a l*'".t'-t"
(}-a
=
l'i
q-o:i -
-2D
l/-rt
a
xs\$ r.-
f ob.n-l-.\q
t15*9:
lF*,\o
GQ.
g
orl'?oo
Pu 't
Lc.*' r.,€cr-L-p'
>
-4g
i[=b
-
f n*
" !-1"{:
$q
I o-so
#
\
ETABS p- c"6'.^ir"2t' b i* \r "r+n"en""--fu- gr-rr-^.-elre-o.- qr**E[>r.ii
ETABS
p- c"6'.^ir"2t'
b
i*
\r
"r+n"en""--fu-
gr-rr-^.-elre-o.- qr**E[>r.ii
VaQ*ea.e-<
{a-ie*:-r,.e
+rA=J
c\l
c!
C\l
N
co
(J
O
rl
d: f,ro
S1* frl;o
4D/'\^
,fvl,* $al1uo
'/4/,
-v
TA
tf
lt
9S / zoo
4> tLd>
$Y 'zoo
{zfiio
6z?+o
6Z/r;o
drirrc
{!,uo
$$io
ELs
8T,g
It
trrh
l.6h
T3
tnl'
\o
A-,-
I.
^ ,:
l-
Cr
/
'*
:.; ;,
\4./_
av\J
')
$r[
s"
./= lt-
in(,.so
6u/,lg
dtiiso
Cx,rrs "
r\J
V'
-
rrd.s
l\qs
tt,5
3t'3
liz.s
tlz'5
ar2
.-
.^t
'c'j
r
/-
.
^
.#sr
I
zoa
rizur,j_LD
6:
/t co
pt/roo
ro:fs
iln/,to
1!;,i ic
d;,aic
d:I:o
rzh
{?-h.
{oP.
toB
r2-L
tLh
tTl
67 1:*e
6Xfno
i7
/z oo
.
Cr/rso
f,vllst
dr,/rsc
6zhse
$r/t:o
Qzltsc
A2L
{2J^
Ir5
lts
\2h
t?,h
PARTIR
Ss/zoo
li
6z!uo
c.zll.oo
BASI
I
E
E
ETABSv8.1.5 - FIIo:PROTECTGHERASIMGRIGffiE .
5\ AlPiLoter A\{Y\A\Lu +\ +8s z-( l,t\\!+ %s',C+ \b\'1-+11''! V*.)"^' - i;t + 7St,{11
5\
AlPiLoter
A\{Y\A\Lu
+\
+8s
z-( l,t\\!+ %s',C+ \b\'1-+11''!
V*.)"^'
-
i;t
+ 7St,{11
r%a + rs\s\+
;i's.
"
-Go\L?'t?\
),\2
-!
:
\
r--l
,L r
c-ca-\
:(3----
=
JL=- ?.Lt:,,'--o-= ,!+ \c!:#;;k;l;.r
(oa. f-'
L'4-L
Gt, l\'t-
ti,L(5
*1.C = h."+
^\
gb
i'15
ra
*
"
.r: t i?.E;r*=r:r1
't
j
aS't
\\L\t\+
.rrI\)
n2'
,t[ +
t-po
a.
rla
\
tL-tt
,.i
/,A+
,
9.o.>,
1.\- 1.oS
i^*=
)a
+'l
ci:l
'4\
sg'RG + rri.35
r
1'-t
;a;[[l
,.ra,[.G *- Zq +
\sliB
d
+
\48,1
\ ^ -
bs1":-*;-=;*\
! :,D j3_-_;:*
6
Ta-
r
r(.
).-
*\oi
\
"(ur
-
-io,,6=
":i-::i"] ',4tii'
N\e- 7 \{L*-'S\--
Yt-e;
\-
49
o^^"^=Ste:"
An;
l^,=- €o c^^{ i.soof$\r'\- PtF\€g - ![ t =sa'*\\*., J- C\r\.\- - -,-' LLlo x
l^,=-
€o
c^^{
i.soof$\r'\-
PtF\€g
-
![
t
=sa'*\\*.,
J-
C\r\.\-
-
-,-'
LLlo
x
A
-=
*\oz-
F''' r'*_-'
-e=
*o
u
--
5\A
-Y.t
,i t
v<\tu*^
H*,o*
\\5,1
=
N""*^\
=- AtfS F\\
x
? ).BZ,hc- )
Lo-
:
L
ROs"''*-t, -
a
seb . lg8,k .t ?-JXoE
A
lkt3.[S".
21.S
-
'i-a\ N
aoO
.-\'('5O
bha *n--3

-L,ar-:Ioz=

e-o=L,=or = €ob-L5--'rG

l:.

l

i,

l

I

I I

rc rd trl rrl flt rn rql trt \^l td *1 FJ t-t -l -l
rc
rd
trl
rrl
flt
rn
rql
trt
\^l
td *1
FJ
t-t
-l
-l L
-l
-l
-l
4
.F
-l
r|r
L
p
!9
-t
s
5
UJ
NJ
t,
tJ
F
a
0
(n
(n a c) ct) v)
a
a
rt)
a
t)
a
V)
(A
p>
t9>
o a
a o 0
o
-f
K o o a
C)
o
o
o
z
7
o\
tQ
t,
5
o
1
)
t
)
f-
s
\o
\o
\o
tj
{
@
tJ)
{ (^ 5
Or
@
o
t)
F
s
{
N)
UJ
N.J
{
,
(,
5
(.,r -I
@
a
N a
N)
@
UJ
I
z
N)
z
o\
s
U)
t.J
5
!
(l1
5 o\
-
I
:,
(.rl o\ o\
@
co
rJ
i
N)
N.)
U)
(JJ
5
t.J
@
\
io
(Jl
\
R
l
J
UJ
t.)
UJ
\o
@
ao
UJ
(,)
D
5
rj
F
@
NJ
(,,| (rl
s
tjr
(,
5
5
5
5
5
5
a
s
s
(Jr
(.rl
("
5
5
5
5
5
X
HI
(])
{ x V
V
@
{
@
l
J
5
6
(
t.J
@
@
00
b'J
I
1
bJ
I
I
I
i
F
'r)
5
o\
tls
{ tQ
t^,
i t9
\
(.tl
ie
s
t-)
\
N)
FJ
}J
,4
x
n
n
tJ
5
(-tl
tJJ
5
I
I
I
I
I
I
tJ
I
I
t.J
{
( o\
i.J
(-ll
bo
J
N)
eo
u)
s
t,
o\
oo
(Jl
UJ
5
IJJ
N)
l.-)
@
{
iJ)
UJ
o\
5
LA
5
5
@
@
d
(rl (,|
q
N (rl
@
oo
{
l
J
o\
N)
N)
5
5
(/)
())
oo
(/)
o\
@
5
(,fl
tJ
u)
(/J
u)
d o(
oo
1
)
t'J
(,tl
5
5
5
@
{
'5
tJ
p
v
a
NJ
@
5
N)
(,'r t.J
o\
(-tl
LA
N)
b)
tl
tJ)
ir
lJ)
(,J
iJ)
tl YY
EE
NJ
NJ
N)
N)
N)
N)
NJ
N)
aa
n
aa
aa
aa
(D
o
-
t'J
l'.J
N)
OrO
-N) O\O
D
O\a
O\O
+
t'J
NJ
N)
l.J
&
@ o\
a o\
o\
s
5
5
5
w
w
lq
oo5
oo5
a!
cos
@5
Ft
(D
aa
aa
o
aa
\)a
\x
o
N)
0
t'J
N.J
l
J
O\O
p>
O\O
o.o
O\O
t9)

ffi

F

', I

\l-P V e.nr,\jcoa,<- Sa.hrU^^,e'' 5A x3O c^^-.- tAr A*G.-r*r (s\^r'i U$*^; = . rso"/"
\l-P V e.nr,\jcoa,<-
Sa.hrU^^,e''
5A
x3O
c^^-.-
tAr
A*G.-r*r
(s\^r'i
U$*^;
=
. rso"/"
f6-hn
b ,(-
.-=- o,t,. rE ^ h
i.
-. c-.,1--iss9_54 = i:"-F
-, c.*.r-*)e-$,,u=
+!
).* \
.*
\o so *,*F
> € oo ,-**.ril -=-Ao-c. r
?*,$,',.i
Fc.
i*)
?'
l-tO x ttO
c*^-
%<-;\t,.x^-e
N
lofG:o'a'to=r)
'\o
- t'r.-
\
=-)
-=-
b,L.l-r.-OO.lt$C
\. \c)
a.D n
5rl
t$-4
A*-f
r.*r.-r\t*3t.'-r-a
tA_
,,*-$'s-i
^ D b o ^ro- r.'^-L >
*-L
i
L.o
*
--
****,1
J--
z'l-,
=:
1- +Ft.--e*
5 o*
5o
o,*-n,
5 s'o'
{'
. \oo''/'
=- ]o{.
Io-(^"J*\t$*L:
A.+^-^r-*:\oS
-J
p**l*r)
A 'o
t-)-o-[
=
\'
\o - P^_
CO ,-'n* t.'.li
= 2-g
\'
^
r rL
*
rS
.
.|
'*='*A
tro-!^*'i",'l
'
,\
Q-Roo1'o't'tt
--
=
r-'a'
=
Z8Gh
***L
7'
o.
,
^2-
-^
). **-
'\i
b
b:i
\
rr
*)\+,4.
.*,*}
f"
\
=: fto-
:
>Ed!t
,''
o *
5o*.-
\a.oob
1--*J-\5*^a-
|,=s x Le$.:,.a^
LCbot*"L
- ft" +r\<"*l*){$*[=
=-
.\bfr.
RF{s\{=\*\
\c.v\_
.
,
t
A
e-L
€ s^*
pu^'L=- N*-tp**\^)\esr"+
a-t
:
rl-BGh r'.,w,r'L > \Goo
rr o
.s,
*t
-,
-
:>
.Lt*'*.*-l+o#,tto
(. =
{\',
Sd""c+}
^-r\AA=Ghso
d
b-R*
\+
A{
:
4-Gh-,so *.r&
No C'.*--r$\-h*L'
\*€->
F\=
z
ZB6h
r'^trt.L
E$ABS D€cefitber ETABSv8.1.5- File:
E$ABS
D€cefitber
ETABSv8.1.5- File:
\\o^qe^\e- J- oA.^^R = -\-Kf $e., y Nr\eeo'JL'!tga O Mn. Stilp Pozifia Etaj [kNm] I
\\o^qe^\e-
J-
oA.^^R =
-\-Kf
$e., y Nr\eeo'JL'!tga
O
Mn.
Stilp
Pozifia
Etaj
[kNm]
I
175.1
t34.71
l.ll
l7.l
STALP
MARGINAL
103.47
PARTER
1.ll
87.4
r23.73
1.12
82.4
STALP
r72.1
CENTRAL
6r.9
tt. tr',t
+:.-;
i
1.12
111.6
76.68
dr. jos
1.15
26.9
STALP
d. rr.rs
18
I
I.12
43.1
IvIARGNAL
29!
rt.lot
\
@
ETA.I1
1.15
71.1
47.71
St. SUS
t.1l
198.4
136.25
dr. jos
t.15
156
STALP
dr. stts
217.8
CENTRAL
170'10
st.
.ios
t21.5
81.3
SI. SIIS
128.3
8i.81
clr. jos
27.1
18.47
STALP
dr.sus
46.7
1i
a1
l.l,i
IVIARGINAL
JI.JI
17
ETA.I2
52.38
l.L-1
St. SLIS
r01.3
67.76
dr. jos
85.7
58.35
STALP
dr. stts
128.9
CENTRAL
t,f *
86.21
I
67.7
i.r:
i
93.8
@F
ar. f os
6i '88
I
r.t1
|
19.2
STALP
dr. stts
r5.3
N'IARGINAL
66.9
ETAJ3
78.5
STALP
CENTRAL
t.r1 I
zr
STALP
MARGINAL
ETAJ 4
ETABS N\ *r,.e^riri d- "-\"^'t *^- "$L9' ll (\ (\I C\ c\t O (-J ii
ETABS
N\ *r,.e^riri d-
"-\"^'t
*^- "$L9'
ll
(\
(\I
C\
c\t
O
(-J
ii
co
il
fT/1
Lll
lrT,S
tr 25,L
a-\
T
@
b
1L
.)v
to, z
la
t
QG',q
t /\,e
ll
nv4
[5
55 r8
lr o8
,\Qt'
15
t+
/.rl
\o1t.l-
9
tl.-
-l
L\\
kr$
t2-t,1
\c\N,s
\L8 rt
,\L(5
trh
t r(f
/\o
4\o
l\
\5'A
2h\,t
t*R,\'
AlA,(
ttr 'k
L+,\
BL,h
tFL,\
i.Go
A5h r5
C\ \l alj c\ .J -
C\
\l
alj
c\
.J
-
C\J (\ C\l c\ E cc @
C\J
(\
C\l
c\
E
cc
@
4"t, f ot i go /Lo1 I i I .|i @B llo o; f x/r"o
4"t,
f
ot
i
go /Lo1 I
i
I
.|i
@B llo o;
f x/r"o
i
6el
aoi
(-r
i
6zl,
.cfoI
f: /e"or
I
@'t
I
i
I
**t
rcai
S r/2""
ftl,
Q: f^oo
f
a /2
ft/2."i
bs9
h?g \!
s f roo
481
++ s E;*\ tst\ ' = L: b7. LLQ nsrt**L jootr:"s-xil' 1 = l5I -->
++
s
E;*\ tst\
'
=
L:
b7.
LLQ
nsrt**L
jootr:"s-xil'
1
=
l5I
--> 3
18.2O
t"x-
€>
:-,OtO
9
"=n1r'rrr*
\*
t'$$ FA
t
oO
c-'--t*-(\€-
C'onR-
GJ\J-t-aftrt^t-
s4
Lk9
GQr
io
ko5o
-\'1^
Sr c"
zab[G
2o{
ILR
h5k
b'b.a
toB
[5r
f,o 5Q
L,
)V
4o4* z,+tG
r
rbr
r-\ rq
\
*k5
;9+
\2Aa
kq,+
lolo
).o tO
z{z
+r+(ca
2c{eo
z{tc
AO\T
,8ae
zht,$
k)'l
'
A01.
\olc
2+
'L+L
+zdtq
t
z {lu
l'.\ G
.
{b'
,r.o'
z{n-c+t
+z {ro
XAtte
a* *^"'-F-\u^5
P
N*c^* trst[
A*o-
U^*1;f'^ttr*-b
N\*,""ttJsRq
+)rJh^^^
r^t-
rDg-
r:rr
V
r
rr
o.
-\
^
^rhr
lrh *x1r"o E /eou ,l i ,II >E /toDr S x/2"" Qz f^oo a/2 f
lrh
*x1r"o
E /eou
,l
i
,II
>E /toDr
S x/2""
Qz f^oo
a/2
f
ft/2."i
bsg
h?g \!
s f roo
+Bi.
j- L! , '-'*\- ! -'- -*\tr \-F- !> U ^i- \-:} ! -!s:",r{,- -'-\*t\
j-
L!
,
'-'*\-
!
-'-
-*\tr
\-F-
!>
U
^i-
\-:}
!
-!s:",r{,-
-'-\*t\
!
-L*
-'-,
O.
=
Z 8T,tB
r\s{\^a-
\
,-)
/;1-
rQ=
=-NE'c\
/S.
?POPsarrrr''
g
s-sa,e
>
Q-O
Ssrt'rs
#)
/\
=_
{s-
Z_b
S
r.^\ra\
t*^+=-*
i**_
&^Ji
(rl*
A\r104\rlA.r-"g
-
t
o
-
itr,n
r,
'
r
t\
t o"Xs/L.
-
Aa"*-or1^-.
=+\\,*(*r
Ce/Xb, rL-
\\
tl.*-
= h\r*'t---R
n
r:-
-Rot
'r
lhoo
i-{\
A -
-
Gq;o
Goo
2-'A
--
r)6 N*
^i
--
\o5
\(-
N
+
\t'L--
M
N
-
t'tc-et
= "\.*rp*-t.".-t*E-tq.-L)-
I
_ c\hf_
zry-
ffi
z_Bh,! .ral,
6s-
/-
=
_ sos.
.":*
"":.ksb
h?4t3, Y{.\Nr-
).T>+.
ET
=
q-
:
)'.S 'a,s
=
1.tS\trt\'
/1Br qs
l7rl3S
hso
Q,*
t
4> 2-=orc3 4
9*
@
\{-
D,kB
-
ro. \S
= /'4G '
'.-) -- fr.lf r.'+ $'6- s'\\)
Rt
:
Rg ft\+oS"
eu-z'.tr.
= l,o8'
5
=
,Q-=, +
,
bq^o.Bt
-soo 'utGE'' A rB G
Orhh'A
=l
\D-
-Loo
--
-l'coSo 'l.o-s
\
p \
--L
=*,
t'.GB
tL-
P- = o'2€'A
=
E.i
- E)
P-
,Fos 4
\^N
.)
i
ffi
\rss\qtt

1;

j

X = I ,tltlg.gS v( -- = lgts,h r,*** . = , o}*t 'P-- =oDv,l'('
X
=
I
,tltlg.gS v(
--
=
lgts,h r,*** .
=
,
o}*t
'P--
=oDv,l'('
t
M-*f
-
N'g*:
b)
= "LaP*-'(o. -tt xL- [L*
z
+
=
)ll:S
.3ob.\3o
Sob ' [48,h ' tB ( tcS
-
ry)
,rkl5'\o3. ry
= 2S?-,2-vs\,
Bsj'o?-S*
2rB
4,5Qs
= A,E' BO
=
[Lb
g
g6
=\
hoo v<.N.
^
{v-
\
\Z-cJ
Q.
7. /s-Q=
--1> ZSo
7.
9.;%
a
Z5s
+|'ss.
\
tt
l- l.s
lk
soo'soD'\s
tL'P-
\
nl
= A,t'( \'t o'S'o'18) = l'sL
\(t
=
R-.t )'+oFi
Q=,
q?
5ob'hb>'*'"'
tL-R+-
= Ct4k-t
Io-
L.o
:
[o?o
,\o.>
?:
Foo
. uce5
P'=
.o,gf
[,34
o
e.tlq R
. \o
:
.!.oD
? oG
s,z$6S,
--
,lrG z- L
a, Xq
Q8'soo
i
\
p-
i*-*
.[t-

iltiir

'€;'r.

klli:i::

\ ,Asl^\D<$+L\.tr-R- - \\ e 4"".'.*""^^ =*\\-Q*- ce/cF,,-ol.--t-^*sr'. tl'e<-=
\
,Asl^\D<$+L\.tr-R-
-
\\
e 4"".'.*""^^
=*\\-Q*-
ce/cF,,-ol.--t-^*sr'.
tl'e<-= H*5,
Rt
W
:
Lft s''
=
\Or
[o3
t\
X:
tr+sF .bs
\'-L- SSb
\E
-
\
D
.A
r
r(\
tQ
\\
=
=-|\cr_Fa'1".+
\cx\Cc
\'-r-o-?)-
^--!c.\-
-L*
N^ \Y\a-ot
z
nar
n\
ffi
'Is f r'cs-Lry
r.o3e-,.boo.kbs
sos '{ru,}
)-
=
-
).T >4.
E!e
4
\=\\
q- =- \=:f
i.*[s=+
:
I.S 'a,s
=
[tS\trt\'
/t5' q+
o,*
:
LtSo \FF\
'
v =
}f,
\
:>
zSo
7r I 3 s
Q:-- 7r
lr,: 6'=
'Qt
Q.*
1>
2-=Or\D ^n/_hSO .5 --
Nr-
.>
\€
€o'o.eoo.
s-\\)
= A'AG'
l+
$'6-
Rt
:
ge \.nrro.\"
'-'*) -- fr.lf
=>
5
ir
L''E*"
=
l,o8 '
,Q-=.
a,
,
(
tq^o. Rt
-tsoo 'hGE. '
rB G
I
orhh"/"
,,Loo
=., t:
D
++o.-,
.Loo
?_
|.co5o
\
-
l'.GB
tt-
Soo.
\ Lss