Sunteți pe pagina 1din 1

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SANATATE SI Cod:

A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI SECURITATE IN MUNCA PRIVIND IP - 09


UTILIZAREA CASEI FISCALE DE MARCAT
Elaborat: Aprobat:
CSEPP/SC RAISA STYLE SRL AIROAEI FELICIA ANGELA
ing. CRISTESCU COSTICA

Data: 14.11.2011

A. CONTINUT, SCOP, DOMENIU DE APLICARE


Prezentele instructiuni contin reguli minime pentru prevenirea accidentelor de munca si sunt
intocmite, conform Legii 319/2006, prin concretizarea prevederilor reglementarilor la conditiile
specifice de lucru.
2. Scopul instructiunilor este acela de a informa cat mai detaliat pe toti salariatii despre:
 factorii de risc existenti in cadrul unei sarcini de munca
 pericolele la care se pot expune prin nerespectarea reglementarilor de prevenire a
accidentelor;
 regulile minime dar absolut necesare de contracarare a factorilor de risc existenti;
 EIP necesar reducerii actiunilor factorilor de risc asupra salariatilor;
 Materialele igienico-sanitare necesare igienei personale dupa executarea sarcinilor de
munca.
3. Instructiunile se aplica in cadrul activitatilor desfasurate in societate.

B. DESCRIEREA ACTIVITATII
1. Se verifica din vedere starea fizica a aparatului (daca se constata nereguli se interzice lucrul la
acest aparat pana la remedierea neregulilor constatate):
 sa nu aiba carcasa deteriorate;
 sa nu aiba panourile de semnalizare,comanda si control deteriorate sau lipsa;
 sa aiba cablul de alimentare cu izolatia intacta si montat (trecut) pe loc care sa nu incurce
accesul la aparat;
 stecherul cablului de alimentare sa fie intact;

2. Se verifica ca pe aparat si in jurul acestuia (in imediata sa apropiere) sa nu fie obiecte care
sa afecteze buna functionare a aparatului sau umezelii;

3. Se verifica starea de curatenie a aparatului si a locului in care acesta este amplasat

4. Se verifica banda din casa de marcat.

5. Se urmareste functionarea casei de marcat iar daca se consta nereguli se opreste imediat lucrul
la acesta si se intrerupe alimentarea cu energie electrica a aparatului.

6. Anunţaţi deranjamentele şi neregularităţile imediat superiorului.

7. Anunţaţi deteriorări la instalaţii electrice,ştechere şi aparate,imediat superiorul.

Reparări proprii sunt interzise!

pag. 1/1