Sunteți pe pagina 1din 2

Sisteme de operare

Rolul unui sistem de operare .

Sistemul de operare este alcătuit dintr-o colecție de programe care coordonează


componentele hardware și permite interacțiunea dintre utilizator și calculator.
Se poate spune c ă un sistem de operare acționează ca o interfață între componenta
hardware a unui sistem de calcul și utilizator sau programele de aplicații.

Rolul sistemului de operare este de a


asigura utilizarea eficientă a resurselor și
poate fi înțeles din figura alăturată.

Nu putem utiliza calculatorul f ără un sistem de operare ; acesta se ocupă de gestionarea


memoriei și a procesorului, stocarea datelor, organizarea fișierelor.

Putem enumera următoarele sisteme de operare pentru calculatoare personale sau


dispozitive mobile: Windows, Mac OS(Operating System), Linux, Android, iOS. Dispozitivele
electronice de tipul ma șinii de spălat sau cuptorului cu microunde nu au sistem de operare ci
doar un program.
Sistemul de operare trebuie să ndeplinească mai multe funcții, astfel încât calculatorul să
funcționeze într-un mod flexibil, dar previzibil.
Funcțiile unui sistem de calcul sunt următoarele:
 comand ă și controlează execuția
programelor utilizatorilor;
 verific ă starea resurselor;
 comandă și controlează activitatea
dispozitivelor de intrare/ieșire;
 gestioneaz ă unitățile de disc, directoarele,
fișierele, definește structura lor;
 asigură protecția programelor;
 gestioneaz ă resursele.

Componenta software este formată din software de sistem și aplicaț ii. Software-ul de sistem
include sistemul de operare și utilitare de sistem.

Să exersăm

1. Dați exemplu de sistem de operare utilizat în laboratorul de informatică. Ce sistem de


operare utiliza
ți acasă? Pe telefonul mobilțiave
sistem de operare?

2. Realizați un sondaj în clasă pentru a afla care este cel mai utilizat sistem de operare
pe calculatorul personal/laptop și pe telefon.
Adăugați rezultatul sondajului la Portofoliul personal.
3. Lucrați pe perechi și aduceți argumente în favoarea unui sistem de operare ales de
fiecare dintre voi.

.