Sunteți pe pagina 1din 103

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

PE UNITĂŢI TEMATICE DE ÎNVĂŢARE

CLASA PREGĂTITOARE

Anul şcolar 2013- 2014


SEMESTRUL I

prof. Draica Cristina


Colegiul Național Sportiv „CETATE”
PLANIFICARE INTEGRATĂ

I. LA ÎNCEPUT DE DRUM
Număr de ore alocate: CLR- 15 ore
MEM- 12 ore
DP- 6 ore
MM- 6 ore
AVAP- 6 ore
ENGLEZĂ- 3 ore
OPȚIONAL (Basme și povești)- 3 ore

Săptămâni: I- III
Perioada: 16.09.2013- 04.10.2013
Ziua Competențe Activităţi integrate/pe discipline; Detalieri de Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi conținut
SĂPTĂMÂNA I (16.09- 20.09)
LUNI DP Evaluare inițială Asemănările și Caietul auxiliar - p. 2 Observarea
16.09.2013 CLR Întâlnirea de dimineaţă- impresii, deosebirile între Imagini diferite cu Metoda
MEM așteptări copii copii biografică
Eu sunt…, am…ani, părinţii mei sunt… Ecusoane, mascota
şi îmi place să… clasei
Cum te cheamă? Câți ani ai?
Știi să scrii câți ani ai?
Exerciții de identificare a asemănărilor și
deosebirilor între sine și ceilalți
Joc: ,,Ghici cine este?”
CLR Evaluare inițială Semnificația unui Fișe de colorat, Observarea
AVAP Propoziția,cuvântul, silaba- elemente de mesaj vizual sau creioane colorate
MEM construcție a comunicării (verificarea verbal Jetoane
pronunției)
Joc: ,,Spune ale cui sunt?”
Colorarea unor imagini
MEM Evaluare inițială Aspecte din natură Planșe cu animale Observarea
CLR Anotimpuri, animale domestice, sălbatice, Fișe de lucru cu Analiza
AVLM viețuitoarele apelor anotimpuri produselor
Numărarea animalelor din imagini Caiet maculator, activității
Colorarea anotimpului preferat creioane colorate
LIMBA Introduce oneself Names Fișe de lucru, Observarea
ENGLEZĂ What is your name? creioane colorate
AVAP My name is...
How are you?
What is this?
This is...
MARȚI CLR Evaluare inițială Povești din CD player Observarea
17.09.2013 DP Întâlnirea de dimineaţă- discuții despre grădiniță Cărți de povești Analiza
AVAP zilele săptămânii, despre dată, vreme Ecusoane, mascota produselor
MEM Povești din grădiniță cu început dat: clasei activității
,,Povestește mai departe”
Colorarea unor imagini din povești
MEM Exerciții de grupare de imagini, obiecte, Orientarea spațială Caiet auxiliar- p. 2 Observarea
AVAP folosind noțiuni de orientare spațială și localizări în Creioane colorate Analiza
CLR Numirea obiectelor de același fel spațiu produselor
Observarea imaginii sălii de clasă activității
Exerciții de colorare selectivă a unui
desen (orientare spațială)
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- ,,Să facem Repetarea CD player Observarea
18.09.2013 DP cunoștință!” cântecelor din Cărți de colorat, Analiza
AVAP Evaluare inițială grădiniță creioane colorate produselor
Ce cântece știu de la grădiniță? (cântecul activității
preferat)
Concurs de cântece
CLR Propoziția,cuvântul- elemente de Semnificația unui Jetoane Observarea
MEM construcție a comunicării (verificarea mesaj vizual sau Fișe cu imagini, Analiza
AVAP vocabularului) verbal creioane colorate produselor
Joc: ,,Completează ce lipsește” activității
Colorarea imaginilor
MEM Exerciții de grupare a obiectelor de Gupare și Caiet auxiliar- p. 3 Observarea
AVAP același fel comparare Creioane colorate Analiza
Exerciții de comparare a unor mulțimi produselor
(mai mult, mai puțin, tot atât) activității
Desenarea unor obiecte în mulțimi
AVAP Materiale diferite de lucru Materiale si tehnici Bloc de desen, Observarea
Realizarea de compoziții individuale simple de lucru acuarele, carioci, Analiza
folosind culori la alegere creioane colorate, produselor
Desen liber- Portret pahar, pensule activității
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- impresii, Împărțirea sarcinilor Grafic cu sarcinile Observarea
19.09.2013 CLR așteptări în clasă fiecăruia
AVAP Întocmirea și distribuirea unor sarcini Grafic cu serviciul pe
zilnice în sala de clasă clasă
Selectarea unor imagini cu sarcini zilnice Fișe de lucru,
în clasă creioane colorate
Colorarea unor imagini recunoscute
CLR Recitarea poeziilor învățate în grădiniță- Poezii din grădiniță CD player Observarea
AVLM verificarea intonației și a pronunției Cărți de poezii
Joc: ,,Micii recitatori”
MEM Orientare spațială și localizări în spațiu Poziții spațiale Fișe de lucru Observarea
Poziții spațiale: stânga-dreapta (orientare Analiza
spațială) produselor
Continuarea unor șiruri activității
Grupare după cerințe
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- ne salutăm! Repetarea CD player Observarea
20.09.2013 AVAP Repetarea cântecelor din grădiniță cântecelor din Cărți de colorat,
Mișcare pe cântece grădiniță creioane colorate
Concurs: Cine cântă mai frumos?
CLR ,,Completează și etichetează!”- desenarea Etichetarea Fișe de lucru Observarea
AVAP unor etichete pentru mobilierul din clasă atelierelor din clasă Etichete, carioci, Analiza
MM Exerciții- joc de dicție creioane colorate produselor
Orientare în spațiul clasei, mișcare și joc activității
AVAP Tehnici simple de lucru Materiale si tehnici Planșă cu cercul Observarea
CLR Recunoașterea și enumerarea culorilor simple de lucru culorilor, bloc de Analiza
Realizarea unor compoziții folosind Desen liber desen, acuarele, produselor
culorile spectrului solar carioci, creioane, activității
pahar, pensule
OPȚIONAL Povestirea unor întâmplări din vacanță Introducere în Planșe cu scene din Observarea
CLR Ce sunt basmele și poveștile? opțional povești
AVAP Desenarea unor scene din vacanță Cărți de colorat,
Colorarea unor scene din povești creioane colorate
SĂPTĂMÂNA II (23.09- 27.09)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- sărbătoritul zilei Autocunoaștere Caiet auxiliar- p. 3 Observarea
23.09.2013 CLR Cine sunt eu? (numele, vârsta, hobby-uri) Imagini cu fețe de
AVAP Eu sunt…, am…ani, părinţii mei sunt… copii fericiți și triști,
şi îmi place să… creioane colorate
Lectură- ,,Comoara neasemuită”
Colorarea imaginii unui om fericit
CLR Propoziția,cuvântul, silaba- elemente de Propoziția, Caiet auxiliar- p. 2-3 Observarea
AVAP construcție a comunicării cuvântul, silaba Ghid practic pentru Analiza
MEM Numărarea silabelor dintr-un cuvânt care clasa pregătitoare produselor
denumește o imagine dată Creioane colorate activității
Lectură- ,,Povestea cărții de povești”
Colorare după cod
MEM Orientare spațială și localizări în spațiu Orientare spațială Caiet auxiliar- p. 4 Observarea
AVAP Corespondența între obiecte de diferite Analiza
feluri produselor
Poziții spațiale: sus, jos, în față, în spate activității
Continuarea unor șiruri
Grupare după cerințe
LIMBA What is your name? Names Fișe de lucru, Observarea
ENGLEZĂ My name is... creioane colorate
AVAP How are you? I'm fine, thank you!
Game: What is this? This is...
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă Clasa mea Caiet auxiliar- p. 4 Observarea
24.09.2013 MM Joc: ,,Deschide urechea bine” Ghid practic pentru Analiza
MEM Memorarea unor versuri- ,,Adio, clasa pregătitoare produselor
AVAP grădiniță!” activității
Denumirea și numărarea obiectelor din
clasă
Colorarea unor imagini care au legătură
cu poezia
Joc: ,,Ce este? Ce poți spune despre...?”
MEM Formarea unor mulțimi de obiecte Mulțimi de obiecte Fișe de lucru, Observarea
AVAP Numărarea și compararea obiectelor din creioane colorate Analiza
mulțimi date produselor
Colorarea obiectelor din mulțimi, după activității
cerințe date
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă Cântece la alegere CD player Observarea
25.09.2013 DP Joc: ,,Cum îl/o cheamă?” Microfon
AVAP Interpretarea unor cântece la alegere Caiet maculator,
Joc: ,,Știu să cânt frumos!” creioane colorate
Desenarea unor secvențe din cântecele
cântate
CLR Alcătuirea unor propoziții simple după Propoziții simple Caiet auxiliar- p. 5 Observarea
MEM imagini Semne grafice Planșe Analiza
AVAP Formularea de enunțuri formate din două produselor
și trei cuvinte activității
Decorarea cu puncte și liniuțe
Scrierea unor semne grafice utile pentru
însușirea literelor și scrierea în duct
continuu (puncte și linii)
MEM Sortarea și clasificarea obiectelor sau Clasificarea Caiet auxiliar- p. 7 Observarea
AVAP elementelor din mulțimi date obiectelor Fișe de lucru,
Realizarea corespondenței între obiecte creioane colorate
Colorarea obiectelor sortate
AVAP Descrierea unor jucării Tehnici simple de Jucării Observarea
CLR Enumerarea jucăriilor de acasă desen Caiet maculator, Analiza
MEM Numărarea jucăriilor din cutiile din clasă carioci, creioane produselor
Desenarea și colorarea jucăriei preferate colorate activității
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- ,,Aruncă mingea Trăsături personale Caiet auxiliar- p. 4 Observarea
26.09.2013 MM și întreabă” Minge
Identificarea unor trăsături personale
Compararea trăsăturilor între elevi
Joc: ,,Despre mine”
CLR Ce este? Ce poți spune despre...? Trăsături ale Fișe de lucru Observarea
AVAP Identificarea unor trăsături ale obiectelor obiectelor Creioane colorate Analiza
Identificarea culorilor obiectelor din produselor
universul apropiat activității
Scrierea unor semne grafice (punct, linie)
MEM Orientare spațială și localizări în spațiu Orientare spațială și Caiet auxiliar- p. 8 Observarea
CLR Corespondența între obiecte de diferite localizări în spațiu Fișe de lucru Analiza
AVAP feluri produselor
MM Identificarea colegilor și a obiectelor din activității
clasă, în funcție de poziția lor spațială:
stânga-dreapta
Continuă șirul
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă Cântece la alegere CD player Observarea
27.09.2013 AVAP Joc: ,,Căldărușă plină” Microfon
Interpretarea unor cântece la alegere Caiet maculator
Joc: ,,Știu să cânt frumos!” Creioane colorate
Desenarea unor secvențe din cântecele
cântate
CLR Să ne amintim! Grafisme Fișe de lucru Observarea
AVAP Scrierea unor semne grafice utile pentru Analiza
însușirea literelor și scrierea în duct produselor
continuu activității
AVAP Realizarea unor desene la alegere pentru Desene la alegere Caiet maculator, bloc Observarea
CLR împodobirea sălii de clasă de desen, carioci, Analiza
Comunicare orală: ,,Ce îți place să creioane colorate produselor
desenezi?” activității
OPȚIONAL Povești și personaje preferate Povești preferate Cărți de colorat, Observarea
MM Vizionarea unor scene din povești creioane colorate Analiza
AVAP cunoscute Computer, CD produselor
Desenarea și colorarea unor personaje activității
îndrăgite
Cântece despre personaje din povești
SĂPTĂMÂNA III (30.09- 04.10)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă Activitățile Caiet auxiliar- p. 5 Observarea
30.09.2013 CLR Joc: ,,Lanțul preferințelor” preferate Imagini diferite cu
MEM Enumerarea activităților preferate ale copii
copiilor
Colorarea unor imagini reprezentând
activități preferate
CLR Denumire de obiecte alcătuite din două Propoziții din 2-3 Fișe de lucru, Observarea
MM silabe, trei silabe, o silabă cuvinte creioane colorate Analiza
AVAP Colorarea unor imagini Obiectele școlarului Planșe produselor
MEM Alcătuirea unor enunțuri din 2-3 cuvinte activității
după imagini
Scrierea unor semne grafice utile pentru
însușirea literelor și scrierea în duct
continuu
Repetare cântec: „Școlărei și școlărițe”
MEM Sortarea si clasificarea obiectelor/ Obiectele școlarului Caiet auxiliar- p. 6 Observarea
CLR simbolurilor/ conceptelor Imagini cu obiectele Analiza
AVAP Ghicitori şcolarului produselor
Sortarea obiectelor şi precizarea Fişe de lucru activității
numărului lor
Colorarea obiectelor şcolarului
Poezie- „Prima zi de școală”
LIMBA Hello! Good morning! Good bye! Greetings Fișe de lucru, Observarea
ENGLEZĂ Morning- Good morning! creioane colorate
AVAP Afternoon- Good afternoon!
Evening- Good evening!
Night- Good night!
Poem: Good morning, dear teacher!
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă Despărțirea în silabe Caiet auxiliar- p. 6 Observarea
01.10.2013 MM Joc: Ne salutăm Ghid practic pentru Analiza
AVAP Audierea şi memorarea poeziei „Prima clasa pregătitoare produselor
MEM zi de școală” Creioane colorate activității
Formularea întrebărilor şi răspunsurilor
pe baza textului
Alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte date
Despărțirea în silabe a cuvintelor din
imagini date și numărarea lor
Colorarea unor imagini
Cântec : „Școlărei și școlărițe”
MEM Identificarea părților componente ale Corpul omenesc Caiet auxiliar- p. 5 Observarea
MM corpului omenesc. Caracteristici ale Fișă, creioane
CLR fiecărei părți componente, rolul lor colorate
Desenarea propriului corp CD-player, CD
Numărarea tuturor părților componente
ale corpului existente în clasă
Cântec: „Degetele”
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- ,,Aruncă mingea Sunete din mediul CD-player, CD Observarea
02.10.2013 AVAP și întreabă” înconjurător Caiet maculator,
DP Repetarea cântecelor învățate creioane colorate
Desenarea unor secvențe din cântece
Mișcare pe muzică, gesturi care exprimă
cuvintele cântecelor
Recunoașterea sunetelor din mediul
apropiat
CLR Recunoașterea obiectelor școlarului ,,Citirea” după Caiet auxiliar- p. 7 Observarea
MEM dintr-o serie de obiecte imagini Obiecte ale școlarului Analiza
AVAP ,,Citirea” cuvintelor după imagini și Planșe produselor
despărțirea lor în silabe Creioane colorate activității
Scrierea unor semne grafice pentru
însușirea scrierii literelor
Colorarea unor imagini corespunzătoare
cuvintelor alcătuite dintr-o silabă, două
sau trei
MEM Recunoașterea părților corpului Igiena corpului Caiet auxiliar- p. 7 Observarea
AVAP Discuții privind igiena corporală a Imagini cu obiecte de Analiza
DP fiecăruia igienă produselor
Identificarea obiectelor folosite la igiena Foarfecă, lipici activității
corporală
Potrivirea părții corpului cu obiectul
folosit pentru igienă
Decuparea și lipirea unor imagini care
reprezintă activitățile din programul zilnic
AVAP Materiale și tehnici de lucru simple Colorare în cărți de Cărți de colorat, Observarea
MEM Recunoașterea culorilor principale și colorat creioane colorate, Analiza
MM secundare carioci produselor
Colorare în cărți de colorat a unor obiecte activității
de igienă Expunerea
Numărarea obiectelor colorate lucrărilor
Cântec: ,,Degetele”
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă Corpul meu Caiet auxiliar- p. 6 Observarea
03.10.2013 CLR Desenarea conturului corpului, Planșă cu părțile
MEM identificarea și denumirea unor trăsături corpului
fizice
Diferențierea părților corpului omului de
cele ale unui animal
Compararea propriilor părți ale corpului
cu cele ale colegilor
CLR Audierea poveștii ”Povestea cărții de Cartea, prietena Caiet auxiliar- p. 8 Observarea
AVAP povești”, de Emilia Căldăraru mea Ghid practic pentru Analiza
MEM Colorarea imaginilor clasa pregătitoare produselor
Descrierea unei cărți (copertă, foaie, Creioane colorate activității
pagină, imagine, text etc.)
Învățarea unor cuvinte noi și formarea de
propoziții noi
Numărarea paginilor cărții
MEM Observarea unor cărți și identificarea Găsește intrusul! Fișe de lucru, Observarea
AVAP unor diferențe dintre acestea creioane colorate Analiza
Găsirea intrusului în cărți și imagini date produselor
pe fișe de lucru activității
Colorarea imaginilor
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- ,,Aruncă mingea Sunetul vorbit și CD-player, CD Observarea
04.10.2013 AVAP și întreabă” sunetul cântat Caiet maculator,
DP Repetarea cântecelor învățate creioane colorate
Desenarea unor secvențe din cântece
Mișcare pe muzică, gesturi care exprimă
cuvintele cântecelor
Identificarea sunetelor vorbite și a celor
cântate
CLR Recunoașterea numărului de silabe Semne grafice Caiet auxiliar- p. 9 Observarea
AVAP Despărțirea cuvintelor în silabe, Creioane colorate
MEM reprezentarea silabelor prin liniuțe și a
sunetelor prin cerculețe
Scrierea unor semne grafice pentru
însușirea scrierii literelor
Decorarea unor imagini cu semne grafice
AVAP Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: Puzzle (decupare și Creioane colorate, Observarea
decupare, asamblare, lipire lipire) carioci, foarfecă, Expunerea
Realizarea unui puzzle din hârtie și lipici, foaie de bloc lucrărilor
colorarea lui
OPȚIONAL Vizitarea bibliotecii școlii Vizită la bibliotecă Cărți Observarea
AVAP Observarea diferitelor cărți și Creioane colorate
identificarea unora dintre ele după
copertă
Colorarea în cărți de colorat
II. TOAMNA MÂNDRĂ, HARNICĂ

Număr de ore alocate: CLR- 15 ore


MEM- 12 ore
DP- 6 ore
MM- 6 ore
AVAP- 6 ore
ENGLEZĂ- 3 ore
OPȚIONAL (Basme și povești)- 3 ore

Săptămâni: IV- VI
Perioada: 07.10.2013- 25.10.2013
Ziua Competențe Activităţi integrate/pe discipline; Detalieri de Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi conținut
SĂPTĂMÂNA IV (07.10- 11.10)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- ,,Jocul Corpul meu Planșă cu părțile Observarea
07.10.2013 CLR întrebărilor cu răspuns trăznit” corpului
MEM Desenarea conturului corpului, Fișe de lucru
identificarea și denumirea unor trăsături
fizice
Observarea și numirea părților corpului
Compararea propriilor părți ale corpului
cu cele ale colegilor
CLR Audierea și memorarea poeziei ,,Început Început de toamnă Caiet auxiliar- p. 10 Observarea
AVAP de toamnă” Semne grafice Ghid practic pentru
Învățarea unor cuvinte noi și formarea de clasa pregătitoare
propoziții noi Caiet maculator,
Scrierea unor semne grafice pentru creioane colorate
însușirea scrierii literelor
Caracteristicile anotimpului toamna
Colorarea unor scene din poezie
MEM Identificarea organelor de simț și a Simțurile Caiet auxiliar- p. 9 Observarea
CLR simțurilor acestora Planșă
AVAP Importanța simțurilor în viața omului Creioane colorate
Realizarea corespondenței între organ și
simțul său
Colorarea și desenarea unor organe de
simț
LIMBA Hello! Good morning! Good bye! Greetings Fișe de lucru, Observarea
ENGLEZĂ Morning- Good morning! creioane colorate
AVAP Afternoon- Good afternoon!
Evening- Good evening!
Night- Good night!
Poem: Good morning, dear teacher!
Nice to meet you!
Colorarea unor imagini pe fișe de lucru
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineață- ,,Oglinzile” Sunetul ,,a” Fișe de lucru Observarea
08.10.2013 DP Exemplificarea unor cuvinte care conțin Planșe Analiza
AVAP sunetul ,,a” la începutul, în interiorul sau Caiet maculator, produselor
MM la sfârșitul lor creioane colorate activității
Identificarea unor obiecte a căror
denumire conține sunetul ,,a”
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunetul ,,a”
Cântec: ,,A, a, a, azi e toamnă, da!”
(prima strofă)
MEM Identificarea organelor de simț și a Simțurile Fișe de lucru, Observarea
AVAP simțurilor acestora creioane colorate Analiza
CLR Importanța simțurilor în viața omului Planșă produselor
Realizarea corespondenței între organ și activității
simțul său
Colorarea și desenarea unor organe de
simț
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- ,,Aruncă mingea Sunetul cântat CD-player, CD Observarea
09.10.2013 DP și întreabă” Caiet maculator,
AVAP Intonarea cântecului ,,A, a, a, acum e creioane colorate
toamnă, da!” Carnavalul cântecelor
Mișcare sugerată de versurile cântecului (Arthur)
Desenarea unor peisaje de toamnă
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul ,,e” Fișe de lucru Observarea
AVAP sunetul ,,e” la începutul, în interiorul sau Planșe Analiza
MM la sfârșitul lor Caiet maculator, produselor
Identificarea unor obiecte a căror creioane colorate activității
denumire conține sunetul ,,e”
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunetul ,,e”
Cântec: ,,A, a, a, azi e toamnă, da!” (a
doua strofă)
MEM Recapitularea cunoștințelor despre Simțurile Fișe de lucru, Observarea
AVAP simțuri creioane colorate Analiza
Rezolvarea unor sarcini pe fișe de lucru Planșă produselor
Recunoașterea organelor de simț și a activității
simțurilor
Recunoașterea unor obiecte folosind
simțurile
AVAP Recunoașterea culorilor primare și Culori primare Planșă cu cercul Observarea
CLR denumirea lor: roșu, galben, albastru Tricolorul culorilor, bloc de Analiza
Denumirea unor obiecte din mediul desen, acuarele, produselor
înconjurător care au culori primare carioci, creioane, activității
Realizarea unor compoziții folosind doar pahar, pensule Expunerea
culori primare: ,,Tricolorul” lucrărilor
Discuții despre țara noastră și simbolurile
ei
Intonarea primelor strofe din imn
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă Corpul omenesc Planșă Observarea
10.10.2013 CLR Recapitularea cunoștințelor despre corpul Fișe de lucru, Analiza
AVAP uman și părțile lui creioane colorate produselor
Formularea unor propoziții despre corpul activității
omenesc și părțile lui
Rezolvarea sarcinilor legate de corpul
uman pe fișe de lucru
Desenarea părților corpului
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul ,,i” Fișe de lucru Observarea
AVAP sunetul ,,i” la începutul, în interiorul sau Planșe Analiza
MM la sfârșitul lor Caiet maculator, produselor
Identificarea unor obiecte a căror creioane colorate activității
denumire conține sunetul ,,i”
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunetul ,,i”
Cântec: ,,A, a, a, azi e toamnă, da!” (a
treia strofă)
MEM Sortarea și clasificarea unor obiecte, Clasificarea Caiet auxiliar- p. 10 Observarea
CLR simboluri, concepte obiectelor Creioane colorate
AVAP Formularea unor enunțuri despre toamnă Planșă
MM Identificarea transformărilor care au loc
în natură toamna
Numărarea fructelor de toamnă
Desenarea unor fructe și legume de
toamnă
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- ,,Aruncă mingea Sunetul cântat CD-player Observarea
11.10.2013 AVAP și întreabă” Fișe, creioane
DP Intonarea cântecului ,,A, a, a, acum e colorate
toamnă, da!” (repetare) Carnavalul cântecelor
Mișcare sugerată de versurile cântecului (Arthur)
Colorarea unor peisaje de toamnă
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul ,,o” Fișe de lucru Observarea
AVAP sunetul ,,o” la începutul, în interiorul sau Planșe Analiza
MM la sfârșitul lor Caiet maculator, produselor
Identificarea unor obiecte a căror creioane colorate activității
denumire conține sunetul ,,o”
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunetul ,,o”
Cântec: ,,A, a, a, azi e toamnă, da!” (a
patra strofă)
AVAP Recunoașterea culorilor binare și Culori binare Planșă cu cercul Observarea
CLR denumirea lor: portocaliu, verde, mov Curcubeu culorilor, bloc de Analiza
Denumirea unor obiecte din mediul desen, acuarele, produselor
înconjurător care au culori binare carioci, creioane, activității
Identificarea culorilor primare din care se pahar, pensule Expunerea
obțin culorile binare lucrărilor
Realizarea unor compoziții folosind
culori primare și binare: ,,Curcubeu”
Discuții despre toamnă și transformările
care au loc în acest anotimp
OPȚIONAL Dicuții despre copilărie Copilăria Imagini din povești Observarea
CLR Recunoașterea unor personaje- copii din Fișe de lucru,
AVAP povești cunoscute creioane colorate
Discuții despre drepturile și îndatoririle
copilului; enumerarea lor
Colorarea unor scene din povești
SĂPTĂMÂNA V (14.10- 18.10)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- discuții despre Reguli de igienă Caiet auxiliar- p. 7 Observarea
14.10.2013 CLR igiena de dimineață Creioane colorate
AVAP Audierea poveștii ,,Porcușorul de
Guineea se face curățel”
Răspuns la întrebări legate de poveste
Formularea unor propoziții scurte
Identificarea regulilor de igienă personală
Colorarea unei scene din poveste
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul ,,u” Fișe de lucru Observarea
AVAP sunetul ,,u” la începutul, în interiorul sau Planșe Analiza
MM la sfârșitul lor Caiet maculator, produselor
Identificarea unor obiecte a căror creioane colorate activității
denumire conține sunetul ,,u”
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunetul ,,u”
Cântec: ,,A, a, a, azi e toamnă, da!” (a
cincea strofă)
MEM Compararea numărului de elemente din Compararea Caiet auxiliar- p. 12 Observarea
CLR două sau mai multe mulțimi numărului de Creioane colorate Analiza
AVAP Încercuirea mulțimii cu mai multe sau elemente produselor
mai puține elemente activității
Formularea unor enunțuri, după imagini
Colorarea unor mulțimi după cerințe
Scrierea liniei oblice, după model
LIMBA What is this? This is... Pupil's objects Fișe de lucru, Observarea
ENGLEZĂ Cuvinte noi: pen, pencil, pencil- box, creioane colorate
AVAP rubber, ruler, book, copy-book, Rechizite
schoolbag, sharpener
Recunoașterea obiectelor elevului după
denumirea lor în limba engleză
Numirea rechizitelor în limba engleză
Colorarea unor imagini care reprezintă
rechizite, numite în engleză
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- ,,De vorbă cu Sunetul și Caiet auxiliar- p. 11 Observarea
15.10.2013 MEM toamna” literele ,,A” și ,,a” Ghid practic pentru Analiza
AVAP Exemplificarea unor cuvinte care conțin clasa pregătitoare produselor
sunetul ,,a” Planșă cu litera activității
Despărțirea în silabe a cuvintelor care Imagini
conțin sunetul ,,a” și numărarea lor Litere magnetice
Identificarea sunetului ,,a” în cuvinte
Încercuirea literelor ,,a” și ,,A” în cuvinte
Recunoașterea literelor ,,a” și ,,A” între
alte litere
Colorarea unor imagini
MEM Sortarea și clasificarea unor obiecte, Clasificarea Fișe de lucru, Observarea
AVAP simboluri, concepte obiectelor creioane colorate Analiza
CLR Formularea unor enunțuri despre toamnă produselor
Identificarea transformărilor care au loc activității
în natură toamna
Numărarea fructelor de toamnă
Desenarea unor fructe și legume de
toamnă
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- ,,Ce înseamnă să Muzică și zgomot CD- player Observarea
16.10.2013 DP fii elev?” Fișe de colorat,
AVAP Intonarea cântecului ,,Școlărei și creioane colorate
școlărițe”
Diferențierea dintre muzică și zgomot
Mișcare sugerată de versurile cântecului
Colorarea unor școlari
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul și Fișe de lucru Observarea
MEM sunetul ,,a” literele ,,A” și ,,a” Caiet maculator, Analiza
AVAP Despărțirea în silabe a cuvintelor care creioane colorate produselor
conțin sunetul ,,a” și numărarea lor Planșă cu litera A activității
Identificarea sunetului ,,a” în cuvinte Imagini
Încercuirea literelor ,,a” și ,,A” în cuvinte Litere magnetice
Scrierea celor două litere, după model
Colorarea unor imagini
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunetul ,,a”
MEM Sortarea și clasificarea unor obiecte, Clasificarea Fișe de lucru Observarea
CLR simboluri, concepte obiectelor- Analiza
Formularea unor enunțuri despre toamnă recapitulare produselor
Identificarea transformărilor care au loc activității
în natură toamna
Numărarea fructelor și a legumelor de
toamnă
Rezolvarea unor cerințe pe fișe de lucru
AVAP Discuții despre transformările din natură Tehnici simple de Foarfecă, lipici, Observarea
CLR care au loc toamna lucru creioane colorate, Analiza
Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: Covor de frunze carioci, hârtie glasată produselor
decupare după contur și lipire activității
Realizarea unui covor de frunze din hârtie
glasată
Îmbinarea dintre lipire și colorare
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- discuții despre Igienă personală Fișe de lucru, Observarea
17.10.2013 MEM igiena de dimineață creioane colorate
Identificarea obiectelor de igienă Imagini
personală
Enumerarea unor reguli de igienă acasă și
la școală
Desenarea unor obiecte de igienă
personală
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul și CD- player Observarea
AVAP sunetul ,,a” literele ,,A” și ,,a” Fișe de lucru, Analiza
MEM Despărțirea în silabe a cuvintelor care (exerciții) creioane colorate produselor
MM conțin sunetul ,,a” și numărarea lor activității
Identificarea sunetului ,,a” în cuvinte
Încercuirea literelor ,,a” și ,,A” în cuvinte
date
Scrierea celor două litere, după model
Colorarea unor imagini
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunetul ,,a”
Repetarea cântecului ,,A, a, a, acum e
toamnă, da!” (prima strofă)
MEM Sortarea și clasificarea unor obiecte, Toamna- Caiet auxiliar- p. 13 Observarea
CLR simboluri, concepte recapitulare Fișe de lucru Analiza
AVAP Formularea unor enunțuri despre toamnă Foarfecă, lipici produselor
MM Descrierea îmbrăcămintei copiilor activității
Colorarea îmbrăcămintei unor copii, în
funcție de anotimp
Rezolvarea unor cerințe pe fișe de lucru
Interpretarea unor cântece despre toamnă
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- ,,Marele vânt Muzică și zgomot Fișe de colorat, Observarea
18.10.2013 DP poruncește” (joc de mișcare) creioane colorate
AVAP Intonarea cântecului ,,Școlărei și
școlărițe” (repetare)
Diferențierea dintre muzică și zgomot
Mișcare sugerată de versurile cântecului
Colorarea unor obiecte de școlari
CLR Audierea poeziei ,,Melcul școlar”, de Toamna Caiet auxiliar- p. 12 Observarea
AVAP Vasile Versavia și memorarea poeziei Melcul școlar Ghid practic pentru
Răspuns la întrebări legate de poezie clasa pregătitoare
Formularea unor enunțuri cu ajutorul Imagini, creioane
cuvintelor date colorate
Exemplificarea unor cuvinte cu sens
asemănător
Colorarea imaginilor legate de text
AVAP Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: Decupare și lipire Coală de bloc de Observarea
decupare, asamblare, lipire desen, creioane Analiza
Realizarea unui puzzle din hârtie și colorate, carioci produselor
colorarea lui: ,,Frunze ruginii” activității
OPȚIONAL Vizionarea desenului animat ,,Hansel si Hansel si Gretel CD-player Observarea
CLR Gretel”de Frații Grimm Fișe de lucru,
AVAP Răspuns la întrebări legate de poveste creioane colorate
Formularea unor enunțuri cu ajutorul
unor cuvinte din poveste
Colorarea unor scene din poveste
SĂPTĂMÂNA VI (21.10- 25.10)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- discuții despre Reguli de igienă Caiet auxiliar- p. 8 Observarea
21.10.2013 CLR igiena de dimineață Creioane colorate
AVAP Identificarea obiectelor de igienă
personală (repetare)
Formularea unor reguli de igienă acasă și
la școală, după imagini date
Identificarea unor situații de comportare
necivilizată
Desenarea unor obiecte de igienă
personală
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul și Caiet auxiliar- p. 13 Observarea
AVAP sunetul ,,m” literele ,,M” și ,,m” Planșă cu litera M Analiza
MEM Despărțirea în silabe a cuvintelor care Imagini produselor
conțin sunetul ,,m” și numărarea lor Litere magnetice activității
Identificarea sunetului ,,m” în cuvinte
Încercuirea literelor ,,m” și ,,M” în
cuvinte
Recunoașterea literelor ,,m” și ,,M” între
alte litere
Colorarea unor imagini
MEM Identificarea unor mulțimi cu un element Numărul și cifra 1 Caiet auxiliar- p. 14 Observarea
CLR Încercuirea unui element din mulțimi date Planșă cu numărul
AVAP Găsirea unor cuvinte formate dintr-o Imagini cu mulțimi,
silabă creioane colorate
Potrivirea jumătăților pentru a forma
întregi
Recunoașterea și scrierea cifrei 1
Desenarea unor mulțimi cu un element
LIMBA What is this? This is... Classroom objects Fișe de colorat, Observarea
ENGLEZĂ Cuvinte noi: desk, table, chair, door, creioane colorate
AVAP window, blackboard Obiectele din clasă
Recunoașterea obiectelor din clasă după
denumirea lor în limba engleză
Colorarea unor imagini care reprezintă
obiecte din clasă
Identificarea obiectelor numite în engleză
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- ,,Vizită la Sunetul și Fișe de lucru Observarea
22.10.2013 AVAP magazin” (joc de rol) literele ,,M” și ,,m” Caiet maculator, Analiza
MEM Exemplificarea unor cuvinte care conțin (exerciții) creioane colorate produselor
sunetul ,,m” activității
Despărțirea în silabe a cuvintelor care
conțin sunetul ,,m” și numărarea lor
Identificarea sunetului ,,m” în cuvinte
Încercuirea literelor ,,m” și ,,M” în
cuvinte date
Scrierea celor două litere, după model
Colorarea unor imagini
Citirea și scrierea silabei „ma” și a
cuvântului „mama”
MEM Identificarea cifrei 1 dintre mai multe Igiena alimentației Caiet auxiliar- p. 15 Observarea
AVAP cifre scrise Numărul și cifra 1 Fișe de lucru Analiza
CLR Realizarea corespondenței între mulțimi (repetare) Tablă magnetică, produselor
și cifră cifre magnetice activității
Identificarea alimentelor care se consumă
la micul dejun, prânz, cină
Formularea unor enunțuri folosind
imagini
Identificarea alimentelor sănătoase
Colorarea unor imagini
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- ,,Ne place la Sunete vocale CD- player Observarea
23.10.2013 DP școală” (discuții libere) Fișe de colorat,
AVAP Intonarea cântecului ,,Noi acum suntem creioane colorate
școlari” Carnavalul cântecelor
Discuții despre ce înseamnă să fii elev (Arthur)
Diferențierea dintre muzică și zgomot
Mișcare sugerată de versurile cântecului
Desenarea unei scene din cântec
CLR Audierea poveștii ,,Puișorii”, de Emil Puișorii Caiet auxiliar- p. 14 Observarea
DP Gârleanu Ghid practic pentru Analiza
AVAP Răspuns la întrebări legate de poveste clasa pregătitoare produselor
Discuții despre păsări și animale Creioane colorate activității
Alcătuirea propozițiilor cu ajutorul unor
cuvinte din poveste
Curiozități despre păsări
Crearea unor dialoguri între un copil și un
pui de rândunică
MEM Identificarea unor mulțimi cu 2 elemente Numărul și cifra 2 Caiet auxiliar- p. 16 Observarea
CLR Încercuirea a două elemente din mulțimi Planșă cu numărul
AVAP date Imagini cu mulțimi,
Găsirea unor cuvinte formate din două creioane colorate
silabe
Completarea sau tăierea unor elemente
pentru a forma mulțimi de două elemente
Recunoașterea și scrierea cifrei 2
Desenarea unor mulțimi cu două
elemente
AVAP Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: Decupare și lipire Coală de bloc de Observarea
CLR decupare după contur, asamblare, lipire desen, creioane Analiza
Realizarea unui colaj din hârtie și colorate, carioci, produselor
colorarea lui: ,,Coș cu fructe” hârtie glasată activității
Discuții despre fructele de toamnă și Expunerea
importanța lor lucrărilor
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- discuții despre Lucrurile mele Caiet auxiliar- p. 9 Observarea
24.10.2013 CLR lucrurile proprii și cum sunt ele îngrijite Creioane colorate
AVAP Norme de igienă personală
Identificarea lucrurilor de igienă
personală
Realizarea corespondenței dintre anumite
lucruri personale
Colorarea unor obiecte de igienă
personală
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul și Caiet auxiliar- p. 15 Observarea
AVAP sunetul ,,u” literele ,,U” și ,,u” Planșă cu litera U Analiza
MEM Despărțirea în silabe a cuvintelor care Imagini produselor
conțin sunetul ,,u” și numărarea lor Litere magnetice activității
Identificarea sunetului ,,u” în cuvinte
Încercuirea literelor ,,u” și ,,U” în cuvinte
Recunoașterea literelor ,,u” și ,,U” între
alte litere
Colorarea unor imagini
MEM Identificarea cifrei 2 dintre mai multe Numărul și cifra 2 Caiet auxiliar- p. 16 Observarea
CLR cifre scrise (repetare) Fișe de lucru Analiza
AVAP Realizarea corespondenței între mulțimi Tablă magnetică, produselor
și cifră cifre magnetice activității
Formularea unor enunțuri folosind
imagini
Desenarea elementelor după cifra dată în
mulțimi
Colorarea unor imagini
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- ,,Marele vânt Muzică și zgomot CD- player Observarea
25.10.2013 CLR poruncește” (joc de mișcare) Fișe de colorat,
AVAP Intonarea cântecului ,,Noi acum suntem creioane colorate
școlari” (repetare) Carnavalul cântecelor
Diferențierea dintre muzică și zgomot (Arthur)
Mișcare sugerată de versurile cântecului
Colorarea unor imagini pe fișe de lucru
Joc de rol: ,,Învățătoarea”
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul și Fișe de lucru Observarea
MEM sunetul ,,u” literele ,,U” și ,,u” Caiet maculator,
AVAP Despărțirea în silabe a cuvintelor care (exerciții) creioane colorate
conțin sunetul ,,u” și numărarea lor
Identificarea sunetului ,,u” în cuvinte
Scrierea celor două litere, după model
Colorarea unor imagini
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunetul ,,u”
Cântec: „A, a, a, acum e toamnă, da!” (a
cincea strofă)
AVAP Discuții despre culorile spectrului solar Elemente de limbaj Bloc de desen, Observarea
Identificarea culorilor primare și binare plastic- pata acuarele, pensule, Analiza
Discuții despre fructe și legume de Coș cu fructe pahar, prosopel produselor
toamnă activității
Realizarea unei compoziții folosind pata Expunerea
de culoare: „Coș cu fructe” lucrărilor
OPȚIONAL Audierea poveștii „Fetița cu chibriturile”, Fetița cu chibriturile Carte de povești Observarea
CLR de H. CH. Andersen Imagini
AVAP Răspuns la întrebări legate de poveste Fișe de colorat,
Formularea unor enunțuri cu ajutorul creioane colorate
unor cuvinte din poveste
Colorarea unor scene din poveste
III. COMUNITATEA MEA
Număr de ore alocate: CLR- 10 ore
MEM- 8 ore
DP- 4 ore
MM- 4 ore
AVAP- 4 ore
ENGLEZĂ- 2 ore
OPȚIONAL (Basme și povești)- 2 ore

Săptămâni: VII- VIII


Perioada: 28.10.2013- 15.11.2013

Ziua Competențe Activităţi integrate/pe discipline; Detalieri de Resurse Evaluare


specifice organizarea colectivului de elevi conținut
SĂPTĂMÂNA VII (28.10- 01.11)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- discuții despre Lucrurile mele Fișe de lucru Observarea
28.10.2013 CLR lucrurile proprii și cum sunt ele îngrijite Imagini, creioane
AVAP Norme de igienă personală colorate
Identificarea lucrurilor de igienă
personală pe imagini
Realizarea corespondenței dintre anumite
lucruri personale
Colorarea unor obiecte de igienă
personală
CLR Audierea poveștii ,,Familia mea”, de Comunicarea orală Caiet auxiliar- p. 16 Observarea
DP Clara Ruse Familia mea Ghid practic pentru
AVAP Răspuns la întrebări legate de poveste clasa pregătitoare
Discuții despre familie
Alcătuirea propozițiilor cu ajutorul unor
cuvinte din poveste
Identificarea unor cuvinte cu sens
asemănător sau opus celor date
„Alintarea” cuvintelor
Colorarea unor scene din poveste
MEM Identificarea unor mulțimi cu trei Numărul și cifra 3 Caiet auxiliar- p. 18 Observarea
CLR elemente Planșă cu numărul
AVAP Încercuirea a trei elemente din mulțimi Imagini cu mulțimi,
date creioane colorate
Găsirea unor cuvinte formate din trei
silabe
Completarea sau tăierea unor elemente
pentru a forma mulțimi de trei elemente
Recunoașterea și scrierea cifrei 3
Desenarea unor mulțimi cu trei elemente
LIMBA Cuvinte noi: red, blue, yellow, purple, Colours Fișe de colorat, Observarea
ENGLEZĂ pink, orange, green, grey, brown, black, creioane colorate
AVAP white Planșa culorilor
Precizarea culorilor în limba engleză a
unor obiecte din clasă sau a rechizitelor
Denumirea culorii în limba engleză
Identificarea culorilor în engleză la planșa
culorilor
Desenarea și colorarea unor obiecte după
cerințe date
Poem: Green is the grass
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- ,,Aici suntem în Sunetul și Caiet auxiliar- p. 17 Observarea
29.10.2013 DP familie” literele ,,N” și ,,n” Planșă cu litera N Analiza
AVAP Exemplificarea unor cuvinte care conțin Imagini, creioane produselor
sunetul ,,n” colorate activității
Despărțirea în silabe a cuvintelor care
conțin sunetul ,,n” și numărarea lor
Identificarea sunetului ,,n” în cuvinte
Încercuirea literelor ,,n” și ,,N” în cuvinte
Recunoașterea literelor ,,n” și ,,N” între
alte litere
Colorarea literelor ,,n” și ,„N”
MEM Identificarea cifrei 3 dintre mai multe Numărul și cifra 3 Fișe de lucru Observarea
CLR cifre scrise (repetare) Tablă magnetică, Analiza
AVAP Realizarea corespondenței între mulțimi cifre magnetice produselor
și cifră activității
Formularea unor enunțuri folosind
imagini
Desenarea elementelor după cifra dată în
mulțimi
Colorarea unor imagini
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- ,,Scaunul Sunete vocale CD- player Observarea
30.10.2013 DP solistului” (interpretarea unui cântec în Fișe de colorat,
AVAP manieră proprie) creioane colorate
Intonarea cântecului ,,Melc, melc” Carnavalul cântecelor
Diferențierea dintre sunetele vocale și (Arthur)
cele instrumentale
Mișcare sugerată de versurile cântecului
Colorarea unei scene din cântec
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul și Fișe de lucru Observarea
MEM sunetul ,,n” literele ,,N” și ,,n” Imagini
AVAP Despărțirea în silabe a cuvintelor care (exerciții) Caiet maculator,
conțin sunetul ,,n” și numărarea lor creioane colorate
Identificarea sunetului ,,n” în cuvinte
Încercuirea literelor ,,n” și ,,N” în cuvinte
date
Scrierea celor două litere, după model
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunetul ,,n”
MEM Discuții despre fructe și legume și Igiena alimentației Caiet auxiliar- p. 17 Observarea
AVAP importanța lor pentru sănătate Planșe Analiza
Continuarea unor șiruri de fructe și produselor
legume date activității
Desenarea unor fructe sau legume
potrivite pentru o salată
Colorarea unor fructe după codul
culorilor, folosind cifrele 1, 2, 3
AVAP Recunoașterea culorilor calde și Culori calde Planșă cu cercul Observarea
CLR denumirea lor: galben, roșu, portocaliu Baloane (1) culorilor, bloc de Analiza
Denumirea unor obiecte din mediul desen, acuarele, produselor
înconjurător care au culori calde carioci, creioane, activității
Realizarea unor compoziții folosind pahar, pensule Expunerea
culori calde: „Baloane” lucrărilor
Discuții despre semnificația acestor culori
Precizarea culorii preferate și a motivului
preferării unei culori
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- „Așa da, așa nu!” Trăiesc într-un Caiet auxiliar- p. 10 Observarea
31.10.2013 CLR Discuții despre ce înseamnă un mediu mediu sănătos Pliante, reviste, Analiza
AVAP sănătos și care sunt elementele acestuia foarfecă, lipici produselor
Decuparea unor produse de curățenie și Creioane colorate activității
igienă din pliante, reviste etc.
Desenarea camerei proprii
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul și Fișe de lucru Observarea
AVAP sunetul ,,n” literele ,,N” și ,,n” Cartonașe cu literele Analiza
MEM Despărțirea în silabe a cuvintelor care (exerciții) învățate produselor
conțin sunetul ,,n” și numărarea lor Imagini activității
Identificarea sunetului ,,n” în cuvinte Caiet maculator,
Încercuirea literelor ,,n” și ,,N” în cuvinte creioane colorate
date
Scrierea celor două litere, după model
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunetul ,,n”
Scrierea literelor învățate, mari și mici, de
tipar
MEM Numărarea și scrierea cifrelor 1, 2, 3, în Numerele 1, 2, 3 Fișe de lucru Observarea
AVAP ordine crescătoare și descrescătoare (recapitulare) Planșe
MM Completarea unor mulțimi după cifra dată Tablă magnetică,
Scrierea cifrei corespunzătoare pentru cifre magnetice,
mulțimi date diverse elemente
Potrivirea mulțimii cu cifra
corespunzătoare
Completarea sau tăierea unor elemente
pentru a obține un număr corect de
elemente în mulțimi date
Identificarea cifrei potrivite
Cântec: „Una este luna”
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- ,,Scaunul Sunete vocale CD- player Observarea
01.11.2013 DP solistului” (interpretarea unui cântec) Fișe de colorat,
AVAP Intonarea cântecului ,,Bate vântul creioane colorate
frunzele”
Diferențierea dintre sunetele vocale și
cele instrumentale
Discuții despre instrumentele muzicale
Audiție- melodie instrumentală
Mișcare sugerată de versurile cântecului
Colorarea unei scene din cântec
CLR Audierea poeziei „E prezent în orice loc”, Formularea de Caiet auxiliar- p. 18 Observarea
AVAP de Emilia Căldăraru propoziții Ghid practic pentru Analiza
MM Răspuns la întrebări legate de text E prezent in orice clasa pregătitoare produselor
Formularea unor propoziții cu suport loc Planșă cu semne de activității
intuitiv circulație
Memorarea a două strofe din poezie CD- player
Exerciții de pronunțare corectă a unor
cuvinte din poezia citită
Identificarea unor reguli de comportare
civilizată pe stradă
Colorarea unor imagini legate de text
Desenarea unor semne de circulație
Cântec: „Semaforul”
AVAP Recunoașterea culorilor reci și denumirea Culori reci Planșă cu cercul Observarea
CLR lor: albastru, verde, violet Baloane (2) culorilor, bloc de Analiza
Denumirea unor obiecte din mediul desen, acuarele, produselor
înconjurător care au culori reci carioci, creioane, activității
Realizarea unor compoziții folosind pahar, pensule Expunerea
culori reci: „Baloane” lucrărilor
Discuții despre semnificația acestor culori
Precizarea culorii preferate și a motivului
preferării unei culori
OPȚIONAL Audierea poveștii „Scufița Roșie”, de Scufița Roșie CD- player Observarea
CLR Frații Grimm Carte de povești
AVAP Răspuns la întrebări legate de poveste Imagini
Formularea unor enunțuri cu ajutorul Fișe de colorat,
unor cuvinte din poveste creioane colorate
Colorarea unor scene din poveste
SĂPTĂMÂNA VIII (11.11- 15.11)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- „Așa da, așa nu!” Reguli de igienă Fișe de lucru Observarea
11.11.2013 CLR Discuții despre ce înseamnă un mediu acasă și la școală Imagini
MEM sănătos și care sunt elementele acestuia
AVAP Identificarea unor reguli de igienă acasă
și la școală
Numărarea regulilor de igienă găsite
Identificarea obiectelor care se folosesc
pentru igienă
Realizarea câte unui desen pentru fiecare
regulă găsită
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul și literele Caiet auxiliar- p. 19 Observarea
DP sunetul ,,i” ,,I” și ,,i” Planșă cu literele Analiza
AVAP Despărțirea în silabe a cuvintelor care învățate produselor
conțin sunetul ,,i” și numărarea lor Imagini, creioane activității
Identificarea sunetului ,,i” în cuvinte colorate
Încercuirea literelor ,,i” și ,,I” în cuvinte
Recunoașterea literelor ,,i” și ,,I” între
alte litere
Colorarea literelor ,,i” și ,„I”
MEM Identificarea unor mulțimi cu patru Numărul și cifra 4 Caiet auxiliar- p. 20 Observarea
CLR elemente Planșă cu numărul
AVAP Încercuirea a patru elemente din mulțimi Imagini cu mulțimi,
date creioane colorate
Găsirea unor mulțimi formate din patru
silabe
Completarea sau tăierea unor elemente
pentru a forma mulțimi de patru elemente
Recunoașterea și scrierea cifrei 4
Desenarea unor mulțimi cu patru
elemente
Identificarea numărului mai mare din
perechile de numere date
LIMBA Cuvinte noi: one, two, three, four, five, Numbers (1- 12) Fișe de colorat Observarea
ENGLEZĂ six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve Maculator, creioane
MEM Numărare în limba română, apoi în limba colorate
AVAP engleză (de la 1 la 12) Planșă cu numerele în
MM Identificarea numerelor numite în limba limba engleză
engleză pe planșa numerelor
Formarea mulțimilor de elemente cerute
în limba engleză
Song: Little Indians
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- ,,Cine găsește Sunetul și literele Fișe de lucru Observarea
12.11.2013 AVAP cele mai multe cuvinte care încep cu ,,I” și ,,i” (exerciții) Caiet maculator, Analiza
MEM „i”?” creioane colorate produselor
Exemplificarea unor cuvinte care conțin activității
sunetul ,,i”
Despărțirea în silabe a cuvintelor care
conțin sunetul ,,i” și numărarea lor
Identificarea sunetului ,,i” în cuvinte
Scrierea literelor „i” și „I”, după model
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunetul ,,I”
Scrierea literelor învățate, mari și mici, de
tipar
MEM Identificarea cifrei 4 dintre mai multe Numărul și cifra 4 Fișe de lucru Observarea
CLR cifre scrise (repetare) Tablă magnetică, Analiza
AVAP Realizarea corespondenței între mulțimi cifre magnetice produselor
și cifră activității
Formularea unor enunțuri folosind
imagini
Desenarea elementelor după cifra dată în
mulțimi
Colorarea unor imagini
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare (1-4)
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- dicuții despre Melodii, versuri CD- player Observarea
13.11.2013 DP vreme Ploaia Carnavalul cântecelor
AVAP Identificarea fenomenelor naturii care au (Arthur)
loc toamna
Interpretarea cântecului „Ploaia” (în cor,
pe grupe, în perechi)
Realizarea unui desen care prezintă
versurile cântecului
Interpretarea însoțită de gesturi potrivite
textului melodiei
CLR Despărțirea în silabe a cuvintelor care Sunetul și literele Fișe de lucru Observarea
AVAP conțin sunetul ,,i” și numărarea lor ,,I” și ,,i” (exerciții) Cartonașe cu literele Analiza
MEM Identificarea sunetului ,,i” în cuvinte învățate produselor
MM Scrierea literelor învățate, a unor silabe Caiet maculator, activității
simple formate din aceste litere creioane colorate
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Scrierea literelor învățate, de tipar
Cântec: „A, a, a, acum e toamnă, da!” a
treia strofă)
MEM Identificarea unor mulțimi cu cinci Numărul și cifra 5 Caiet auxiliar- p. 22 Observarea
CLR elemente Planșă cu numărul
AVAP Încercuirea a cinci elemente din mulțimi Imagini cu mulțimi
date
Găsirea unor mulțimi formate din cinci
elemente
Completarea sau tăierea unor elemente
pentru a forma mulțimi de cinci elemente
Recunoașterea și scrierea cifrei 5
Desenarea unor mulțimi cu cinci
elemente
Numerotarea a cinci secvențe dintr-o
poveste, în ordine logică
AVAP Tehnici simple de lucru: înșirare Tehnici simple de Plastilină, hârtie Observarea
MEM Discuții despre cum se poate realiza o lucru glasată, mărgele, ață Analiza
CLR înșirare produselor
Identificarea materialelor care pot fi activității
folosite la înșirare
Realizarea unor șiruri din plastilină,
hârtie, mărgele etc.
Compararea mai multor șiruri realizate
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- „Așa da, așa nu!” Cum mă îmbrac? Caiet auxiliar- p. 11 Observarea
14.11.2013 MEM Discuții legate de îmbrăcăminte și Planșe cu
CLR încălțăminte îmbrăcăminte și
AVAP Realizarea unor dialoguri între diverse încălțăminte
articole de îmbrăcăminte
Identificarea articolelor de îmbrăcăminte
adecvate unor momente, activități,
locurilor în care se desfășoară acestea
Potrivirea ținutei cu imaginea căreia i se
potrivește
Formarea perechilor potrivite de pantofi
Desenarea unor ținute preferate
CLR Formularea unor întrebări legate de Întrebări și Imagini Observarea
AVAP imagini date răspunsuri Planșe Analiza
MEM Răspunsuri complete la întrebări legate de Fișe de colorat produselor
povești cunoscute de copii Creioane colorate activității
Identificarea unor personaje despre care
se pun întrebări
Concurs: Cine pune mai multe întrebări?
Colorarea unor fișe de lucru, după ce s-au
pus întrebări și s-a răspuns la ele
MEM Identificarea cifrei 5 dintre mai multe Numărul și cifra 5 Fișe de lucru Observarea
CLR cifre scrise (repetare) Tablă magnetică, Analiza
AVAP Realizarea corespondenței între mulțimi cifre magnetice produselor
și cifră activității
Formularea unor enunțuri folosind
imagini
Desenarea elementelor după cifra dată
Colorarea unor imagini
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare (1-5)
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- dicuții despre Melodii, versuri CD- player Observarea
15.11.2013 DP vreme Ploaia (repetare) Carnavalul cântecelor
AVAP Identificarea fenomenelor naturii care au (Arthur)
loc toamna
Interpretarea cântecului „Ploaia” (în cor,
pe grupe, în perechi, individual)
Realizarea unui desen care prezintă
versurile cântecului
Interpretarea însoțită de gesturi potrivite
textului melodiei
CLR Audierea unor texte scurte, însoțite de Povestire după Imagini din povești, Observarea
AVAP imagini imagini creioane colorate
Povestirea după imagini, cu ajutorul Planșe
întrebărilor
Colorarea unor scene din povești
AVAP Tehnici simple de lucru: înșirare Tehnici simple de Mărgele Observarea
MEM Discuții despre cum se poate realiza o lucru Analiza
CLR înșirare produselor
Identificarea materialelor care pot fi activității
folosite la înșirare
Realizarea unor șiruri de mărgele, diverse
modele
Compararea mai multor șiruri realizate
OPȚIONAL Audierea poveștii „Scufița Roșie”, de Scufița Roșie- CD- player Observarea
CLR Frații Grimm povestire după Carte de povești
AVAP Răspuns la întrebări legate de poveste imagini Imagini
Formularea unor enunțuri cu ajutorul Fișe de colorat,
unor cuvinte din poveste creioane colorate
Povestirea după imagini a poveștii
audiate
Colorarea unor scene din poveste
IV. PRIETENIA
Număr de ore alocate: CLR- 15 ore
MEM- 12 ore
DP- 6 ore
MM- 6 ore
AVAP- 6 ore
ENGLEZĂ- 3 ore
OPȚIONAL (Basme și povești)- 3 ore

Săptămâni: IX- XI
Perioada: 18.11.2013- 06.12.2013

Ziua Competențe Activităţi integrate/pe discipline; Detalieri de Resurse Evaluare


specifice organizarea colectivului de elevi conținut
SĂPTĂMÂNA IX (18.11- 22.11)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- „Așa da, așa nu!” Igiena Fișe de lucru Observarea
18.11.2013 CLR Discuții legate de îmbrăcăminte și vestimentației Imagini, creioane
AVAP încălțăminte colorate
Realizarea unor dialoguri între elevi
legate de ținute în diverse ocazii
Identificarea articolelor de îmbrăcăminte
adecvate unor momente, activități,
locurilor în care se desfășoară acestea
Identificarea regulilor de igienă a
vestimentației
Imagini cu produse de igienă a
vestimentației
Colorarea unor obiecte care mențin igiena
vestimentației
CLR Audierea poveștii „Cel mai bun prieten”, Comunicarea orală Caiet auxiliar- p. 20 Observarea
DP de Victor Sivetidis Cel mai bun prieten Ghid practic pentru
AVAP Răspuns la întrebări, după imagini clasa pregătitoare
Discuții despre importanța muncii, a
activităților din care se învață ceva, a
prieteniei
Identificarea activităților preferate de
fiecare
Formularea unor enunțuri cu ajutorul
unor cuvinte date
Descrierea unor jucării preferate
„Alintarea” unor cuvinte
Colorarea unor imagini
MEM Identificarea unor mulțimi cu zero Numărul și cifra 0 Caiet auxiliar- p. 24 Observarea
AVAP elemente Planșă cu numărul
Găsirea unor mulțimi formate din zero Imagini cu diverse
elemente mulțimi, creioane
Recunoașterea și scrierea cifrei 0 colorate
Desenarea unor mulțimi cu zero elemente
Scrierea cifrei corespunzătoare numărului
de elemente din mulțimi date
Colorarea cifrei 0 dintr-un șir de cifre
Colorarea cu anumite culori a unor
obiecte, după ordinea cerută
LIMBA Identificarea numerelor în limba engleză Numbers- repetare Fișe de lucru, Observarea
ENGLEZĂ Realizarea corespondenței între numerele creioane colorate
AVAP din limba română și cele din engleză Planșă cu numerele
MEM How old are you? 1-12
MM I am .... old. (six/ seven)
Colorarea în funcție de număr
Song: Little Indians
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- grupul de Sunetul și Caiet auxiliar- p. 21 Observarea
19.11.2013 DP prieteni (discuții) literele ,,E” și ,,e” Planșă cu litera E Analiza
MEM Exemplificarea unor cuvinte care conțin Imagini, creioane produselor
AVAP sunetul ,,e” colorate activității
Despărțirea în silabe a cuvintelor care
conțin sunetul ,,e” și numărarea lor
Identificarea sunetului ,,e” în cuvinte
Reprezentarea silabelor și sunetelor în
cuvinte date
Formarea unor cuvinte din silabe date
Încercuirea literelor ,,e” și ,,E” în cuvinte
Recunoașterea literelor ,,e” și ,,E” între
alte litere
Colorarea literelor ,,e” și ,„E”
MEM Identificarea cifrei 0 dintre mai multe Numărul și cifra 0 Fișe de lucru Observarea
AVAP cifre scrise (repetare) Tablă magnetică, Analiza
Realizarea corespondenței între mulțimi cifre magnetice produselor
și cifră activității
Desenarea elementelor după cifra dată în
mai multe mulțimi
Colorarea unor imagini date
Completarea vecinilor numerelor date
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare (0-5)
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- dicuții despre Melodia CD- player Observarea
20.11.2013 DP vreme Sunete înalte Carnavalul cântecelor
AVAP Identificarea fenomenelor naturii care au După ploaie (Arthur)
loc toamna
Interpretarea cântecului „ După ploaie”
Identificarea sunetelor înalte și
diferențierea lor de cele joase
Realizarea unui desen care prezintă
versurile cântecului
Interpretarea însoțită de gesturi potrivite
textului melodiei
CLR Despărțirea în silabe a cuvintelor care Sunetul și Fișe de lucru Observarea
MEM conțin sunetul ,,e” și numărarea lor literele ,,E” și ,,e” Cartonașe cu literele Analiza
AVAP Identificarea sunetului ,,e” în cuvinte (exerciții) învățate produselor
Încercuirea literelor ,,e” și ,,E” în cuvinte Caiet maculator, activității
date creioane colorate
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea și scrierea lor
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Scrierea literelor învățate, de tipar
Cântec: „A, a, a, acum e toamnă, da!” a
doua strofă)
MEM Discuții despre unele alimente și Igiena alimentației- Caiet auxiliar- p. 19 Observarea
AVAP importanța lor pentru sănătate piramida Planșă cu piramida Analiza
CLR Identificarea locului potrivit fiecărui alimentelor alimentelor produselor
aliment pe piramida alimentelor Foarfecă, lipici activității
Decuparea și lipirea alimentelor pe
piramidă
Realizarea corespondenței dintre animale
domestice și produsele obținute de la ele
Desenarea unor alimente considerate
sănătoase
AVAP Discuții despre culorile spectrului solar Elemente de limbaj Planșe model Observarea
CLR Identificarea culorilor primare și binare plastic- punctul Bloc de desen, Analiza
Discuții despre puncte, linii, pete de Lan de grâu cu maci acuarele, pensule, produselor
culoare pahar, prosopel activității
Identificarea mai multor tipuri de puncte Expunerea
(mici, mari, dese, rare) lucrărilor
Realizarea unei compoziții folosind
punctul: „Lan de grâu cu maci”
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- scaunul autorului Programul meu Caiet auxiliar- p. 12 Observarea
21.11.2013 CLR (Cum mi-am petrecut ziua de ieri) zilnic Fișe de lucru, Analiza
AVAP Discuții despre activitățile pe care le fac creioane colorate produselor
copiii într-o zi obișnuită de școală activității
Numerotarea acțiunilor dintr-o zi în
ordine logică
Identificare activităților care durează mai
puțin de o oră pe zi sau mai mult
Colorarea unor fișe cu momente din
programul zilnic al elevilor
CLR Audierea poveștii „Prietenia, comoara cea Prietenia, comoara Caiet auxiliar- p. 22 Observarea
AVAP mai de preț” (poveste populară) cea mai de preț Creioane colorate Analiza
MEM Răspuns la întrebări legate de poveste produselor
Povestire cu ajutorul imaginilor și a activității
întrebărilor
Realizarea unor dialoguri între
personajele poveștii
Identificarea unor cuvinte cu sens
asemănător sau opus cuvintelor date
Discuții despre prietenie și importanța ei
Colorarea unor imagini care prezintă
scene din poveste
MEM Discuții despre unele alimente și Igiena alimentației Planșă cu piramida Observarea
AVAP importanța lor pentru sănătate (repetare) alimentelor Analiza
CLR Identificarea locului potrivit fiecărui Fișe de lucru produselor
aliment pe piramida alimentelor activității
Identificarea regulilor de igienă a
alimentației
Discuții despre alimente sănătoase și
nesănătoase
Colorarea unor alimente considerate
sănătoase și bararea celor nesănătoase
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- „Pânza de Melodia CD- player Observarea
22.11.2013 DP păianjen” Sunete joase Carnavalul cântecelor
MEM Interpretarea cântecului „ După ploaie” După ploaie (Arthur)
AVAP Identificarea fenomenelor naturii (repetare) Fișă de colorat,
Identificarea sunetelor joase și creioane colorate
diferențierea lor de cele înalte
Colorarea unui desen ce reprezintă o
scenă din cântec
Interpretarea însoțită de gesturi potrivite
textului melodiei
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul și Caiet auxiliar- p. 21 Observarea
DP sunetul ,,r” literele ,,R” și ,,r” Planșă cu litera R Analiza
MEM Despărțirea în silabe a cuvintelor care Imagini, creioane produselor
AVAP conțin sunetul ,,r” și numărarea lor colorate activității
Identificarea sunetului ,,r” în cuvinte
Reprezentarea silabelor și sunetelor în
cuvinte date
Formarea unor cuvinte din silabe date
Încercuirea literelor ,,r” și ,,R” în cuvinte
Recunoașterea literelor ,,r” și ,,R” între
alte litere
Colorarea literelor ,,r” și ,„R”
AVAP Discuții despre culorile spectrului solar Elemente de limbaj Planșe model Observarea
CLR Identificarea culorilor primare și binare plastic- punctul Bloc de desen, Analiza
MM Discuții despre puncte, linii, pete de Ploaia acuarele, pensule, produselor
culoare pahar, prosopel activității
Identificarea mai multor tipuri de puncte CD- player Expunerea
(mici, mari, dese, rare) lucrărilor
Realizarea unei compoziții folosind
punctul: „Ploaia”
Cântec: „Ploaia”
OPȚIONAL Discuții despre animale (cum sunt ele, Animalele- Cărți de povești Observarea
CLR unde trăiesc, cum trăiesc) personaje de Fișe de colorat,
MEM Identificarea unor animale- personaje din poveste creioane colorate
AVAP poveștile cunoscute
Identificatrea animalelor- personaje
pozitive și a celor negative din povești
cunoscute
Formularea unor enunțuri despre aceste
personaje
Colorarea unor animale- personaje
Realizarea unor dialoguri între personaje
SĂPTĂMÂNA X (25.11- 29.11)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- grupul de Activități din Fișe de lucru, Observarea
25.11.2013 CLR prieteni și activitățile lor programul zilnic creioane colorate
AVAP Discuții despre activitățile pe care le fac
copiii într-o zi obișnuită de școală
Identificarea activităților școlare și a celor
din timpul liber
Corelarea activităților școlare cu
momentele de relaxare
Precizarea importanței fiecărei activități
din viața unui școlar
Colorarea unor fișe cu diferite activități
din programul zilnic al elevilor
CLR Despărțirea în silabe a cuvintelor care Sunetul și Fișe de lucru Observarea
MEM conțin sunetul ,,r” și numărarea lor literele ,,R” și ,,r” Cartonașe cu literele Analiza
AVAP Identificarea sunetului ,,r” în cuvinte (exerciții) învățate produselor
Încercuirea literelor ,,r” și ,,R” în cuvinte Caiet maculator, activității
date creioane colorate
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea și scrierea lor
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Scrierea literelor învățate, de tipar
MEM Identificarea animalelor domestice Animale domestice Caiet auxiliar- p. 23 Observarea
CLR Numărarea animalelor din mulțimi date Planșe cu animale
AVAP Precizarea părților corpului unui animal domestice
Realizarea corespondenței între animal și Imagini, creioane
hrana lui colorate
Enumerarea foloaselor pe care le avem de
la animalele domestice
Recunoașterea animalelor pe imagini
Formularea unor enunțuri despre
animalele domestice
Colorarea unor imagini care prezintă
animale domestice
LIMBA This is my family Family Imagini Observarea
ENGLEZĂ Cuvinte noi: mother, father, brother, Fișe de lucru,
DP sister, grandmother, grandfather, baby creioane colorate
CLR Descrierea persoanelor din familie
AVAP Numirea membrilor familiei în limba
engleză (imagini)
Traducerea cuvintelor din limba română
în limba engleză și invers
Joc de rol: My family
Colorarea membrilor unei familii
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- „De vorbă cu Prietenia Caiet auxiliar- p. 24 Observarea
26.11.2013 AVAP colegii” Camaradul meu, Ghid practic pentru Analiza
Audierea poveștii ,,Camaradul meu, Coretti clasa pregătitoare produselor
Coretti”, de Edmondo de Amicis activității
Răspuns la întrebări legate de poveste
Discuții despre prietenie și muncă
Alcătuirea propozițiilor cu ajutorul unor
cuvinte din poveste
Identificarea unor cuvinte cu sens
asemănător celor date
Colorarea unor scene din poveste
MEM Identificarea animalelor sălbatice Animale sălbatice Caiet auxiliar- p. 21 Observarea
CLR Numărarea animalelor din mulțimi date Planșe cu animale
AVAP Precizarea părților corpului unui animal sălbatice
Realizarea corespondenței între animal și Imagini
puiul lui
Recunoașterea animalelor pe imagini
Identificarea animalelor care trăiesc la noi
în țară
Formularea unor enunțuri despre
animalele domestice
Colorarea unor imagini care prezintă
animale sălbatice
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- „Camarad, Interpretarea- CD- player Observarea
27.11.2013 DP prieten sau cunoștință?” (discuții) nuanțe Carnavalul cântecelor
AVAP Identificarea nuanțelor dintr-un cântec: La moară (Arthur)
tare, încet, mediu Fișe de lucru
Exemplificarea unor cântece învățate care
se cântă în diferite nuanțe
Interpretarea cântecului „La moară” (în
cor, pe grupe, în perechi)
Colorarea unor imagini care prezintă
scene din cântec
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul și Caiet auxiliar- p. 25 Observarea
DP sunetul ,,c” literele ,,C” și ,,c” Planșă cu litera C Analiza
MEM Despărțirea în silabe a cuvintelor care Imagini produselor
AVAP conțin sunetul ,,c” și numărarea lor Creioane colorate activității
Identificarea sunetului ,,c” în cuvinte
Reprezentarea silabelor și sunetelor în
cuvinte date
Formarea unor cuvinte din silabe date
Încercuirea literelor ,,c” și ,,C” în cuvinte
Recunoașterea literelor ,,c” și ,,C” între
alte litere
Colorarea literelor ,,c” și ,„C” și a altor
litere învățate
MEM Identificarea animalelor domestice și Rolul animalelor în Fișe de lucru Observarea
CLR sălbatice viața omului Planșe cu animale
AVAP Discuții despre modul lor de viață Imagini
Precizarea asemănărilor și deosebirilor
dintre animalele domestice și cele
sălbatice
Realizarea corespondenței între animal și
hrana sa și locul unde trăiește
Precizarea importanței tuturor animalelor
în viața omului
Desenarea animalelor preferate
AVAP Recunoașterea culorilor calde și Culori calde Planșă cu cercul Observarea
CLR denumirea lor: galben, roșu, portocaliu Artificii culorilor, bloc de Analiza
Denumirea unor obiecte din mediul desen, acuarele, produselor
înconjurător care au culori calde carioci, creioane, activității
Realizarea unor compoziții folosind pahar, pensule Expunerea
culori calde: „Artificii” lucrărilor
Discuții despre semnificația acestor culori
Precizarea culorii preferate și a motivului
preferării unei culori
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- „Ne pregătim Prietenia Fișe de lucru Observarea
28.11.2013 MEM pentru aniversare!” 50 de zile de școală Foi de bloc, caiet Analiza
CLR Discuții despre prietenie și colegialitate maculator, creioane produselor
AVAP Ce înseamnă să fii elev? colorate activității
Ce înseamnă pentru voi aniversarea de 50 Foi colorate, foarfecă
de zile de școală?
Realizarea unui desen care să prezinte
viața de elev
Realizarea unor podoabe pentru
împodobirea sălii de clasă pentru
aniversarea de 50 de zile de școală
CLR Despărțirea în silabe a cuvintelor care Sunetul și Fișe de lucru Observarea
MEM conțin sunetul ,,c” și numărarea lor literele ,,C” și ,,c” Cartonașe cu literele Analiza
AVAP Identificarea sunetului ,,c” în cuvinte (exerciții) învățate produselor
Încercuirea literelor ,,c” și ,,C” în cuvinte Caiet maculator, activității
date creioane colorate
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea și scrierea lor
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Scrierea literelor învățate, de tipar
MEM Realizarea corespondenței între mulțimi Numerele 0-5 Planșde cu numerele Observarea
CLR și cifrele corespunzătoare (recapitulare) 0-5 Analiza
AVAP Completarea unor mulțimi cu numărul de Tablă magnetcă produselor
MM elemente corespunzătoare cifrelor date Cifre magnetice activității
Scrierea cifrelor potrivite pentru Material mărunt
mulțimile date Fișe de lucru
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică
Descompunerea numerelor învățate în
mai multe moduri, folosind material
intuitiv
Cântec: „Una este luna”
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- „Astăzi Cântec vesel/ trist CD- player Observarea
29.11.2013 DP sărbătorim!” Fișe de colorat,
AVAP Identificarea cântecelor vesele și triste creioane colorate
dintre cele învățate
Discuții despre cum se cântă un cântec
vesel/ trist
Intonarea unor cântece vesele, de toamnă,
pentru aniversare (în cor, pe grupe)
Colorarea unor imagini care prezintă
scene din cântece
Interpretarea unor cântece individual
CLR Utilizarea unor cuvinte noi în enunțuri Formularea Fișe de lucru Observarea
AVAP care au legătură cu aniversarea propozițiilor
Memorarea unor poezii despre toamnă 50 de zile de școală
Realizarea unei scenete pentru a aniversa
cele 50 de zile de școală: „Carnavalul
toamnei”
Cântece despre toamnă
AVAP Discuții despre fructele și legumele de Tehnici simple de Fișe de colorat, Observarea
CLR toamnă prelucrare a hârtiei foarfecă, creioane Analiza
Colorarea fructelor și legumelor de colorate produselor
toamnă activității
Decuparea fructelor și a legumelor Expunerea
Realizarea unor coșulețe cu fructe și lucrărilor
legume de toamnă
Realizarea unei expoziții sub denumirea
„Carnavalul toamnei”
OPȚIONAL Vizionarea poveștii „Cei trei purceluși”, Cei trei purceluși CD- player Observarea
CLR de Serghei Mihailov Carte de povești
AVAP Răspuns la întrebări legate de poveste Imagini
Formularea unor enunțuri cu ajutorul Fișe de colorat,
unor cuvinte din poveste creioane colorate
Povestirea după imagini a poveștii
vizionate
Colorarea unor scene din poveste
SĂPTĂMÂNA XI (02.12- 06.12)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- „Mâncarea mea Mănânc sănătos! Caiet auxiliar- p. 13 Observarea
02.12.2013 CLR preferată” (igiena alimentației) Planșă cu piramida Analiza
MEM Discuții despre unele alimente și alimentelor produselor
AVAP importanța lor pentru sănătate activității
Identificarea locului potrivit fiecărui
aliment pe piramida
alimentelorcompletarea unui tabel cu
desene reprezentând fructe sau legume pe
care pot fi consumate în fiecare zi
Desenarea unor alimente considerate
sănătoase
CLR Identificarea unor cuvinte care conțin Formularea de Fișe de lucru, Observarea
MEM sunetele E, R, C propoziții creioane colorate
AVAP Utilizarea acestor cuvinte în enunțuri Literele E, R, C
Formularea unor propoziții din două, trei (repetare)
sau mai multe cuvinte
Identificarea cuvintelor și a ordinii lor în
propoziții
Identificarea unor întrebări care au
legătură cu enunțurile formulate
Formularea unor propoziții după imagini
Colorarea imaginilor
MEM Identificarea unor mulțimi cu șase Numărul și cifra 6 Caiet auxiliar- p. 26 Observarea
MM elemente Planșă cu numărul
AVAP Încercuirea a șase elemente din mulțimi Imagini cu mulțimi
date
Găsirea unor mulțimi formate din șase
elemente
Completarea sau tăierea unor elemente
pentru a forma mulțimi de șase elemente
Recunoașterea și scrierea cifrei 6
Desenarea unor mulțimi cu șase elemente
Colorarea unor imagini
Cântec: „Una este luna”
LIMBA This is my family My family Fișe de lucru, Observarea
ENGLEZĂ Repăetarea cuvinte învățate: mother, (repetare) creioane colorate
AVAP father, brother, sister, grandmother,
DP grandfather, baby
Descrierea persoanelor din familie
Numirea membrilor familiei în limba
engleză
Traducerea cuvintelor din limba română
în limba engleză și invers
Poem: My family
Desenarea familiei și identificarea
fiecărui membru în engleză
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- „Căldărușă Întrebări și Fișe de lucru, Observarea
03.12.2013 AVAP plină” răspunsuri creioane colorate Analiza
Identificarea unor cuvinte care conțin Literele E, R, C produselor
sunetele E, R, C (repetare) activității
Utilizarea acestor cuvinte în enunțuri
Identificarea unor întrebări care au
legătură cu enunțurile formulate
Identificarea unor răspunsuri pentru
întrebări date
Formularea unor întrebări și răspunsuri
după imagini
Colorarea imaginilor
MEM Identificarea cifrei 6 dintre mai multe Numărul și cifra 6 Fișe de lucru Observarea
CLR cifre scrise (repetare) Tablă magnetică, Analiza
AVAP Realizarea corespondenței între mulțimi cifre magnetice produselor
și cifră activității
Formularea unor enunțuri folosind
imagini
Desenarea elementelor după cifra dată
Colorarea unor imagini
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică
Descompunerea numărului 6 în mai multe
moduri
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare (0-6)
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- „Să ne Cântarea vocală în CD- player Observarea
04.12.2013 DP cunoaștem prietenii!” grup Fișe de colorat,
AVAP Interpretarea unor cântece cunoscute (în Prietenii din pădure creioane colorate
cor, pe grupe, în perechi)
Intonarea cântecului „Prietenii din
pădure” (în cor, pe grupe)
„Dansăm între prieteni” (elemente de
coregrafie)
Colorarea unor imagini care prezintă
scene din cântecul nou
CLR Alegerea unor povești cunoscute Comunicarea orală Imagini din povești Observarea
AVAP Audierea unor texte scurte, însoțite de Povestire după Planșe
imagini imagini Fișe de colorat,
Povestirea după imagini, cu ajutorul creioane colorate
întrebărilor
Colorarea unor scene din povești
MEM Identificarea unor mulțimi cu șapte Numărul și cifra 7 Caiet auxiliar- p. 28 Observarea
MM elemente Planșă cu numărul Analiza
AVAP Încercuirea a șapte elemente din mulțimi Imagini cu mulțimi produselor
date activității
Găsirea unor mulțimi formate din șapte
elemente
Completarea sau tăierea unor elemente
pentru a forma mulțimi de șapte elemente
Recunoașterea și scrierea cifrei 7
Desenarea unor mulțimi cu șapte
elemente
Cântec: „Una este luna”
AVAP Discuții despre culorile spectrului solar Elemente de limbaj Planșe model Observarea
CLR Identificarea culorilor primare și binare plastic- pata Bloc de desen, Analiza
Discuții despre puncte, linii, pete de Lan de grâu acuarele, pensule, produselor
culoare pahar, prosopel activității
Explicarea modului de realizare a unei Expunerea
pete de culoare lucrărilor
Identificarea mai multor tipuri de pete
(mici, mari)
Realizarea unei compoziții folosind pata
de culoare: „Lan de grâu”
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- „O zi din viața Igiena (recapitulare) Planșe, imagini Observarea
05.12.2013 MEM mea” (joc de rol) Fișe de lucru Analiza
CLR Identificarea regulilor de igienă produselor
AVAP personală, a alimentației, a vestimentației activității
Enumerarea obiectelor de igienă
Enumerarea unor obiecte de vestimentație
și precizarea locului de purtare a acestora
Exemplificarea unor activități școlare și
de relaxare
Identificarea alimentelor sănătoase și
nesănătoase
Desenare și colorare pe fișe de lucru
CLR Identificarea cuvintelor care conțin Literele învățate- Fișe de lucru Observarea
AVAP sunetele și literele învățate recapitulare Cartonașe cu literele Analiza
MEM Despărțirea în silabe a cuvintelor care învățate produselor
conțin aceste sunete Caiet maculator, activității
Identificarea sunetelor în cuvinte creioane colorate
Încercuirea sau colorarea literelor învățate
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea și scrierea lor
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Reprezentarea silabelor și sunetelor în
cuvinte reprezentate prin imagini
MEM Identificarea cifrei 7 dintre mai multe Numărul și cifra 7 Fișe de lucru Observarea
CLR cifre scrise (repetare) Tablă magnetică, Analiza
AVAP Realizarea corespondenței între mulțimi cifre magnetice produselor
și cifră activității
Formularea unor enunțuri folosind
imagini
Desenarea elementelor după cifra dată
Colorarea unor imagini
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică
Descompunerea numărului 7 în mai multe
moduri
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare (0-7)
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- tradiții de Moș Cântarea vocală în CD- player Observarea
06.12.2013 DP Nicolae grup Fișe de colorat,
AVAP Interpretarea unor cântece cunoscute (în Prietenii din pădure creioane colorate
cor, pe grupe, în perechi) (repetare)
Intonarea cântecului „Prietenii din
pădure” (în cor, pe grupe, individual)
Desenarea unor imagini care prezintă
scene din cântecul nou
CLR Identificarea cuvintelor care conțin Literele învățate- Fișe de lucru Observarea
AVAP sunetele și literele învățate recapitulare Cartonașe cu literele Analiza
MEM Despărțirea în silabe a cuvintelor care învățate produselor
conțin aceste sunete Caiet maculator, activității
Identificarea sunetelor în cuvinte creioane colorate
Încercuirea sau colorarea literelor învățate
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea și scrierea lor
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Reprezentarea silabelor și sunetelor în
cuvinte reprezentate prin imagini
AVAP Discuții despre culorile spectrului solar Elemente de limbaj Planșe model Observarea
CLR Identificarea culorilor primare și binare plastic- pata Bloc de desen, Analiza
Discuții despre puncte, linii, pete de Maci acuarele, pensule, produselor
culoare pahar, prosopel activității
Explicarea modului de realizare a unei Expunerea
pete de culoare lucrărilor
Identificarea mai multor tipuri de pete
(mici, mari)
Realizarea unei compoziții folosind pata
de culoare: „Maci”
OPȚIONAL Audierea poveștii „Punguța cu doi bani”, Punguța cu doi bani CD- player Observarea
CLR de Ion Creangă Carte de povești
MEM Prezentarea unor informații despre marele Imagini
AVAP povestitor, însoțite de portretul său Portretul autorului
Răspuns la întrebări legate de poveste Fișe de colorat,
Formularea unor enunțuri cu ajutorul creioane colorate
unor cuvinte din poveste
Povestirea după imagini a poveștii
vizionate
Aranjarea scenelor din poveste în ordine
logică
Colorarea unor scene din poveste
V. INTRĂ BABA IARNĂ-N SAT
Număr de ore alocate: CLR- 15 ore
MEM- 12 ore
DP- 6 ore
MM- 6 ore
AVAP- 6 ore
ENGLEZĂ- 3 ore
OPȚIONAL (Basme și povești)- 3 ore

Săptămâni: XII- XIV


Perioada: 09.12.2013- 10.01.2014

Ziua Competențe Activităţi integrate/pe discipline; Detalieri de Resurse Evaluare


specifice organizarea colectivului de elevi conținut
SĂPTĂMÂNA XII (09.12- 13.12)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- „Ce ne-a adus Emoțiile mele Caiet auxiliar- p. 14 Observarea
09.12.2013 CLR Moș Nicolae?” (ne exprimăm emoțiile) Ghid practic pentru
AVAP Audierea poveștii „Copilul și emoțiile”, clasa pregătitoare
de Clara Ruse Cubul emoțiilor
Răspuns la întrebări legate de text
Identificarea emoțiilor unui copil în
imagini date
Prezentarea unor situații în care trăim
anumite emoții
Realizarea corespondenței între anumite
situații și emoțiile trăite în aceste situații
Desenarea unor figuri care exprimă
diverse emoții
CLR Enumerarea anotimpurilor anului Iarna- caracteristici Imagini Observarea
DP Identificarea lunilor de iarnă Caiet maculator,
MEM Descrierea caracteristicilor acestui creioane colorate,
AVAP anotimp și a schimbărilor care intervin în carioci
natură
Audierea unor texte scurte care descriu
iarna
Realizarea unui peisaj de iarnă
MEM Identificarea unor mulțimi cu opt Numărul și cifra 8 Caiet auxiliar- p. 30 Observarea
AVAP elemente Planșă cu numărul Analiza
Încercuirea a opt elemente din mulțimi Imagini cu mulțimi produselor
date activității
Identificarea unor mulțimi formate din
opt elemente și scrierea cifrei
Recunoașterea și scrierea cifrei 8
Realizarea corespondenței între mulțime
și cifră
Desenarea unor mulțimi cu opt elemente
LIMBA Identificarea sărbătorilor de iarnă Holidays Imagini Observarea
ENGLEZĂ Cuvinte noi: Santa Claus, holiday, CD- player Analiza
AVAP presents, Christmas, carols produselor
MM Audierea unor colinde în limba engleză activității
Desenarea unui pom de Crăciun
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- „Cum ne Iarna- activități Imagini Observarea
10.12.2013 DP pregătim pentru iarnă?” Fișe de lucru
MEM Enumerarea lunilor de iarnă (repetare)
AVAP Discuții despre fenomenele naturii în
timpul iernii
Identificarea jocurilor și a sărbătorilor de
iarnă
Identificarea emoțiilor pe care le simțim
iarna și motivarea alegerii acestora
Colorarea unor peisaje de iarnă
MEM Identificarea cifrei 8 dintre mai multe Numărul și cifra 8 Fișe de lucru Observarea
CLR cifre scrise (repetare) Tablă magnetică, Analiza
AVAP Realizarea corespondenței între mulțimi cifre magnetice produselor
MM și cifră activității
Desenarea elementelor după cifra dată
Formarea mulțimilor de elemente identice
Colorarea unor imagini
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică
Descompunerea numărului 8 în mai multe
moduri
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare (0-8)
Cântec: „Una este luna”
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- „Marele vânt Cântarea vocală CD- player Observarea
11.12.2013 DP poruncește” (joc de mișcare) individuală Carnavalul cântecelor
AVAP Interpretarea unor cântece cunoscute (în (Arthur)
cor, pe grupe, în perechi, individual) Fișe de lucru
Intonarea cântecului „Nea Alecu” (în cor,
pe grupe, individual)
Desenarea unor imagini care prezintă
scene din cântecul nou
CLR Audierea poveștii „Țara mea”, de Andrei Țara mea Caiet auxiliar- p. 26 Observarea
DP Ciurunga Ghid practic pentru
MEM Răspuns la întrebări legate de text clasa pregătitoare
AVAP Discuții despre țara noastră, simbolurile Harta României
ei și despre sentimente legate de patrie Steagul românesc
Identificarea cuvintelor cu sens Stema țării noastre
asemănător sau opus celor date
Formularea unor propoziții cu ajutorul
cuvintelor noi
Identificarea formelor de relief pe harta
României și colorarea lor
MEM Discuții despre ce sunt plantele, unde Plante Caiet auxiliar- p. 25 Observarea
AVAP cresc ele Planșe
CLR Exemplificarea unor plante cultivate de Imagini
om și plante sălbatice Fișe de colorat,
Identificarea părților componente ale unei creioane colorate
plante
Realizarea corespondenței între plantă și
partea care îi lipsește
Identificarea fructelor unor plante date
Colorarea plantelor pe fișe de colorat
AVAP Discuții despre iarnă și despre sărbătorile Ornamente de iarnă Hârtie colorată, hârtie Observarea
CLR care se apropie glasată, foarfecă, Analiza
Decuparea după contur și lipirea pe hârtia lipici, dischete produselor
colorată demachiante, carioci, activității
Realizarea unor ornamente de iarnă: sfoară Expunerea
„Globulețe”, „Oameni de zăpadă” lucrărilor
Realizarea unei expoziții, pe sfoară, cu
lucrările elevilor
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- „Ne pregătim Emoțiile de bază Imagini Observarea
12.12.2013 CLR pentru serbare” (ne exprimăm emoțiile) (repetare) Cubul emoțiilor Analiza
AVAP Identificarea emoțiilor unui copil în Fișe de lucru produselor
imagini date (repetare) activității
Prezentarea unor situații în care trăim
anumite emoții
Realizarea corespondenței între anumite
situații și emoțiile trăite în aceste situații
Povestirea unor situații de viață în care
trăim anumite emoții
Desenarea unor figuri care exprimă
diverse emoții
CLR Exemplificarea unor cuvinte care conțin Sunetul și Caiet auxiliar- p. 27 Observarea
DP sunetul ,,o” literele ,,O” și ,,o” Planșă cu litera O Analiza
MEM Despărțirea în silabe a cuvintelor care Imagini produselor
AVAP conțin sunetul ,,o” și numărarea lor Creioane colorate activității
MM Identificarea sunetului ,,o” în cuvinte
Reprezentarea silabelor și sunetelor în
cuvinte date
Formarea unor cuvinte din silabe date
Încercuirea literelor ,,o” și ,,O” în cuvinte
Recunoașterea literelor ,,o” și ,,O” între
alte litere
Colorarea literelor ,,o” și ,„O” și a altor
litere învățate
Cântec: „A, a, a, acum e toamnă, da!” (a
patra strofă)
MEM Discuții despre ce sunt plantele, unde Plante și animale Caiet auxiliar- p. 27 Observarea
AVAP cresc ele Planșe Analiza
CLR Exemplificarea unor plante cultivate de Imagini produselor
om și plante sălbatice Caiet maculator, activității
Identificarea părților componente ale unei creioane colorate
plante
Rolul plantelor și animalelor în viața
omului
Realizarea corespondenței între plantă și
partea ei pe care o consumă omul, între
animal și hrana lui preferată
Realizarea unui peisaj cu multe plante și
animale
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- „Cum ne Colinde, colinde CD- player Observarea
13.12.2013 DP pregătim pentru sărbători?” (discuții) Carte cu colinde
AVAP Discuții despre sărbătorile de iarnă și ce Fișe de colorat,
sunt colindele creioane colorate
Interpretarea unor colinde, pregătire
pentru serbarea de Moș Crăciun
Acompaniament cu clopoței, bătăi din
palme
Interpretarea colindelor cu negativ: „Moș
Crăciun”, „Iată, vin colindători”
Colorarea unor imagini de Crăciun
CLR Despărțirea în silabe a cuvintelor care Sunetul și Fișe de lucru Observarea
MEM conțin sunetul ,,o” și numărarea lor literele ,,O” și ,,o” Cartonașe cu literele Analiza
AVAP Identificarea sunetului ,,o” în cuvinte (exerciții) învățate produselor
Încercuirea literelor ,,o” și ,,O” în cuvinte Caiet maculator, activității
date creioane colorate
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea și scrierea lor
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Scrierea literelor învățate, de tipar
Citirea unor propoziții simple
AVAP Discuții despre iarnă și despre sărbătorile Ornamente de iarnă Hârtie colorată, hârtie Observarea
CLR care se apropie glasată, foarfecă, Analiza
Decuparea după contur și lipirea pe hârtia lipici, carioci, sfoară produselor
colorată activității
Realizarea unor ornamente de iarnă: Expunerea
„Îngerași”, „Moș Crăciun” lucrărilor
Realizarea unei expoziții, pe sfoară, cu
lucrările elevilor
OPȚIONAL Audierea poveștii „Motanul încălțat”, de Motanul încălțat CD- player Observarea
CLR Charles Perrault Carte de povești
MEM Răspuns la întrebări legate de poveste Imagini
AVAP Formularea unor enunțuri cu ajutorul Fișe de colorat,
unor cuvinte din poveste creioane colorate
Povestirea după imagini a poveștii
vizionate
Aranjarea scenelor din poveste în ordine
logică
Colorarea unor scene din poveste
SĂPTĂMÂNA XIII (16.12- 20.12)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- ghicirea emoției Cum mă simt? Caiet auxiliar- p. 15 Observarea
16.12.2013 CLR Identificarea emoțiilor de bază Cubul emoțiilor
AVAP Prezentarea emoției pe care o trăim acum Imagini
și de ce ne simțim așa
Discuții referitoare la emoțiile pe care le
trăim în diferite momente ale vieții
Desenarea simbolurilor potrivite
emoțiilor provocate de anumite imagini
CLR Audierea poveștii „Cea dintâi ninsoare”, Cea dintâi ninsoare Caiet auxiliar- p. 28 Observarea
DP de Edmondo de Amicis Ghid practic pentru
AVAP Răspuns la întrebări legate de text clasa pregătitoare
Identificarea cuvintelor cu sens Imagini de iarnă
asemănător sau opus celor date
Formularea unor propoziții cu ajutorul
cuvintelor noi
„Alintarea” unor cuvinte
Realizarea unor dialoguri între copii și
Moș Crăciun
Colorarea unor imagini din poveste
Joc de rol: „Cumpărături de Crăciun!”
MEM Discuții despre anotimpul iarna Jocuri de iarnă Caiet auxiliar- p. 29 Observarea
DP Enumerarea lunilor de iarnă Imagini
CLR Condiții de viață în anotimpul iarna Fișe de colorat,
AVAP Formularea unor enunțuri după imagini creioane colorate
Precizarea jocurilor și a sporturilor
preferate de iarnă
Enumerarea unor reguli de respectat în
timpul jocurilor de iarnă
Scrierea cifrei corespunzătoare pentru
mulțimi de obiecte reprezentând iarna
Realizarea corespondenței între personaje
și obiectul folosit pentru sportul de iarnă
preferat
Colorarea unor imagini care prezintă
jocuri de iarnă
LIMBA Identificarea sărbătorilor de iarnă Holidays Imagini Observarea
ENGLEZĂ Cuvinte noi: Santa Claus, Christmas, CD- player Analiza
CLR Christmas tree, carols, Merry Fișe de colorat, produselor
AVAP Christmas!, Happy New Year! creioane colorate activității
MM Audierea unor colinde în limba engleză
Interpretarea unor refrene din colinde în
limba engleză
Colorarea unei fișe reprezentând
Crăciunul
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- „Cum ne jucăm Sunetul și Caiet auxiliar- p. 29 Observarea
17.12.2013 DP iarna?” literele ,,Ă” și ,,ă” Planșă cu litera Ă
AVAP Exemplificarea unor cuvinte care conțin Creioane colorate
sunetul ,,ă”
Despărțirea în silabe a cuvintelor care
conțin sunetul ,,ă” și numărarea lor
Alegerea silabelor potrivite pentru
formarea cuvintelor
Încercuirea literelor ,,ă” și ,,Ă” în cuvinte
Recunoașterea literelor ,,ă” și ,,Ă” între
alte litere
Colorarea literelor ,,ă” și ,„Ă”
Realizarea corespondenței între cuvintele
și imaginile potrivite
Citirea literelor mari și mici, de tipar,
învățate
MEM Discuții despre anotimpul iarna Condiții de viață Caiet auxiliar- p. 31 Observarea
DP Enumerarea lunilor de iarnă iarna
CLR Condiții de viață în anotimpul iarna
AVAP Formularea unor enunțuri după imagini
Scrierea cifrei corespunzătoare pentru
mulțimi de obiecte reprezentând iarna
Selectarea imaginilor care prezintă
activități ale oamenilor iarna
Colorarea unor imagini care prezintă
activități de iarnă și cadouri
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- „De ce Colinde, colinde CD- player Observarea
18.12.2013 DP împodobim bradul?” Caiet maculator,
AVAP Discuții despre sărbătorile de iarnă și ce creioane colorate
sunt colindele
Interpretarea unor colinde, pregătire
pentru serbarea de Moș Crăciun
Interpretarea unor cântece de iarnă
Acompaniament cu clopoței, bătăi din
palme
Interpretarea colindelor cu negativ:
„Iarna”, „Zurgălăi, zurgălăi”
Desenarea unor imagini de Crăciun/ iarnă
CLR Despărțirea în silabe a cuvintelor care Sunetul și Fișe de lucru Observarea
MEM conțin sunetul ,,ă” și numărarea lor literele ,,Ă” și ,,ă” Cartonașe cu literele Analiza
AVAP Identificarea sunetului ,,ă” în cuvinte (exerciții) învățate produselor
Încercuirea literelor ,,ă” și ,,Ă” în cuvinte Caiet maculator, activității
date creioane colorate
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea și scrierea lor
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Scrierea literelor învățate, de tipar
Citirea unor propoziții simple
MEM Realizarea corespondenței între mulțimi Numerele învățate- Tablă magnetică Observarea
CLR și cifre 0-8 (recapitulare) Cifre magnetice Analiza
AVAP Desenarea elementelor după cifra dată Material mărunt produselor
MM Formarea mulțimilor de elemente identice Fișe de lucru, activității
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică creioane colorate
Descompunerea numerelor învățate în
mai multe moduri
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare (0-8)
Desenarea și colorarea elementelor din
mulțimi
Cântec: „Numărătoarea”
AVAP Discuții despre sărbătorile de iarnă și Împodobirea Hârtie colorată, hârtie Observarea
CLR despre ce înseamnă pomul de Crăciun bradului albă, foarfecă, lipici Analiza
MM Realizarea unor podoabe pentru pomul de produselor
Crăciun (globulețe, beteală, fulgi de nea) activității
Împodobirea pomului cu podoabe
confecționate de elevi și cu globuri
Împodobirea sălii de clasă, în așteptarea
Moșului
Interpretarea unor colinde
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- „De unde vine Asocierea emoțiilor Imagini Observarea
19.12.2013 MEM Moșul?” (discuții) cu simboluri Cubul emoțiilor
CLR Identificarea emoțiilor de bază Caiet maculator,
AVAP Prezentarea emoțiilor pe care le trăim în creioane colorate
momente de sărbătoare (ex.: Crăciun) și
de ce ne simțim așa
Discuții referitoare la emoțiile pe care le
trăim în diferite momente ale vieții
Asocierea emoțiilor cu simboluri potrivite
Desenarea simbolurilor potrivite
emoțiilor provocate de anumite imagini
Identificarea emoțiilor după simboluri
date
CLR Identificarea cuvintelor care conțin Literele învățate- Fișe de lucru Observarea
AVAP sunetele și literele învățate recapitulare Cartonașe cu literele Analiza
MEM Despărțirea în silabe a cuvintelor care învățate produselor
conțin aceste sunete Caiet maculator, activității
Identificarea sunetelor în cuvinte creioane colorate
Încercuirea sau colorarea literelor învățate
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea și scrierea lor
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Reprezentarea silabelor și sunetelor în
cuvinte reprezentate prin imagini
Citirea unor propoziții scurte
MEM Realizarea corespondenței între mulțimi Numerele învățate- Tablă magnetică Observarea
CLR și cifre 0-8 (recapitulare) Cifre magnetice Analiza
AVAP Desenarea elementelor după cifra dată Material mărunt produselor
MM Formarea mulțimilor de elemente identice Fișe de lucru, activității
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică creioane colorate
Descompunerea numerelor învățate în
mai multe moduri
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare (1-8)
Desenarea și colorarea elementelor din
mulțimi
Cântec: „Numărătoarea”
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- „Vine, vine Moș Colinde, colinde CD- player Observarea
20.12.2013 DP Crăciun!” Fișe de colorat, Analiza
AVAP Discuții despre sărbătorile de iarnă și ce creioane colorate produselor
sunt colindele activității
Interpretarea unor colinde, în așteptarea
lui Moș Crăciun
Interpretarea unor cântece de iarnă
Acompaniament cu clopoței, bătăi din
palme
Interpretarea colindelor și a cântecelor de
iarnă cu negativ
Colorarea unor imagini de Crăciun/ iarnă
CLR Identificarea cuvintelor care conțin Literele învățate- Fișe de lucru Observarea
AVAP sunetele și literele învățate recapitulare Cartonașe cu literele Analiza
MEM Despărțirea în silabe a cuvintelor care învățate produselor
conțin aceste sunete Caiet maculator, activității
Identificarea sunetelor în cuvinte creioane colorate
Încercuirea sau colorarea literelor învățate
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea și scrierea lor
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Reprezentarea silabelor și sunetelor în
cuvinte reprezentate prin imagini
Citirea unor propoziții scurte
AVAP Discuții despre iarnă și despre sărbătorile Ornamente de iarnă Hârtie colorată, hârtie Observarea
CLR care se apropie glasată, foarfecă, Analiza
MM Decuparea după contur și îmbinare lipici, sfoară produselor
Realizarea unor ornamente de iarnă: activității
„Brăduțul” Expunerea
Realizarea unei expoziții, pe sfoară, cu o lucrărilor
parte din lucrările elevilor
Împodobire pomului cu celelalte lucrări
ale elevilor
Interpretarea unor colinde
OPȚIONAL Recitirea poveștii „Motanul încălțat” Motanul încălțat- CD- player Observarea
CLR Răspuns la întrebări legate de poveste povestire Carte de povești
AVAP Formularea unor enunțuri cu ajutorul Imagini
unor cuvinte din poveste Caiet maculator,
Povestirea după imagini a poveștii creioane colorate
vizionate
Desenarea unor scene din poveste
SĂPTĂMÂNA XIV (06.01- 10.01)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- povestiri din Planeta emoțiilor Caiet auxiliar- p. 16 Observarea
06.01.2014 CLR vacanță (ce emoții am trăit) Ziare, reviste, hârtie Analiza
MEM Identificarea principalelor emoții albă, creioane produselor
AVAP Selectarea din reviste sau ziare a unor colorate, foarfecă, activității
imagini care exprimă diferite stări lipici
emoționale și numărarea lor Planșă cu Pământul
Lipirea imaginilor pe planeta emoțiilor și Glob pământesc
găsirea unui nume pentru planeta obținută
Confecționarea unor simboluri pentru
diferite emoții
Realizarea corespondenței dintre emoții și
cuvintele potrivite (bucurie, supărare,
furie, mirare)
CLR Discuții despre iarnă și caracteristicile ei Poveste de iarnă Caiet auxiliar- p. 30 Observarea
DP Audierea poveștii „Poveste de iarnă”, de Ghid practic pentru
MEM Mircea Sântimbreanu clasa pregătitoare
AVAP Răspuns la întrebări legate de text Imagini de iarnă
Identificarea cuvintelor cu sens opus
celor date
Formularea unor propoziții cu ajutorul
cuvintelor noi
Povestirea textului după imagini
Realizarea unor dialoguri între iarnă și
primăvară
Desenarea unei scene din poveste
MEM Discuții despre anotimpul iarna Condiții de viață Imagini de iarnă Observarea
DP Enumerarea lunilor de iarnă iarna Caiet maculator,
CLR Condiții de viață în anotimpul iarna creioane colorate
AVAP Formularea unor enunțuri după imagini
Scrierea cifrei corespunzătoare pentru
mulțimi de obiecte reprezentând iarna
Selectarea imaginilor care prezintă
activități ale oamenilor iarna
Desenarea unor scene din vacanța de
iarnă
LIMBA Recapitularea cuvintelor învățate Directions Caiet maculator, Observarea
ENGLEZĂ Cuvinte noi: Where are you?, here, there, creioane colorate
AVAP left, right, go to..., point to...
DP Desen la alegere: „Desenează ce simți
acum!”
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- „Ce anotimp ne Sunetul și Caiet auxiliar- p. 31 Observarea
07.01.2014 DP place și de ce?” literele ,,L” și ,,l” Planșă cu litera L
MEM Exemplificarea unor cuvinte care conțin Creioane colorate
AVAP sunetul ,,l”
Despărțirea în silabe a cuvintelor care
conțin sunetul ,,l” și numărarea lor
Reprezentarea grafică a silabelor și a
sunetelor din cuvinte date
Încercuirea literelor ,,l” și ,,L” în cuvinte
Recunoașterea literelor ,,l” și ,,L” între
alte litere
Colorarea literelor ,,l” și ,„L”
Citirea literelor mari și mici, de tipar,
învățate
Ordonarea cuvintelor date pentru a forma
o propoziție simplă
MEM Identificarea unor mulțimi cu 9 elemente Numărul și cifra 9 Caiet auxiliar- p. 32 Observarea
AVAP Identificarea unor mulțimi formate din Planșă cu numărul Analiza
nouă elemente și scrierea cifrei potrivite Imagini cu mulțimi produselor
Recunoașterea și scrierea cifrei 9 Foarfecă, lipici activității
Decuparea și lipirea imaginilor unor
animale pentru a forma mulțimi, după
cum arată cifra dată
Realizarea corespondenței între mulțime
și cifră
Descompunerea numărului 9 în mai multe
moduri
Desenarea unor mulțimi cu nouă
elemente
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- „Emoții trăite în Cântăm pe roluri! CD- player Observarea
08.01.2014 DP situații critice” Carnavalul cântecelor
AVAP Repetarea cântecelor învățate (Arthur)
Interpretarea cântecului „Băiatul curajos” Fișe de colorat,
(în cor, pe grupe, în perechi) creioane colorate
Interpretarea cântecului nou pe roluri
(băiatul și uriașul)
Interpretarea cântecului, însoțită de
strigături: „Ua! Ua!” sau „Ura! Ura!” și
bătăi din palme
Jocul curajului
Colorarea personajelor din cântec
CLR Discuții despre anotimpul iarna, impresii, Formulare de CD- player Observarea
DP emoții propoziții și Imagini de iarnă Analiza
MEM Audiție: „Crăiasa Zăpezii”, de Hans povestire după Imagini din poveste produselor
AVAP Christian Andersen imagini Carte de povești activității
Răspuns la întrebări legate de poveste Creioane colorate
Formulare de propoziții cu ajutorul unor
cuvinte alese din poveste
Formularea unor întrebări și răspunsuri
Povestirea pe scurt, după imagini
Colorarea imaginilor din poveste
MEM Identificarea cifrei 9 dintre mai multe Numărul și cifra 9 Fișe de lucru Observarea
CLR cifre scrise (repetare) Tablă magnetică, Analiza
AVAP Realizarea corespondenței între mulțimi cifre magnetice produselor
MM și cifră activității
Desenarea elementelor după cifra dată
Formarea mulțimilor de elemente identice
Colorarea unor imagini
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică
Descompunerea numărului 9 în mai multe
moduri
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare (0-9)
Cântec: „Una este luna”
AVAP Recunoașterea culorilor reci și denumirea Culori reci Planșă cu cercul Observarea
CLR lor: albastru, verde, violet Cer înstelat culorilor, bloc de Analiza
DP Denumirea unor obiecte din mediul desen, acuarele, produselor
înconjurător care au culori reci carioci, creioane, activității
Realizarea unor compoziții folosind pahar, pensule Expunerea
culori reci: „Cer înstelat” lucrărilor
Discuții despre semnificația acestor culori
Precizarea culorii preferate și a motivului
preferării unei culori („Ce emoții îți
trezește o anumită culoare?”)
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- „Ce emoții trăim Emoții și Caiet auxiliar- p. 17 Observarea
09.01.2014 CLR în clasă și acasă?” comportamente Laptop
MEM Realizarea corespondenței dintre emoții și Caiet maculator,
AVAP cuvintele potrivite (bucurie, supărare, creioane colorate
furie, mirare)
Observarea unor imagini și precizarea
emoției care ți se potrivește pentru fiecare
imagine
Vizionarea unui film și discutarea
emoțiilor trăite pe parcursul filmului
Memorarea unei poezii despre emoții
Desenarea unr emoții trăite în diverse
situații
CLR Despărțirea în silabe a cuvintelor care Sunetul și Fișe de lucru Observarea
MEM conțin sunetul ,,l” și numărarea lor literele ,,L” și ,,l” Cartonașe cu literele Analiza
AVAP Identificarea sunetului ,,l” în cuvinte (exerciții) învățate produselor
Citirea literelor învățate și a silabelor Caiet maculator, activității
formate cu acestea și scrierea lor creioane colorate
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Scrierea literelor învățate, de tipar
Citirea unor propoziții simple
MEM Identificarea unor mulțimi cu 10 elemente Numărul 10 Caiet auxiliar- p. 34 Observarea
AVAP Identificarea unor mulțimi formate din Planșă cu numărul Analiza
zece elemente Imagini cu mulțimi produselor
Scrierea numărului 10 și identificarea Creioane colorate activității
cifrelor din care este format acest număr
Descompunerea numărului 10 în mai
multe moduri
Desenarea unor mulțimi cu zece elemente
Colorarea unui desen folosind un cod dat
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- joc: „Oglinzile” Cântăm pe roluri! CD- player Observarea
10.01.2014 DP Repetarea unor cântece învățate (repetare) Carnavalul cântecelor
AVAP Interpretarea cântecului „Soldații” (în cor, (Arthur)
pe grupe, în perechi) Fișe de colorat,
Interpretarea cântecului nou pe roluri creioane colorate
(soldații)
Interpretarea cântecului, însoțită de
imitarea unei trompete și bătăi din palme
Colorarea unor scene din cântec
CLR Identificarea cuvintelor care conțin Literele învățate (O, Fișe de lucru Observarea
AVAP sunetele și literele învățate (O, Ă, L) Ă, L)-recapitulare Cartonașe cu literele Analiza
MEM Despărțirea în silabe a cuvintelor care învățate produselor
conțin aceste sunete Caiet maculator, activității
Identificarea sunetelor în cuvinte creioane colorate
Încercuirea sau colorarea literelor învățate
Citirea literelor învățate și a silabelor
formate cu acestea și scrierea lor
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Reprezentarea silabelor și sunetelor în
cuvinte reprezentate prin imagini
Citirea unor propoziții scurte
AVAP Discuții despre emoțiile principale trăite Tehnici simple de Fișe de colorat, Observarea
CLR în diferite ocazii prelucrare a hârtiei creioane colorate, Analiza
Tehnici simple de prelucrare a hârtiei- foarfecă, lipici produselor
decupare, lipire și agățare activității
Realizarea unor simboluri care exprimă Expunerea
diferite emoții, prin desenare, colorare, lucrărilor
decupare, lipire
Agățarea și expunerea lucrărilor realizate
pe sfoară
OPȚIONAL Audierea poveștii „Muzicanții din Muzicanții din CD- player Observarea
CLR Bremen”, de Frații Grimm Bremen Carte de povești
AVAP Răspuns la întrebări legate de poveste Imagini
Formularea unor enunțuri cu ajutorul Fișe de colorat,
unor cuvinte din poveste creioane colorate
Identificarea tuturor personajelor-
animale
Colorarea unor scene din poveste
VI. ÎN LUMEA
NECUVÂNTĂTOARELOR
Număr de ore alocate: CLR- 20 ore
MEM- 16 ore
DP- 8 ore
MM- 8 ore
AVAP- 8 ore
ENGLEZĂ- 4 ore
OPȚIONAL (Basme și povești)- 4 ore

Săptămâni: XV- XVIII


Perioada: 13.01.2014- 14.02.2014
Ziua Competențe Activităţi integrate/pe discipline; Detalieri de Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi conținut
SĂPTĂMÂNA XV (13.01- 17.01)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- sentimente de Emoțiile mele, Caiet auxiliar- p. 18 Observarea
13.01.2014 CLR grup (convorbire) emoțiile noastre... Cubul emoțiilor
AVAP Interpretarea diferitelor emoții sugerate Creioane colorate
de imaginile de pe cubul emoțiilor
Ilustrarea unor situații pentru emoții
sugerate de simboluri date
Formularea unor enunțuri potrivite unor
situații ilustrateidentificare unor situații
care provoacă sentimente plăcute/
neplăcute
CLR Exprimarea propriei păreri în legătură cu Comunicare orală Imagini, planșe Observarea
DP mdiul înconjurător, plantele, animalele
MEM din jururl nostru
Identificarea unor plante și animale în
imagini date
Discuții libere despre ocrotirea plantelor,
animalelor, mediului înconjurător
Formularea unor propoziții despre temele
discutate
Găsirea unor cuvinte folosind literele
învățate
Citirea unor cuvinte și propoziții scurte
MEM Realizarea corespondenței între mulțimi Numărul 10 Fișe de lucru Observarea
CLR și cifră (repetare) Material mărunt Analiza
AVAP Desenarea elementelor după cifra dată Tablă magnetică, produselor
MM Formarea mulțimilor de elemente identice cifre magnetice activității
Colorarea unor imagini
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică
Descompunerea numărului 10 în mai
multe moduri
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare (0-10)
Cântec: „Una este luna”
LIMBA Recapitularea cuvintelor învățate Directions Fișe de colorat, Observarea
ENGLEZĂ Repetarea cuvintelor: Where are you?, (repetare) creioane colorate
AVAP here, there, left, right, go to..., point to...
Cuvinte noi: on, in, near, under
Colorarea unor obiecte după cerința dată
în limba engleză
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- „Păsărică, Unde a zburat Caiet auxiliar- p. 32 Observarea
14.01.2014 DP mută-ți cuibul!” (joc de mișcare) rândunica? Ghid practic pentru
MEM Audierea poveștii „Unde a zburat clasa pregătitoare
AVAP rândunica”, de Titel Constantinescu Caiet maculator,
Răspuns la întrebări legate de text creioane colorate
Identificarea cuvintelor cu sens
asemănător și opus celor date
Formularea unor propoziții cu ajutorul
cuvintelor noi
Povestirea textului după imagini
Realizarea unor dialoguri între vrăbiuță și
rândunică
Colorarea unor imagini din poveste
Desenarea unei scene din poveste
MEM Realizarea corespondenței între mulțimi Numerele învățate- Tablă magnetică Observarea
CLR și cifre 0-10 (recapitulare) Cifre magnetice Analiza
AVAP Desenarea elementelor după cifra dată Material mărunt produselor
MM Formarea mulțimilor de elemente identice Fișe de lucru, activității
Formarea unor mulțimi la tabla magnetică creioane colorate
Descompunerea numerelor învățate în
mai multe moduri
Așezarea numerelor învățate în ordine
crescătoare/ descrescătoare (0-10)
Desenarea și colorarea elementelor din
mulțimi
Cântec: „Numărătoarea”
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- ,,Figurile” Cântăm în cor! CD- player Observarea
15.01.2014 DP Repetarea unor cântece învățate Carnavalul cântecelor
MEM Interpretarea cântecului „Numărătoarea” (Arthur)
AVAP în cor Fișe de colorat,
Interpretarea cântecului, însoțită de creioane colorate
gesturi și bătăi din palme
Desenarea unor mulțimi corespunzătoare
fiecărei strofe
CLR Întâlnirea de dimineaţă- curiozități despre Sunetul și Caiet auxiliar- p. 33 Observarea
DP păsări literele ,,S” și ,,s” Planșă cu litera S
MEM Alegerea unor cuvinte care conțin sunetul Creioane colorate
AVAP ,,s”
Despărțirea în silabe a cuvintelor care
conțin sunetul ,,s” și numărarea lor
Reprezentarea grafică a silabelor și a
sunetelor din cuvinte date
Încercuirea literelor ,,s” și ,,S” în cuvinte
Recunoașterea literelor ,,s” și ,,S” între
alte litere
Colorarea imaginilor care prezintă
cuvinte cu sunetul ,,s”
Citirea unor cuvinte scurte
Realizarea corespondenței între cuvânt și
imagine
Desenarea unui număr de buline câte
sunete are cuvântul dat
MEM Discuții despre mediul înconjurător și Procese ale Caiet auxiliar- p. 33 Observarea
CLR factorii de mediu necesari vieții: apă, aer, Pământului- apa Planșă cu circuitul Analiza
AVAP sol, lumină apei în natură produselor
Observarea formelor apei în natură în activității
imagini date
Formularea unor enunțuri care să conțină
cuvântul „apa”
Descrierea circuitului în natură
Identificarea formelor pe care le ia apa în
natură: precipitații, râuri, lacuri, mări,
oceane
Colorarea circuitului apei în natură
AVAP Discuții despre culorile spectrului solar Elemente de limbaj Cercul culorilor Observarea
CLR Identificarea culorilor primare și binare plastic- linia, ca Planșe model Analiza
Discuții despre puncte, linii, pete de element de contur Bloc de desen, produselor
culoare Acvariul acuarele, pensule, activității
Identificarea mai multor tipuri de linii pahar, prosopel Expunerea
(mici, mari, groase, subțiri) și din ce lucrărilor
culori pot fi ele realizate
Realizarea unei compoziții folosind linia,
ca element de contur: „Acvariul”
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- „Ce simțim când Emoțiile mele, Caiet auxiliar- p. 19 Observarea
16.01.2014 CLR audiem o poveste?” emoțiile Imagini din povești,
MEM Recunoașterea unor povești cunoscute personajelor creioane colorate
AVAP după imagini date
Povestirea, pe scurt, a momentelor
ilustrate din povești
Recunoașterea personajelor din imagini și
numărarea lor
Identificarea emoțiilor pe care le trăiesc
personajele ilustrate
Colorarea unor imagini din povești
CLR Despărțirea în silabe a cuvintelor care Sunetul și Fișe de lucru Observarea
MEM conțin sunetul ,,s” și numărarea lor literele ,,S” și ,,s” Cartonașe cu literele Analiza
AVAP Identificarea sunetului ,,s” în cuvinte (exerciții) învățate produselor
Citirea literelor învățate și a cuvintelor Caiet maculator, activității
formate cu acestea și scrierea lor creioane colorate
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Scrierea literelor învățate, de tipar
Citirea unor propoziții simple
MEM Discuții despre apă (ce este ea, de unde Procese ale Planșă cu circuitul Observarea
CLR provine, unde se găsește, importanța ei) Pământului- apa apei în natură Analiza
AVAP Observarea formelor apei în natură în (repetare) Imagini produselor
imagini date și identificarea lor Caiet maculator, activității
Formularea unor enunțuri care să conțină creioane colorate
cuvintele: „râu”, „lac”, „mări”, „oceane”
Descrierea circuitului în natură, după
planșă
Enumerarea formelor pe care le ia apa în
natură: precipitații, râuri, lacuri, mări,
oceane
Colorarea circuitului apei în natură
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- jocuri de Cântăm în cor! CD- player Observarea
17.01.2014 DP numărare (repetare) Carnavalul cântecelor
AVAP Repetarea unor cântece învățate (Arthur)
Interpretarea în cor a cântecelor Fișe de colorat,
„Numărătoarea” și „Una este luna” creioane colorate
Interpretarea cântecelor, însoțită de
gesturi și bătăi din palme
Desenarea unor scene din cântecele
interpretate
CLR Discuții despre animale și păsări preferate Formulare de CD- player Observarea
DP „Povestește mai departe!”- joc de propoziții și Imagini de iarnă Analiza
AVAP imaginație (povești cu început dat) povestire după Imagini din poveste produselor
Răspuns la întrebări legate de poveștile imagini Carte de povești activității
spuse Creioane colorate
Formulare de propoziții cu ajutorul unor
cuvinte alese din povești
Formularea unor întrebări și răspunsuri
Povestirea pe scurt, după imagini
Colorarea unor imagini din poveștile
spuse
AVAP Discuții despre culorile spectrului solar Elemente de limbaj Cercul culorilor Observarea
CLR Identificarea culorilor primare și binare plastic- linia, ca Planșe model Analiza
(din ce culori se formează acestea) element de contur Bloc de desen, produselor
Discuții despre puncte, linii, pete de Puzzle acuarele, pensule, activității
culoare pahar, prosopel Expunerea
Identificarea mai multor tipuri de linii lucrărilor
(mici, mari, groase, subțiri) și din ce
culori pot fi ele realizate
Realizarea unei compoziții folosind linia,
ca element de contur: „Puzzle”
OPȚIONAL Reaudierea poveștii „Muzicanții din Muzicanții din CD- player Observarea
CLR Bremen”, de Frații Grimm Bremen- povestire Carte de povești
MEM Răspuns la întrebări legate de poveste Imagini
AVAP Formularea unor enunțuri cu ajutorul Fișe de colorat,
unor cuvinte din poveste creioane colorate
Povestirea după imagini și cu ajutorul
întrebărilor a poveștii vizionate
Numărarea tuturor personajelor- animale
Desenarea unui personaj preferat din
poveste (motivarea alegerii personajului
și ce emoție îți trezește)
SĂPTĂMÂNA XVI (20.01- 24.01)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- „De vorbă cu Emoțiile Imagini Observarea
20.01.2014 CLR îngrijitorul de la zoo” (joc de rol) (recapitulare) Cubul emoțiilor Analiza
MEM Identificarea emoțiilor de bază (bucurie, Simboluri ale produselor
AVAP supărare, furie, mirare, frică, nepăsare) emoțiilor, foarfecă. activității
Discuții despre emoțiile pe care le simțim lipici
în diferite situații de viață
Alegerea și lipirea unor simboluri pentru
emoțiile descrise
Realizarea unei planete a emoțiilor
(munca pe grupe)
CLR Audierea povestirii „La Grădina La Grădina Caiet auxiliar- p. 34 Observarea
DP Zoologică”, de Marin Sorescu Zoologică Ghid practic pentru
AVAP Răspuns la întrebări legate de text clasa pregătitoare
Formularea unor propoziții cu ajutorul Foi albe, creioane
cuvintelor noi colorate
„Alintarea” unor cuvinte date
Povestirea textului după imagini
Denumirea unor animale sălbatice
Colorarea unor imagini din poveste
Realizarea unui afiș de reclamă a unei
grădini zoologice (pe grupe)
MEM Discuții despre viețuitoarele terestre, Viețuitoarele apelor Caiet auxiliar- p. 35 Observarea
CLR acvatice Imagini
AVAP Identificarea viețuitoarelor acvatice
Discuții despre viețuitoarele apelor
(mediu de viață, părți componente, hrană,
importanța lor în viața omului)
Formularea propozițiilor despre animle
acvatice
Colorarea unor imagini cu viețuitoare ale
apelor
LIMBA Recapitularea cuvintelor în engleză Revision, evaluation Imagini, rechizite Observarea
ENGLEZĂ învățate în acest semestru Fișe de colorat,
AVAP Identificarea obiectelor numite în limba creioane colorate
engleză
Traducerea din limba română în limba
engleză a cuvintelor învățate
Colorarea unor imagini reprezentând
obiecte a căror denumire este spusă în
engleză
Jocuri de rol: „La librărie”, „Să facem
cunoștință!”, „Animalele”
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- „Cum protejăm Sunetul și Caiet auxiliar- p. 35 Observarea
21.01.2014 DP animalele?” literele ,,V” și ,,v” Planșă cu litera V
AVAP Alegerea unor cuvinte care conțin sunetul Creioane colorate
,,v”
Reprezentarea grafică a silabelor și a
sunetelor din cuvinte date
Recunoașterea literelor ,,v” și ,,V” în
cuvinte date
Colorarea imaginilor care prezintă
cuvinte cu sunetul ,,v”
Citirea unor cuvinte și propoziții scurte
Ordonarea cuvintelor pentru a obține o
propoziție scurtă
MEM Discuții despre viețuitoarele terestre, Viețuitoarele apelor Caiet auxiliar- p. 35 Observarea
CLR acvatice (repetare) Imagini
AVAP Identificarea viețuitoarelor acvatice
MM Discuții despre viețuitoarele apelor
(mediu de viață, părți componente, hrană,
importanța lor în viața omului)
Identificarea asemănărilor și a
deosebirilor dintre animalele acvatice și
celelalte viețuitoare
Colorarea unor imagini cu viețuitoare ale
apelor
Cântece despre animale
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- „Tainele pădurii” Sunt solist! CD- player Observarea
22.01.2014 DP Repetarea unor cântece învățate despre Carnavalul cântecelor
AVAP animale (Arthur)
Interpretarea cântecului „Moș Martin” în Fișe de colorat,
cor, pe grupe, în perechi, apoi individual creioane colorate
Interpretarea cântecului, însoțită de
gesturi și bătăi din palme
Discuții despre textul cântecului
Colorarea unor imagini care prezintă
scene din cântec
CLR Despărțirea în silabe a cuvintelor care Sunetul și Fișe de lucru Observarea
MEM conțin sunetul ,,v” și numărarea lor literele ,,V” și ,,v” Cartonașe cu literele Analiza
AVAP Identificarea sunetului ,,v” în cuvinte (exerciții) învățate produselor
Citirea literelor învățate și a cuvintelor Caiet maculator, activității
formate cu acestea și scrierea lor creioane colorate
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Desenarea unor obiecte a căror denumire
conține sunete cerute
Scrierea literelor învățate, de tipar
Citirea unor propoziții simple
MEM Identificarea viețuitoarelor terestre, Condiții de viață- Caiet auxiliar- p. 37 Observarea
CLR acvatice și ale aerului adăposturi ale Imagini
AVAP Discuții despre asemănările și deosebirile animalelor
dintre animalele domestice și cele
sălbatice
Alegerea locului unde trăiesc diverse
animale
Precizarea numelor diferitelor tipuri de
adăposturi pentr animale sălbatice
Colorarea unor animale care trăiesc în
diferite locuri
AVAP Identificarea culorilor primare și binare Elemente de limbaj Cercul culorilor Observarea
CLR Discuții despre puncte, linii, pete de plastic- pata Planșe model Analiza
culoare Peisaj de iarnă Bloc de desen, produselor
Explicarea modului de realizare a unei acuarele, pensule, activității
pete de culoare pahar, prosopel Expunerea
Identificarea mai multor tipuri de pete lucrărilor
(mici, mari, de diverse culori)
Realizarea unei compoziții folosind pata
de culoare: „Peisaj de iarnă”
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- „În pădure” (joc Emoțiile Imagini Observarea
23.01.2014 CLR de mișcare) (recapitulare) Cubul emoțiilor Analiza
MEM Identificarea emoțiilor de bază (bucurie, Simboluri ale produselor
AVAP supărare, furie, mirare, frică, nepăsare) emoțiilor, foarfecă. activității
Discuții despre emoțiile pe care le simțim lipici
în diferite situații de viață
Alegerea și lipirea unor simboluri pentru
emoțiile descrise
Realizarea unei planete a emoțiilor
(munca pe grupe)
CLR Răspuns la întrebări legate de poveștile Formularea de CD- player Observarea
MEM audiate la literele „S” și „V” întrebări și Imagini de iarnă Analiza
AVAP Formulare de propoziții cu ajutorul unor răspunsuri Imagini din poveste produselor
cuvinte alese din povești Carte de povești activității
Formularea unor întrebări și răspunsuri Creioane colorate
legate de textele audiate (în perechi)
Povestirea pe scurt, după imagini și
întrebări
Desenarea unor scene din poveștile spuse
MEM Recapitularea cunoștințelor despre Condiții de viață- Fișe de lucru, Observarea
CLR condițiile de viață a viețuitoarelor și recapitulare creioane colorate
AVAP procesele pământului Planșe cu animale
Identificarea diferitelor tipuri de animale, Planșă cu circuitul
în funcție de locul unde trăiesc apei în natură
Identificarea părților corpului animalelor
Explicarea circuitului apei în natură, după
planșă
Enumerarea diverselor forme pe care le ia
apa în natură
Colorarea unor imagini pe fișe de lucru
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- „Animalul Sunt solist! CD- player Observarea
24.01.2014 DP preferat” (joc de mimă) (repetare) Carnavalul cântecelor
AVAP Repetarea unor cântece învățate despre (Arthur)
animale Fișe de colorat,
Interpretarea cântecului „Moș Martin” în creioane colorate
cor, pe grupe, în perechi, apoi individual
Interpretarea cântecului, însoțită de
gesturi și bătăi din palme
Desenarea unor imagini care prezintă
scene din cântec
Concurs: „Marea mormăială”
CLR Audierea povestirii „ Muzicanții din Muzicanții din Caiet auxiliar- p. 36 Observarea
DP Bremen”, de Frații Grimm Bremen Ghid practic pentru
AVAP Răspuns la întrebări legate de text clasa pregătitoare
Formularea unor propoziții cu ajutorul Creioane colorate
cuvintelor noi
Identificarea cuvintelor cu sens
asemănător celor date
„Alintarea” unor cuvinte date
Denumirea unor animale sălbatice
Colorarea unor imagini din poveste
AVAP Observarea modelului prezentat Tehnici simple: Cercul culorilor Observarea
CLR Prezentarea tehnicii de lucru și explicarea ștampilare, Planșe model Analiza
etapelor de parcurs pulverizare Bloc de desen, produselor
Identificarea culorilor care se pot folosi în acuarele, pensule, activității
realizarea desenului pahar, prosopel Expunerea
Alegerea subiectului de ștampilat lucrărilor
Realizarea unei compoziții plastice prin
ștampilare sau pulverizare
OPȚIONAL Audierea sau vizionarea unor povești Cunoști povestea și CD- player Observarea
CLR studiate pe parcursul semestrului personajele ei? Laptop
AVAP Identificarea personajelor principale a (recapitulare) Imagini, planșe
poveștilor studiate Cărți de povești
Formularea unor enunțuri despre Creioane colorate
personajele identificate
Răspuns la întrebări legate de textele
poveștilor
Povestirea, pe scurt, a poveștilor, după
imagini
Colorarea unui desen care să prezinte o
scenă dintr-o poveste preferată
SĂPTĂMÂNA XVII (27.01- 31.01)
LUNI DP Întâlnirea de dimineaţă- „Cum am Învăț să comunic! Caiet auxiliar- p. 20 Observarea
27.01.2014 CLR petrecut weekend-ul?” Ghid practic pentru
MEM Discuții despre cum comunică oamenii clasa pregătitoare
AVAP Audierea poveștii „Cățelul Șușu și
prietenul lui”, de Clara Ruse
Răspuns la întrebări legate de text
Observarea și compararea a două imagini
Discuții despre comportamentul
persnajelor și despre cum se termină
povestea
Colorarea unor imagini legate de text
CLR Reaudierea povestirii „ Muzicanții din Muzicanții din Caiet auxiliar- p. 36 Observarea
DP Bremen”, de Frații Grimm Bremen- povestire Ghid practic pentru Analiza
AVAP Răspuns la întrebări legate de text clasa pregătitoare produselor
Formularea unor propoziții după imagini Foi albe, creioane activității
Identificarea cuvintelor cu sens opus colorate Expunerea
celor date lucrărilor
Povestirea , pe scurt, a poveștii, după
imagini și cu ajutorul întrebărilor
Realizarea unui desen: „Orchestra”, care
are ca interpreți animale
MEM Identificarea numerelor formate dintr-o Numere naturale de Caiet auxiliar- p. 36 Observarea
CLR cifră la 0 la 31 Planșă cu numerele
AVAP Discuții despre formarea numerelor din Imagini cu mulțimi
două cifre Creioane colorate
Identificarea numărului care arată câte
elemente are o mulțime
Compararea a două mulțimi și
identificarea celei cu mai multe elemente
Numărarea crescătoare de la 0 la 31
Unirea unor puncte numerotate pentru a
obține un desen
Colorarea desenului
LIMBA Recapitularea cuvintelor în engleză Revision, evaluation Imagini, rechizite Observarea
ENGLEZĂ învățate în acest semestru Caiet maculator,
AVAP Identificarea obiectelor numite în limba creioane colorate
engleză
Traducerea din limba română în limba
engleză a cuvintelor învățate
Desenarea unor imagini reprezentând
obiecte a căror denumire este spusă în
engleză
Repetarea cântecelor și poeziilor
MARȚI CLR Întâlnirea de dimineaţă- „În ograda Sunetul și Caiet auxiliar- p. 37 Observarea
28.01.2014 DP bunicilor” (cuvinte cu sunetul „ș”: cocoș, literele ,,Ș” și ,,ș” Planșă cu litera Ș
MEM șoarece, coșuleț etc.) Creioane colorate
AVAP Reprezentarea grafică a cuvintelor, a
silabelor și a sunetelor din propoziții date
Recunoașterea literelor ,,ș” și ,,Ș” în
cuvinte date
Descoperirea cuvintelor care conțin
sunetul ,,ș”
Citirea unor cuvinte și propoziții scurte
Înlocuirea literei „S” cu „Ș” pentru a
obține cuvinte noi
Identificarea imaginilor diferite care
denumesc același cuvânt
Colorarea unor imagini care reprezintă
cuvinte ce conțin sunetul „ș”
MEM Identificarea numerelor formate dintr-o Numere naturale de Caiet maculator, Observarea
CLR cifră și a celor formate din două cifre la 0 la 31 creioane colorate
AVAP Realizarea corespondenței dintre mulțime Planșă cu numerele
și numărul dat Imagini cu mulțimi
Compararea a două mulțimi și
identificarea celei cu mai puține elemente
Numărarea crescătoare de la 0 la 31
Desenarea unor mulțimi pentru numere
date
MIERCURI MM Întâlnirea de dimineaţă- „Amestecați-vă/ Instrumente CD- player Observarea
29.01.2014 AVAP înghețați!” (joc de mișcare) muzicale Carnavalul cântecelor
Interpretarea unor cântece de iarnă (Arthur)
învățate Fișe de colorat,
Audierea unor compoziții muzicale creioane colorate
orchestrate
Diferențiarea dintre sunetele vocale și
cele instrumentale
Recunoașterea unor instrumente muzicale
în imagini și audiții
Interpretarea unui cântec nou: „Iarna” (în
cor, pe grupe, în perechi)
Colorarea unor instrumente muzicale
CLR Despărțirea în silabe a cuvintelor care Sunetul și Fișe de lucru Observarea
MEM conțin sunetul ,,ș” și numărarea lor literele ,,Ș” și ,,ș” Cartonașe cu literele Analiza
AVAP Identificarea sunetului ,,ș” în cuvinte (exerciții) învățate produselor
Citirea literelor învățate și a cuvintelor Caiet maculator, activității
formate cu acestea și scrierea lor creioane colorate
Identificarea și numărarea silabelor care
se pot forma din anumite litere
Identificarea cuvintelor care se pot forma
din silabe date
Identificarea unor propoziții scurte din
cuvinte date și citirea acestora
Realizarea unui desen cu elemente care
reprezintă cuvinte ce conțin sunetul „ș”
MEM Compararea a două mulțimi și Numere naturale de Planșă cu numerele Observarea
CLR identificarea celei cu mai multe elemente la 0 la 31 Imagini cu mulțimi
AVAP Numărarea crescătoare și descrescătoare
MM de la 0 la 31
Descompunerea în zeci și unități a
numerelor formate din două cifre
Compararea numerelor
Completarea vecinilor numerelor date
Cântec: „Numărătoarea”
Realizarea unui desen format din mai
multe mulțimi
AVAP Observarea unor modele prezentate în Tehnici de Hârtie glasată, Observarea
CLR tehnica origami prelucrare a hârtiei: foarfecă, piuneze, Analiza
Observarea modelului de realizat: origami bețișoare, polistiren produselor
morișca Morișca Imagini activității
Prezentarea tehnicii de lucru și explicarea Expunerea
etapelor de parcurs lucrărilor
Tehnici simple de prelucrare a hârtiei:
decupare după contur, pliere
Realizarea unei expoziții a moriștilor pe o
bucată de polistiren
JOI DP Întâlnirea de dimineaţă- jocuri de rol cu Comunicăm, ne Caiet auxiliar- p. 21 Observarea
30.01.2014 CLR marionete înțelegem Imagini
Discuții despre importanța comunicării și
înțelegerii între oameni
Observarea și discutarea imaginilor care
ilustrează comportamente adecvate/
neadecvate ale oamenilor
Identificarea unor expresii care să
exprime o purtare civilizată: „Te rog”,
„Îmi permiteți”, „Îmi dați voie”,
„Mulțumesc” etc.
Executarea unor gesturi care să sugereze
anumite activități
Identificarea unor reguli de comunicare
civilizată între oameni
CLR Repetarea textelor audiate la învățarea Povestirea după Imagini Observarea
DP literelor „S”, „V” și „Ș” imagini (repetare- Planșe cu literele
AVAP Răspuns la întrebări legate de texte literele „S”, „V”, învățate
Exprimarea propriilor păreridespre „Ș”) Fișe de lucru
personaje sau întâmplări din texte
Povestirea acestora după imagini
Formarea unor cuvinte din silabe date
Formarea unor enunțuri din cuvinte date
Citirea și scrierea unor silabe, cuvinte cu
aceste litere și a unor propoziții scurte
Desen liber legat de textele citite
MEM Identificarea numerelor de la 0 la 31 pe Numerele 0-31 Planșe Observarea
CLR cartonașe (recapitulare) Cartonașe cu numere
AVAP Așezarea numerelor învățate în ordine Fișe de lucru,
crescătoare/ descrescătoare creioane colorate
Completarea numărului corespunzător
mulțimii date
Completarea unor mulțimi după numărul
dat
Descompunerea unor numere în mai
multe moduri
Colorarea unor imagini pe fișe de lucru
VINERI MM Întâlnirea de dimineaţă- „Ghicește Instrumente CD- player Observarea
31.01.2014 DP instrumentul!” (joc de mimă) muzicale Carnavalul cântecelor
AVAP Interpretarea unor cântece de iarnă (Arthur)
învățate Imagini
Audierea unor compoziții muzicale Caiet maculator,
orchestrate creioane colorate
Diferențiarea dintre sunetele vocale și
cele instrumentale
Recunoașterea unor instrumente muzicale
în imagini și audiții
Interpretarea unui cântec nou: „Ține baba
iarnă sfat” (în cor, pe grupe, în perechi)
Desenarea unor instrumente muzicale
după imagini date
CLR Audierea povestirii „ Noi, albinele”, de Noi, albinele Caiet auxiliar- p. 38 Observarea
DP Călin Gruia Ghid practic pentru
AVAP Răspuns la întrebări legate de text clasa pregătitoare
Formularea unor propoziții cu ajutorul Creioane colorate
cuvintelor noi
Identificarea cuvintelor cu sens
asemănător celor datepovestirea, pe scurt,
după imagini
Continuarea poveștii cu idei proprii
Colorarea unor imagini din poveste
Joc de rol: „Cine este vinovatul?”
AVAP Observarea unor modele prezentate în Tehnici de Hârtie glasată, Observarea
CLR tehnica origami prelucrare a hârtiei: foarfecă, bețișoare, Analiza
Observarea modelului de realizat: coiful origami polistiren produselor
Prezentarea tehnicii de lucru și explicarea Coiful Imagini activității
etapelor de parcurs Expunerea
Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: lucrărilor
decupare după contur, pliere
Realizarea unei expoziții a coifului bucată
de polistiren
OPȚIONAL Audierea sau vizionarea unor povești Cunoști povestea și CD- player Observarea
CLR studiate pe parcursul semestrului personajele ei? Laptop
AVAP Identificarea personajelor principale a (recapitulare) Imagini, planșe
poveștilor studiate Cărți de povești
Formularea unor enunțuri despre Caiet maculator,
personajele identificate creioane colorate
Răspuns la întrebări legate de textele
poveștilor
Povestirea, pe scurt, a poveștilor, după
imagini
Realizarea unui desen care să prezinte o
scenă dintr-o poveste preferată
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
PE UNITĂŢI TEMATICE DE ÎNVĂŢARE

CLASA PREGĂTITOARE

Anul şcolar 2013- 2014


SEMESTRUL al II-lea

prof. Draica Cristina


Colegiul Național Sportiv „CETATE”
Ziua Competențe Activităţi integrate/pe discipline; Detalieri de Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi conținut
SĂPTĂMÂNA XVIII (10.02- 14.02)
LUNI DP
10.02.2014 CLR
MEM
CLR
AVAP
MEM

MEM
CLR
AVLM
LIMBA
ENGLEZĂ
AVAP
MARȚI CLR
11.02.2014 DP
AVAP
MEM
MEM
AVAP
CLR
MIERCURI MM
12.02.2014 DP
AVAP
CLR
MEM
AVAP
MEM
AVAP
AVAP
JOI DP
13.02.2014 CLR
AVAP
CLR
AVLM
MEM

VINERI MM
14.02.2014 AVAP
CLR
AVAP
MM
AVAP
CLR
OPȚIONAL
CLR
AVAP
VII. LUMEA MAGICĂ A BASMELOR
Număr de ore alocate: CLR- 15 ore
MEM- 12 ore
DP- 6 ore
MM- 6 ore
AVAP- 6 ore
ENGLEZĂ- 3 ore
OPȚIONAL (Basme și povești)- 3 ore

Săptămâni: XIX- XXI


Perioada: 17.02.2014- 07.03.2014
Ziua Competențe Activităţi integrate/pe discipline; Detalieri de Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi conținut
SĂPTĂMÂNA XIX (17.02- 07.03)
LUNI DP
17.02.2014 CLR
MEM
CLR
AVAP
MEM

MEM
CLR
AVLM
LIMBA
ENGLEZĂ
AVAP
MARȚI CLR
18.02.2014 DP
AVAP
MEM
MEM
AVAP
CLR
MIERCURI MM
19.02.2014 DP
AVAP
CLR
MEM
AVAP
MEM
AVAP
AVAP

JOI DP
20.02.2014 CLR
AVAP
CLR
AVLM
MEM

VINERI MM
21.02.2014 AVAP
CLR
AVAP
MM
AVAP
CLR
OPȚIONAL
CLR
AVAP