Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE,


ECONOMICE ŞI INGINEREŞTI
SPECIALIZAREA LOISIR - FITNESS

Lucrare de disertaţie

Coordonator ştiinţific
dr., conf. Univ., Craijdan Olga

Masterand
Celpan Olga

Galaţi
2019
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE,
ECONOMICE ŞI INGINEREŞTI
SPECIALIZAREA LOISIR - FITNESS

Efectele programelor de fitness – aerobic


în ameliorarea condiției fizice la femeile
gravide

Coordonator ştiinţific
dr., conf. Univ., Craijdan Olga

Masterand
Celpan Olga

Galaţi
2019
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE,
ECONOMICE ŞI INGINEREŞTI
SPECIALIZAREA LOISIR - FITNESS

Lucrare de disertaţie

Coordonator ştiinţific
dr., conf. Univ., Craijdan Olga

Masterand
Celpan Anna

Galaţi
2019

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI


FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE,
ECONOMICE ŞI INGINEREŞTI
SPECIALIZAREA LOISIR - FITNESS

Metodele specifice fitness-ului aerobic


pentru combaterea obezității la femei de
vârstă medie

Coordonator ştiinţific
dr., conf. Univ., Craijdan Olga

Masterand
Celpan Anna

Galaţi
2019