Sunteți pe pagina 1din 17

TITULAR DE CURS: Vitalie Sochircă,

conferenţiar universitar, doctor în geografie


Şef al Departamentului
Ştiinţele Solului, Geografie,
Geologie, Silvicultură şi Design

GEOGRAFIA TURISMULUI

Specialitatea: Turism
Anul de studii: 2, licenţă
Numărul de ore: total 120 ore (4 credite), dintre care 30 curs +
30 seminare + 60 lucrul individual (inclusiv Elaborarea referatelor şi
Aplicaţia pe teren)
Evaluarea: evaluarea curentă; 2 atestări; referat (60%); examen (40%).
Tema 12: Rutele turistice

1. Noțiuni și cerințe privind elaborarea rutelor turistice

Noțiune:
• Rută turistică - traseu turistic pe care se desfăşoară o călătorie cu indicarea
localităţilor de pe parcurs (conform Normelor metodologice..., 2015);
• Rută (traseu) turistică – un itinerar (traseu, drum sau cale) al unei drumeții,
călătorii, mișcări turistice, definit geografic/teritorial, legat de o anumită
zonă/areal și un tur special, cu obiective/atracții turistice naturale sau de origine
antropică (produse, istorie, cultură etc.) și descris cu diferit grad de detaliere.
Ruta (traseul) turistică implică vizitarea succesivă a unor obiective / atracții
turistice, precum și a altor locuri, de exemplu, locuri de oprire, popas, campare,
cazare, etc.
În țara noastră este în vigoare Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii
turistice în Republica Moldova nr. 352 din 24.11.2006 +
NORMELE METODOLOGICE privind instituirea, aprobarea şi înregistrarea rutelor
turistice (în conformitate cu art. 6 din Lege), aprobate de Agenția Turismului din RM,
din 30 aprilie 2015.
Normele metodologice urmăresc scopul:
1) asigurarea veridicităţii informaţiei despre
obiectivele turistice incluse în rută;
2) promovarea produselor turistice naţionale
de calitate;
3) diversificarea ofertelor turistice orientate
spre dezvoltarea turismului intern şi receptor;
4) sporirea nivelului de informare despre
obiectivele turistice din R. Moldova pentru
potenţiali consumatori şi beneficiari ai
serviciilor turistice;
5) motivarea actorilor pieţii turistice de a crea
oferte turistice competitive conforme
standardelor de calitate şi de protecţie a
consumatorilor;
6) promovarea valorilor culturale, naturale şi
sociale ale comunităţilor-gazdă.
Traseu turistic naţional nr.1
„Orheiul Vechi – loc de
interferență a culturilor
multiseculare”
La elaborarea rutelor turistice trebuie respectate următoarele cerinţe:
1) fiecare rută va conţine: fişa tehnică (vezi Anexa), paşapoartele obiectivelor
incluse în rută (pentru fiecare obiectiv turistic, inclus în rută, autorii
elaborează paşaport: vezi Anexa) şi textul de control al rutei;
2) descrierea obiectivelor rutei are caracter narativ;
3) conţinutul informaţiei este accesibil publicului larg, evitând utilizarea
abundentă a terminologiei de specialitate;
4) obiectivele incluse în rută sunt însoţite de imagini;
5) în rută se includ doar unităţi de cazare clasificate;
6) la includerea posibilităţilor de alimentaţie se dă prioritate unităţilor de
alimentaţie care propun bucătăria tradiţională, bazată pe produsele
alimentare locale;
7) la elaborarea rutei se ia în consideraţie posibilitatea valorificării
potenţialului cultural: evenimente culturale (festivaluri, spectacole de dans şi
muzică populară, de teatru popular); evenimente religioase (hramuri,
pelerinaje, obiceiuri religioase, etc.); ateliere de artizanat şi mică industrie
locală; târguri sau tarabe de artizanat cu posibilitatea de a procura suvenire şi
obiecte de artizanat şi meşteşuguri locale, etc.
Traseu turistic naţional nr. 9 „Bijuterii
arhitectonice medievale”
Traseu turistic naţional nr. 9 „Bijuterii arhitectonice medievale”
Chişinău – Soroca – Cosăuți - Rudi – Arionești – Călărășeuca – Chișinău
Moto:
Dacă eşti un bun turist,
în Cetate nu ţi-i trist,
că în orice pietricică,
vezi din neam o părticică. (Folclor)
Tipul traseului: radial
Tematica excursiei: istorică, culturală, religioasă
Lungimea traseului: 480 km tur-retur.
Durata excursiei: 2 zile.
Beneficiarii excursiei: turişti interni, turişti străini, elevi, studenți, istorici.
Scopul excursiei: cunoașterea multiplelor aspecte ale trecutului istoric a Republicii Moldova și a etapelor de dezvoltare a Statului
Moldovenesc, familiarizarea cu modul de viață a etniei romilor, luarea de cunoștință cu activitatea meșterilor populari, cioplitori în piatră din
Cosăuți, cunoașterea vieții monahale, documentarea privind obiectivul luat sub protecția UNESCO.
Obiectivele turistice incluse în programul excursiei:
• Soroca: peştera haiducului „Bechir”, monumentul „Lumânarea Recunoştinţei”, Cetatea Soroca, Muzeul de Istorie și Etnografie,
Dealul Țiganilor.
• Cosăuți: atelierul meșterilor pietrari din Cosăuți, Monumentul Stațiunea Paleolitică din Cosăuți, Mănăstirea Cosăuți cu hramul
„Acoperemântul Maicii Domnului”.
• Rudi: complexul rupestru: cu cetățuia “La șanțuri”, de origine tracică, cetățuia getică „La trei cruci”, Mănăstirea Rudi cu hramul
“Sfânta Treime”, cetatea „Farfuria Turcului”, „Peștera Răposaților”, Arcul Geodezic Struve.
• Arionești: rezervația peisajeră Rudi - Arionești
• Călărăşeuca: Mănăstirea Călărășeuca (de călugărițe), cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.
Complexitatea traseului: deplasare cu transport. Există grad mediu de complexitate pentru vizitarea obiectivelor
turistice. Se vor parcurge pe jos aproximativ 2 -3 km pe relief de deal și pe drum de țară. Pentru a vizita
Lumânarea recunoștinței, turiștii vor urca peste 600 trepte.
Vestimentație: nu este necesar echipament special, dar este necesară încălțăminte comodă.
Transport: autocar, minibus, autoturism
Cazare: hotel„Central” sau hotel „Vila de Nord”din orașul Soroca, hotel Î.I. „Avant-Rusanovschi” din orașul Ocnița.
Alimentație: prânz sau cină la restaurantele: „Cetatea Veche”, „Soroca”, „Briz” sau „Golden River”din orașul
Soroca.
Agrement: excursie pe Nistru, SPA, drumeție.
Pașaportul este
aplicat în cadrul
proiectului
investigativ (LI)
Omologarea rutei turistice
Persoanele fizice sau juridice (ghizi de
turism, turoperatori, agenţii de turism,
asociaţii profesionale din domeniu,
autorităţi ale administraţiei publice)
care au elaborat rute turistice, pot
solicita omologarea şi înregistrarea
rutelor în Registrul rutelor turistice
omologate din Republica Moldova.
Rutele turistice sunt omologate şi
înregistrate de către Agenţia
Turismului (actualmente Agenția
pentru Investiții).
Bivouac — locație
2. Tipuri de temporară echipată în
rute mediul natural pentru ca
oamenii să se odihnească
turistice (ziua, cu înoptare, etc.).
Traseu turistic naţional nr. 7
„Mănăstirile Călărășene”
Traseu turistic naţional nr. 2
(numit și Sfânta Cruce) „Regatul vinului moldovenesc”
3. Beneficii și beneficiari ai
activității în cadrul rutelor turistice

 Brainstorming (asalt de idei):


Care sunt beneficiarii activităților în cadrul rutelor turistice?

 Analiza categoriilor de beneficii: economice, sociale, culturale,


educaționale, de imagine (promoționale), etc.;
 Exemple de bune practici ale beneficiilor comunităților locale
din turism în Republica Moldova.
Beneficiarii activităților turistice

APL: raionale/ locale Autorități naționale


(impozite, taxe …) (impozite, taxe, ...)
Transportatori
(publici, privați)

Colective Proprietari de
artistice obiective/atracții
Turiști + Agenți
economici din (muzee, biserici…)
turism (provideri)
Producători locali de
produse tradiționale Sistemul bancar
(suvenire, mărfuri de Prestatori de (schimb valutar, …)
larg consum) Producători servicii de
locali de comunicații
produse (telefonie,
alimentare și Internet…)
Ș.a. băuturi
Beneficii de la activitățile turistice:
1. Crearea de locuri de muncă (în hoteluri, restaurante, întreprinderi
de vânzare cu amănuntul, transport, consultanță (ghidaj) etc.).
2. Venituri din turism: impozite și taxe naționale și locale.
Exemple:
În SUA există o taxă de „pat” pentru camerele de hotel (mai mult de 12%),
care doar în New York aduce peste 300 de milioane de dolari pe an. Peste
40% din veniturile fiscale federale și de stat provin din turism în statul Hawaii
din SUA. Impozitarea turiștilor a devenit o taxă populară, deși într-un anumit
fel camuflată / latentă, care numai în SUA a adus 52,5 miliarde de dolari pe
an, din impozite pe biletele de avion, hoteluri și alte tipuri de taxe pentru
servicii.
Unele țări / regiuni au taxe turistice speciale, de la sume simbolice la
substanțiale. Dar acest lucru nu este relevant pentru țara noastră.
În R.Moldova: în prezent în domeniul HoReCa – Taxa pe Valoare
Adăugată (TVA) 10 (20)%.
HoReCa este acronimul pentru industria ospitalității: Hoteluri, Restaurante, Café, folosit
în principal în Scandinavia, Benelux și Franța.
Beneficii de la activitățile turistice:
3. Turismul stimulează exportul de produse locale.
Conform estimărilor, costurile turistice pentru suveniruri, cadouri și bunuri de consum
reprezintă în medie 15-20% din toate cheltuielile unui turist.
4. Turismul stimulează consumul de produse locale.
Gradul în care aceste produse sunt fabricate sau asamblate într-o anumită localitate /
regiune are un impact economic asupra economiei locale.
Exemple din Moldova:
În pensiunile rurale din Rezervația Natural-Culturală „Orheiul Vechi”, proprietarii furnizează
doar o parte din produsele alimentare proprii, iar cealaltă parte este achiziționată de la
săteni: lapte și produse lactate proaspete, brânză de oaie / capră, fructe și legume, ouă de
găină / prepeliță, vin, rachiu, plante medicinale ș.a. (studiu de caz: Agroturismul).

Pensiunea Eco Resort „Butuceni”,


rn. Orhei
Sarcină de discuții:
Ce este o pensiune agroturistică?
Pensiune agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până
la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii
special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi
posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. În cadrul pensiunilor
agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură (creşterea animalelor,
cultivarea diferitelor plante), sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de
lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Suprafeţele destinate activităţilor agricole sau
meşteşugăreşti pot fi amplasate şi într-o altă locaţie proprie faţă de amplasamentul pensiunii
agroturistice, însă în raza administrativ-teritorială a aceleiaşi localităţi. În pensiunile agroturistice,
turiştilor li se poate oferii masă preparată din produse majoritar naturale din gospodăria proprie sau
de la producători/pescari autorizaţi de pe plan local, în regim de circuit închis (în cazul în care
aceste servicii se intenționează a fi destinate şi consumatorilor din afară, este obligatorie deţinerea
unei structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică - restaurant clasificat).
Sarcină de discuții:
Care sunt premisele pentru dezvoltarea agroturismului
în R. Moldova?
Beneficii de la activitățile turistice:
5. Efectul multiplicator al turismului, adică sprijinirea
ramurilor conexe ale economiei și crearea de locuri de
muncă suplimentare.
Exemple:
• Furnizorii de servicii de comunicații (telefonie mobilă,
Satul Palanca, rn. Călărași
Internet ...);
• Sistemul bancar (schimb valutar, ...);
• Servicii de transport (public, privat; inclusiv avia, auto,
trase de cai, cu parașuta, cu parapanta, cu barca sau
caiacul etc.) + drumeții (însoțite de ghizi);
• Domeniul culturii, educației și cercetării (obiective
turistice – muzee, cetăți, situri arheologice, situri
naturale etc.; grupuri artistice locale - festivaluri,
concerte ...);
• Meșteșugurile populare / artizanatul: olărit, pietrărit,
tăbăcărie, cizmărit, țesut, cusut, împletit în lozie, paie etc.),
ocupații rurale tradiționale (apicultură, legumicultură,
pomicultură, viticultură și vinificație, etc.) și ale ocupații
(pescuit, vânătoare);
avem un mare + care trebuie promovat: prezența unor
obiective pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO
(covoare tradiționale; colindatul, obiceiul Mărțișorului) etc.
Beneficii de la activitățile turistice:

6. Beneficii de imagine (promoționale)


Exemple:
• Popularizarea țării în ansamblu și a unor localități / regiuni în particular.
• Crearea unor branduri turistice:
Național / Regional: de ex. al Sorocii...; / Local - de ex. Cricova, Purcari,
unele mănăstiri etc.
Mănăstirea Rudi, rn.
Soroca

Activitate individuală:
De prezentat o rută turistică înregistrată din R.
Moldova (cu fișa tehnică).