Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de activitate

DATA: 01.10.2020

UNTATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.P. Nr. 25 Oradea

GRUPA: Mijlocie

EDUCATOARE: Nicoruț Adela Teodora

TEMA SĂPTĂMÂNII: Evaluare “Bine ai revenit la grădiniță”

TIPUL ACTIVITĂȚII: Verificarea și consolidarea cunoștințelor

SCOPUL ACTIVITĂȚII:

- Verificarea și consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la imbracamintea pe care o


poartă;
- Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
- Educarea atenției, a spirituli de cooperare, de ordine și disciplină.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE:

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI


SCRIERII

2.Mesaje orale în diverse situații de comunicare

2.1 Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozotăți, acțiuni,
emoții proprii (comunicare expresivă).

2.3 Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului.

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE

3. Activare și manifestare a potențialului creativ

3.1. Manifestă curiozitate în diverse activități.

3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în


conversații și povestiri creative.

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE


1. Motricitatea grosieră și motricitatea fină în contexte familiare

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vărstei.

1.2. Participarea la activități fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare.

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII:

ADP: Întâlnirea de dimineață „Ce ti-ar plăcea să faci cel mai mult?”

Rutina: Deprinderi de igienă și autoservire

“Tu, tu, tu, vine trenu-n gară;

Tu, tu, tu, ne ducem la țară;

Tu, tu, tu, ne ducem la moară,

Tu, tu, tu, coboară saci-n gară.”

Tranziții: „Câte unul pe cărare”

„Are mama o fețiță..”

“Dacă vesel se trăiește”

ALA1:

- Artă: Uite ce știu să desenez! – desen liber


- Joc de masă: Pomii cu mere- raport cantitate număr
- Joc de rol: Căsuța păpușii

ADE:

- DOS: Ce hainuțe port (Lipire)


- DLC: Elefantul Elmer

ALA2: Joc distractiv „Buchetele, Buchetele”

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

ALA I: O1-să mânuiască în mod corespunzător instrumentele de lucru;

O2- să răspundă în propoziție la întrebările adresate;

O3-să realizeze lucrări după modelul prezentat pătrând acuratețea acesteia;

ADE - DLC :
O1- să răspundă cu în propoziție la întrebările adresate;

O2- să participe conștient la activitatea desfășurată;

O3- să cunoască cel puțin doua personaje ale anotimpului;

O4- să-și însușească vocabularul cu noi cuvinte

DOS:

O1- să utilizeze corespunzător instrumentele de lucru;

O2- să coopereze cu colegii la realizarea lucrărilor;

O3- să identifice și să denumească materialele prezentate pe măsuțe.

ALA II:

O1- să conformează regulilor de joc;

O2- să respecte indicațiile educatoarei;

O3- să manifeste spirit de echipă, încredere în forțele proprii.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, observația, demonstrația , explicația,

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Carte de povesti, hartii colorate, lipici.

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:

- Curriculum pentru educație timpurie 2019


- Popa Carmen, Elemente de pedagogie, Editura Universității din Oradea,2007
- Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani
- Popa, C. (Coordonator), (2006), Elemente de pedagogie.

Desfășurarea activității
Nr. Etapele Conținutul științific Strategii didactice
crt. activității Metode Mijloace de Evaluare
și învățământ
procedee
1. Momentul Se asigură condițiile psiho-
organizatoric pedagogice necesare desfășurări
activității în bune condiții :
- aerisirea sălii de clasă;
- aranjarea scaunelor în
formă de semicerc;
- pregătirea materialelor
didactice necesare bunei
desfășurări a activității.
2. Captarea Pentru a realizare momentul de Conversa
atenției suspans al zilei și a capta în mod ția Ghicitoare
plăcut atenția copiilor, educatoarea
le prezintă copiilor o ghicitoare
pentru a afla cine este oaspetele de
astăzi.
Uite ce urechi mari are Verificar
Nasul este si mai mare e orală
Pe poteca merge agale
De îi stă un pom în cale
Îl rupe ca o floare
(elefantul)

După ghicire copiii se vor îndrepta


spre centre.
3. Reactualizar Tranziție: „Câte unul pe cărare”
ea
cunoștințelor ALA I :
Educatoarea le prezintă copiilor Aprecieri
cele trei centre de lucru, unde îi Conversa verbale
vor aștepta multe surprize. ția Foi
- Artă: Uite ce știu să Creioane
desenez! – desen liber Jetoane
- Joc de masă: Pomii cu
Expunere Casuta de
mere- raport cantitate
număr a papusi
- Joc de rol: Căsuța păpușii

Fiecare copil va realiza sarcina


specifică centrului său de lucru. La
finalul activității se vor expune
lucrările copiilor și se vor face
aprecierile.
Rutină : mersul la baie
“Tu, tu, tu, vine trenu-n gară;
Tu, tu, tu, ne ducem la țară;
Tu, tu, tu, ne ducem la moară,
Tu, tu, tu, coboară saci-n
gară.”

4. Anunțarea Se prezintă copiilor tema și Conversa


temei și a obiectivele propuse. ția
obiectivelor În continuare vom face cunostinta
cu un personaj nou. Sper sa va
placa de el.
5. Prezentarea DLC : Elefatul Elmer Carte
conținutului Le voi citi copiilor poveste ca apoi
și dirijarea sa le pot adresa intrebari
învățării referitoare la perosnaje si
intamplari. Conversa
- Care este erou povestii tia
noastre?
- Cine sunt prietenii lui
Elmer?
Aprecieri
- Unde porneste alaturi de
prietenii sai? verbale
- Ce invata Elmer despre
prietenii lui ?
- Va place de Elmer? Analiza
- Ati vrea sa fiti ca Elmer? răspunsur
- Cine poate sa imi spun ace Conversa ilor date
fel de elefant era Elmer?
tia Lipici de copii
Tranziție : „Are mama o fețiță..” Foi coloarte
Model
DOS : „Ce hainuțe port” (Lipire) Explicați Fise
Copii vor avea la dispozitie o fisa a
cu un personaj(fetita sau baiat ),
pe aceasta vor lipi hainele
corespunzatoare pentru fiecare
copil: pantofi, sosete, bluza,
Observar
pantaloni, geaca, caciul, fular, Conversa ea
manusi. ția comporta
Înainte de a începe, copiii vor mentelor
realize antrenamentul mânuțelor: copiilor
“Mișcăm degețelele,
Batem bine palmele,
Se-nvârtesc moriștile,
Zbroară rândunelele,
Se face liniște.”
Prezint materialele, explic
sarcinile de lucru , supraveghez și Conversa
acord ajutor copiilor care nu se ția
descurcă.
După finalizarea lucrarilor, copiii
vor trece pe rând pe la fiecare Analiza
lucrare și îl va analiza. Explicați lucrărilor
Fac aprecieri verbale, individuale a practice
și în grup despre modul în care au
lucrat apreciez că s-au străduit să
se ajute între ei.

ALA II : Buchetele, Buchetele


Elemente de joc: aplauze
Explicarea regulilor de joc:
Educatoarea va rosti diferite cifre
și in funcție de cifra rostită copiii
se vor grupa în bughețele de Observați
crizanteme. a Observar
Cine nu reușește să se grupeze va ea
primi o pedeapsă haslie iar cine comporta
reușește să se grupeze va fi mentelor
aplaudat. copiilor
Executarea jocului de probă:
pentru a vedea dacă explicațiile și
regulile jocului au fost însușite de Demonstr
copii ația
Executarea jocului propriu zis:
Copiii vor alerga pe suprafața sălii
iar când educatoarea va striga un
număr aceștia se vor grupa în
funcție de numărul solicitat și se
vor opri.
Complicarea jocului: După ce
educatoarea va striga numarul și Explicați
copii se vor grupa aceștia vor a
trebuii să execute diferite comezi
solicitate de educatoare, ex: batem Demonstr
din palme, ne așezăm în funduleț, ația
ne învârtim, facem ca animalele
( vacuța, oaia, cocoșul)
Încheierea jocului: Se vor
aplauda copiii pentru participarea
activă la joc.
7. Evaluarea Se vor face aprecieri individuale și Conversa Aprecieri
activității generale asupra modului cum s-au ția verbale
comportat copiii. Se vor solicita
copiii sa spună ce le-a plăcut și ce
nu le-a plăcut.
8. Încheierea Educatoarea va împărți Recompens
activității recompense copiilor pentru munca e
depusă.

S-ar putea să vă placă și