Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a V –a

VERBUL - FISA DE LUCRU


MODUL INDICATIV

1.Completează enunțurile următoare :


- Modul verbului se definește ca fiind..................................................................................
- Sunt moduri personale :

-Timpurile modului indicative sunt :

2.În enunțul Zâna veni târziu în toiul nopții la pătuțul copilului verbul este .......................
și se află la modul ..................................și la timpul .............................................

3. Pune verbele următoare la timpurile precizate ale modului indicativ :


a citi ( perfect simplu, pers III ,pl).......................................................................
a ține (viitor, pers I, sg)...........................................................................................
a merge ( m.m.c.p., pers I , pl)...................................................................................
a dovedi ( perfect compus, pers II, sg)........................................................................

a răspunde ( participiu)...............................................................................................

a pleca ( perfect simplu, pers II, pl).............................................................................

4. Scrie formele verbului vorbisem la modurile nepersonale învățate :

Infinitiv .......................................................... participiu ..............................................

5. Precizează valoarea de verb predicativ sau verb copulativ a lui a fi din propozițiile :

- Irina este acum în camera ei .

- Irina este sora mai mică a lui Ștefan.


CLASA a V –a
Completează enunțurile de mai jos cu răspunsurile potrivite :

6. Timpul perfect compus al modului indicativ se alcătuiește cu auxiliarul ..............................

Alte verbe auxiliare învățate sunt...................................................................................................

7.Forma de participiu a unui verb arată o acțiune...............................și ea ajuta la formarea


timpului ....................................................al indicativului .

8. Participiul poate avea valoare adjectivală atunci când.............................................................

9. Un verb la un mod personal îndeplinește funcția sintactică de...................................

10. Predicatul nominal este alcătuit din ....................................și .................................

11.Verbul este.............................................................................................................................

12. În forma lor de dicționar verbele se află la modul....................................................................

13. Afirmația Verbul dat este la un mod personal înseamnă că verbul .....................................forma
după .................................și număr.

14.. Conjugă verbul a ierta la timpurile :

Imperfect Perfect simplu Mai mult ca perfect

15. Conține verbe numai la perfect simplu seria :

a) aleseră, bănuiși, citirăm, întrebarăți, răspunsese

b) alunecaserăm, întâlnii, păru, plutiră, zăriserăm

c) crezui, fugiși, mângâiară, simții, vorbirăm